Şcoala doctorală ETTI-B

La ETTI-B, studiile de doctorat se fac în forma de invățământ cu frecvență și au o durată de trei ani.  Şcoala Doctorală ETTI-B asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor impuse candidaţilor. 
 
Admiterea candidaţilor la doctorat, pe poziţiile vacante, se face prin concurs organizat anual (în două sesiuni, iunie-iulie și septembrie) de Şcoala Doctorală ETTI-B, de regulă înainte de începutul anului universitar. Cu 30 zile înaintea concursului, Şcoala Doctorală ETTI-B publică pe internet informaţii privind admiterea, la adresa web: www.sdettib.pub.ro
 
Doctoratul poate fi finanțat de la buget sau poate fi cu taxă.