Şcoala doctorală ETTI-B

  • Imprimare

Școala doctorală ETTI-B organizează și coordonează studii universitare avansate de doctorat științific în domeniul fundamental Științe Inginerești și domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică și Telecomunicații.

La ETTI-B, studiile de doctorat se fac în forma de invățământ cu frecvență și au o durată de trei ani.  Doctoratul poate fi finanțat de la buget sau poate fi cu taxă.