Programe de masterat

În Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației există peste 20 de  programe  organizate ca masterate de cercetare, pe durata a patru semestre, care oferă studenților cunoştinţe de bază și competențe specifice în domenii ca:

 Electronică şi informatică aplicată, Electronică şi informatică medicală, Microsisteme, Advanced Microelectronics (în limba engleză), Microelectronică şi nanoelectronică, Optoelectronică, Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii, Comunicaţii mobile, Tehnologii software avansate pentru comunicaţii, Comunicaţii multimedia, Managementul serviciilor şi reţelelor, Reţele integrate de telecomunicaţii, Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii,Tehnici avansate pentru imagistica digitală, Sisteme inteligente şi vederea artificială, Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul,Tehnologii integrate avansate în electronica auto,Telecomunicaţii, Tehnici de Analiză, Modelare şi Simulare pentru Imagistică, Bioinformatică şi Sisteme Complexe, Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea Informaţiei, Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor, Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale.

Mai multe informații se  pot obține din pagina principală, accesând Admitere și apoi Admitere Masterat.