Consiliul facultății

Consiliul Facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației este format din 30 cadre didactice și 11 studenți:

 

Dep. Dispozitive, Circuite și

 

Dep. Electronică Aplicată și

Arhitecturi Electronice

 

Ingineria Informației

Prof.Dr.Ing. Gheorghe BREZEANU

 

Ș.l. Dr. Ing. Rodica-Claudia CONSTANTINESCU

Prof.Dr.Ing. Dragoș BURILEANU

 

Ș.l. Dr. Ing. Bogdan-Cristian FLOREA

Conf.Dr.Ing. Horia CUCU

 

Conf. Dr. Ing. Laura-Maria FLOREA

Prof.Dr.Ing. Claudius DAN

 

Prof.Dr.Ing. Adriana FLORESCU

Ș.l. Dr. Ing. Marius ENĂCHESCU

 

Prof.Dr.Ing. Ovidiu GRIGORE

Ș.l. Dr. Ing. Radu HOBINCU

 

Prof.Dr.Ing. Bogdan IONESCU

 

 

Conf.Dr.Ing. Anamaria RĂDOI

 

 

Conf.Dr.Ing. Dragoș ȚARĂLUNGĂ

Dep. Telecomunicații

 

 

Ș.l. Dr. Ing. Radu BADEA

 

 

Conf.Dr.Ing. Alina BĂDESCU

 

Dep. Tehnologie Electronică

Ș.l. Dr. Ing. Carmen FLOREA

 

și Fiabilitate

Ș.l. Dr. Ing. Iulia MOCANU

 

Ș.l. Dr. Ing. Vlad GROSU

Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU

 

Conf.Dr.Ing. Dumitru Iulian NĂSTAC

Ș.l. Dr. Ing. Șerban OBREJA

 

Conf. Dr. Ing. Marian VLĂDESCU

Prof.Dr.Ing. Constantin PALEOLOGU

 

 

Conf.Dr.Ing. Eduard POPOVICI

 

 

Conf.Dr.Ing. Mihai STANCIU

 

Studenți

Prof.Dr.Ing. Mihnea UDREA

 

Alexandru CAȚAVEI

 

 

Paula-Medeea CERNAT

 

 

Andrei-Teodor MAXIM

Alte departamente

 

Mihai-Alexandru MOC

Fac. Științe Aplicate – dep. Matematică

 

Alexa OȚET

Lect. Dr. Cristina BERCIA

 

Mihaela RADU

 

 

Alexandra-Bianca RĂCĂREANU

Fac. Inginerie Electrică

 

Tiberiu RUSU

Conf. Dr. Ing. Oana-Mihaela DROSU

 

Radu-Teodor SCURTU

 

 

Oana-Mihaela-Maria TUDOR

Fac. Științe Aplicate – dep. Fizică

 

Horia-Mihai ZAMFIR

Conf. Dr. Mihai STAFE