Birou Consiliu

Biroul lărgit al Consiliului Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei