Lista programelor de masterat 2023

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2022-2023 la ETTI  

 

20 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

 • 19 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

Mai multe informaţii...

Lista programelor de masterat 2022

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2022-2023 la ETTI  

 

19 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

 • 18 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

Mai multe informaţii...

Lista programelor de masterat 2021

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2021-2022 la ETTI  

 

20 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

 • 19 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

Mai multe informaţii...

Rețele și Software de Telecomunicații (RST)

Obiectivele programului de studii Rețele și Software de Telecomunicații (RST), relativ la calificarea pe care o vor obține absolvenții, constau în dobândirea cunoștințelor și abilităților privind:

 • înțelegerea fenomenelor de transmisie și recepție a informației;
 • structura și caracteristicile diferitelor rețele de telecomunicații;
 • cunoașterea tehnicilor și sistemelor de comutație;
 • cunoștințe privind ingineria traficului în rețelele de telecomunicații (optimizarea și managementul traficului);
 • conceptele, principiile și metodele folosite în rețelele de telecomunicații integrate, referitoare la arhitecturile și protocoalele de comunicație;
 • proiectarea, implementarea și exploatarea rețelelor de comunicații fixe și mobile, precum și capacitatea de a se adapta la cerințele implicate de noile tehnologii (generația a patra și ulterioare);
 • posibilitatea de a aplica tehnicile și instrumentele necesare dezvoltării sistemelor software de comunicație complexe;
 • o viziune globală, integratoare, asupra rețelelor pentru comunicații fixe/mobile și a serviciilor de date, voce, video, multimedia.

În ciclul de licență se urmărește asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master.

Mai multe informaţii...

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații – în limba engleză (TSTen)

În cadrul domeniului Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale există posibilitatea studierii în limba engleză la programele de studiu: Electronică aplicată – în limba engleză și Tehnologii și sisteme de telecomunicații – în limba engleză. Acestea sunt acreditate de ARACIS și certificate EUR-ACE (European Accredited Engineer) ceea ce validează calitatea și recunoașterea studiilor de licență în cadrul universităților din Europa și din lume cât și din partea mediului economic. Studierea în limba engleză oferă studenților următoarele avantaje:

 • înțelegerea termenilor și noțiunilor din electronică, telecomunicații și tehnologia informației din literatura de specialitate străină;
 • deprinderea unui limbaj de specialitate comun cu angajații companiilor multinaționale;
 • participarea în programele de mobilități studențești internaționale ERASMUS+
 • realizarea proiectului de diplomă în limba engleză, recunoscut de universități din străinătate;
 • continuarea studiilor la programe de masterat cu predare în limba engleză din țară și din străinătate

  Mai multe informaţii...

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST)

Obiectivele programului de studii Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST), relativ la calificarea pe care o vor obține absolvenții, constau în dobândirea cunoștințelor și abilităților privind:

 • înțelegerea fenomenelor de transmisie și recepție a informației;
 • caracteristicile diferitelor tehnologii și rețele de telecomunicații;
 • selectarea, instalarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații;
 • proiectarea echipamentelor specifice diferitelor tehnologii de telecomunicații;
 • posibilitatea de a aplica tehnicile și instrumentele necesare dezvoltării sistemelor software de comunicație complexe;
 • o viziune globală, integratoare, asupra rețelelor pentru comunicații fixe/mobile și a serviciilor de date, voce, video, multimedia.

În ciclul de licență se urmărește asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master.

Mai multe informaţii...

Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON)

Programul de studiu Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON) pregătește specialiști pentru domenii tradiționale ale electronicii și, deopotrivă, foarte noi. Microelectronica are un caracter aproape enciclopedic, prin circuitele și sistemele multifuncționale pe care le proiectează și realizează (și care reprezintă electronica de cel mai înalt nivel), prin nanotehnologiile de ultimă generație pe care le promovează, dar și prin deschiderea și orizontul pe care îl oferă studenților și, deopotrivă, specialiștilor

Absolventul specializării MON se va identifica cu inginerul capabil să:

 • proiecteze și să «toarne în siliciu» sisteme microelectronice folosind abilitatea de a se adapta rapid la cele mai noi instrumente software și tehnologii nanoelectronice;
 • realizeze și să coordoneze un sistem de comunicații optice;
 • înțeleagă cele mai subtile aspecte legate de computabilitate.

Mai multe informaţii...

Ingineria Informației (INF)

Programul de studii INF asigură absolvenților o carieră sigură și fructuoasă, cu satisfacția de a fi în centrul solicitant al activităților de dezvoltare a unei societăți viitoare a cunoașterii, a tehnologiei și a științei, în care cuceririle priceperii umane se răspândesc și ajută întreaga lume, încercând să o facă mai bună, și cu sprijinul tehnologiilor informaționale.

Obiectivele programului INF urmărite sunt:

 • operarea cu fundamente ale informaticii, proiectare hardware, software și de comunicație, în medii locale și distribuite în Internet;
 •  cunoașterea tehnologiilor și a mediilor de programare în rezolvarea de probleme complexe și distribuite prin aplicații ale științei și ingineriei calculatoarelor;
 • pregătirea absolvenților pentru tehnologiile viitoare din paradigma Internet of Things prin cunoașterea dispozitivelor, circuitelor, semnalelor și instrumentelor electronice, pentru proiectarea de sisteme ale viitorului, ca noi soluții la probleme complexe și distribuite.

Mai multe informaţii...

Electronica Aplicată - în limba engleză (ELAen)

În cadrul domeniului Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale există posibilitatea studierii în limba engleză la programele de studiu: Electronică aplicată – în limba engleză și Tehnologii și sisteme de telecomunicații – în limba engleză. Acestea sunt acreditate de ARACIS și certificate EUR-ACE (European Accredited Engineer) ceea ce validează calitatea și recunoașterea studiilor de licență în cadrul universităților din Europa și din lume cât și din partea mediului economic. Studierea în limba engleză oferă studenților următoarele avantaje:

 • înțelegerea termenilor și noțiunilor din electronică, telecomunicații și tehnologia informației din literatura de specialitate străină;
 • deprinderea unui limbaj de specialitate comun cu angajații companiilor multinaționale;
 • participarea în programele de mobilități studențești internaționale ERASMUS+
 • realizarea proiectului de diplomă în limba engleză, recunoscut de universități din străinătate;
 • continuarea studiilor la programe de masterat cu predare în limba engleză din țară și din străinătate

  Mai multe informaţii...

Electronica Aplicată (ELA)

Programul de studii Electronica Aplicată – ELA pregătește ingineri specialiști în domeniile devenite clasice pentru electronică cât și în direcțiile moderne ale acesteia. O caracteristică esențială a formării viitorului inginer ELA este capacitatea acestuia de a se adapta cu ușurință la diversele provocări din punct de vedere aplicativ, având un numitor comun – „blocurile funcționale de bază” și „instrumentele aferente de asamblare”.

Electronica Aplicată modernă devine electronica sistemelor dedicate – „embedded systems”, termen care se referă la o mare varietate de produse electronice având comportamente și funcționalitate extrem de diverse, la rândul lor parte componentă,  integrată, a unor sisteme mai complexe. În prezent mai mult de 99% din procesoare operează mai degrabă în sistemele electronice dedicate decât în calculatoarele devenite clasice. Această nouă metodă de abordare structurală și conceptuală în electronică stă la baza competitivității din ce în ce mai accentuate în multe sectoare de activitate: industrie, telecomunicații, medicină, tehnică militară, bunuri de larg consum, energie etc.

Mai multe informaţii...

Subcategorii