Lista programelor de masterat 2021

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2021-2022 la ETTI  

 

20 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

  • 19 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

  • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

 În funcție de domenii de specializare şi studiu: 

Telecomunicaţii

Denumire program

Responsabil

Advanced Wireless Communications (AWC)  (în limba engleză)

Prezentare text, prezentare video

Prof. Ion Marghescu          

Comunicaţii mobile (CMob)

Prezentare textprezentare video

Prof. Octavian Fratu        

Managementul serviciilor şi reţelelor (MSR)

Prezentare textprezentare video

Prof. Roxana Zoican     

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii (TSAC)

Prezentare textprezentare video

Prof. Sorin Zoican                  

 

Denumire program

Responsabil

Telecomunicații (TC) 

Prezentare textprezentare video                                          

Prof. Simona Halunga

Obs: Programul de masterat complementar "Telecomunicații" se adresează absolvenților de licență din alte domenii de studiu decît cele ale facultății ETTI.

 

Microelectronică

Denumire program

Responsabil

Advanced Computing in Embedded Systems (ACES) (în limba engleză)

Prezentare textprezentare video  

Ș.L. Radu Hobincu

Advanced Microelectronics (AM) (în limba engleză)

Prezentare textprezentare video

Prof. Claudius Dan

Microelectronică şi nanoelectronică (MN)

Prezentare textprezentare video

Prof. Lidia Dobrescu

Microsisteme (MS)

Prezentare textprezentare video

Prof. Gheorghe Brezeanu

Nano-Bio-Inginerie și Managementul Mediului (NBIM)

Prezentare textprezentare video

Prof. Cristian Ravariu

Optoelectronică (OE)

Prezentare textprezentare video

Conf. Marian Vlădescu

 

Aplicaţii ale electronicii şi tehnologiei informaţiei

Denumire program

Responsabil

Electronică şi informatică aplicată (EIA)

Prezentare textprezentare video

Prof. Adriana Florescu

Electronică şi informatică medicală (EIM)

Prezentare textprezentare video

Conf. Dragoș Țarălungă

Electric Vehicle Propulsion and Control (EPIC)  (în limba engleză)

Prezentare textprezentare video

Conf. Octaviana Datcu

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii (ICSFET)

Prezentare textprezentare video

Prof. Ioan Bacivarov

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul (IISC)

Prezentare textprezentare video

Prof. Radu Dogaru

Tehnologii integrate avansate în electronica auto (TAEA)

Prezentare textprezentare video

Prof. Alexandru Vasile

 

Semnal, imagine şi multimedia

Denumire program

Responsabil

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON)

Prezentare textprezentare video

Prof. Cristian Negrescu

Sisteme inteligente şi vederea artificială (SIVA)

Prezentare textprezentare video

Prof. Victor Neagoe

Tehnici avansate pentru imagistica digitală (TAID)

Prezentare textprezentare video

Prof. Constantin Vertan