Refacerea disciplinelor nepromovate

PROCEDURĂ

privind refacerea disciplinelor nepromovate în anii anteriori

 

  • Studenții care refac discipline în regim de diferență vor reface disciplina cu titularul care a predat la seria la care au fost înmatriculați în anul de studii când au făcut prima dată disciplina (fără o cerere specială).
  • Dacă în anul universitar curent, titularul respectiv nu mai predă la acea disciplină, studentul va fi repartizat implicit titularului care predă în anul universitar curent la seria la care studenții au fost înmatriculați în anul de studii când au făcut prima dată disciplina (fără o cerere specială).
  • Studenții care, din motive obiective, nu pot reface disciplina în anul universitar curent, pot face o cerere la decanat de amânare a refacerii disciplinei pentru anul universitar următor, fără a mai plăti taxa de refacere a disciplinei în anul curent.
  • Studenții trebuie să se prezinte în primele două săptămâni de la începerea semestrului la cadrul didactic la care refac disciplina în vederea stabilirii condițiilor de refacere a disciplinei (echivalarea unor activități din timpul semestrului, înscrierea în grupele curente sau suplimentare pentru refacerea laboratorului etc.).

 

PROCEDURĂ

privind refacerea disciplinelor nepromovate în anii anteriori cu alt titular decât cel care a predat disciplina la seria în care a fost studentul în anii anteriori

 

  • În cazul în care, din motive obiective, studenții nu pot să refacă disciplina cu titularul care predă la seria la care sunt repartizați implicit, studenții vor face o cerere de refacere a disciplinei cu alt titular, cerere care trebuie aprobată de titularul respectiv și de decanat.
  • Cererea trebuie însoțită de un extras tipărit cu orarul grupei studentului și cu seria (din orarul anului anterior) cu disciplina la care predă noul titular, din care să rezulte ca se pot reface activitățile didactice (curs, seminar, laborator) fără a afecta orarul anului curent.
  • Nu pot solicita schimbarea titularului disciplinei, studenții care repetă anul în care se face disciplina respectivă și sunt înmatriculați în aceeași serie ca în anul anterior.
  • Pentru a nu încărca formațiile de studiu la disciplina la care predă titularul, numărul de cereri de schimbare de titular care vor fi aprobate nu poate fi mai mare de 10 cereri.
  • Cererile de refacere a disciplinei cu alt titular trebuie depuse la secretariat până pe data de 5.10.2018 pentru disciplinele din semestrul 1, respectiv 1.03.2019 pentru semestrul al 2-lea.
  • Data depunerii cererii se ia în considerare data înregistrată de către secretariat (cu ștampila secretariatului) și nu data scrisă pe cerere de către student. Cererile depuse la cutia metalică până la ora 16:00 vor fi înregistrate cu data zilei respective.

 

 

BEF-ETTI        19.09.2018