Procedura de eliberare a adeverinţelor de student

Studentul va descărca formularul de pe pagina de web a facultăţii sau de la Secretariat, şi îl va completa fără ştersături sau alte modificări, potrivit următoarelor instrucţiuni:

 

* numele şi prenumele(inclusiv iniţiala tatălui) cu majuscule;

* la anul de studii va scrie anul în care este înmatriculat (I, II, etc);

* la anul universitar se completează anul universitar curent;

* nu se va completa la numar şi dată;

* la beneficiarul adeverinţei va completa instituţia unde va fi depusă aceasta( de ex. Spitalul/Policlinica X  pentru medicul de familie, SC X SRL pentru locul de muncă al unuia dintre parinţi sau al studentului, Universitatea X – pentru sora sau fratele student, Casa de Sănătate CASMB, OPSANJ, SC X SRL- pentru interviu/angajare, etc.)

dupa care îl va depune în cutia cu acte de semnat pentru anul său de studii, urmând ca în termen de 1-2 zile lucrătoare să-l ridice semnat din cutia cu acte semnate pentru acelaşi an de studii.

 

Adeverințele care nu sunt completate conform instrucținilor enumerate mai sus, NU VOR FI SEMNATE.

 

SECRETAR ȘEF FACULTATE