Calendarul semestrului 2 2017-2018

Calendarul semestrului 2 – Facultatea ETTI

Învăţământ universitar de licenţă 2017-2018

Zilele de marți 10 aprilie 2018 și luni 30 aprilie 2018 sunt zile libere cu recuperare conform deciziei BECF ETTI din 7.02.2018 și se vor recupera în zilele de sâmbătă 3.03, respectiv sâmbătă 12.05 sau în alte zile stabilite de comun acord între studenți și cadrele didactice.

Mai multe informaţii...

Taxele administrative valabile în UPB în anul universitar 2021-2022

Puteți accesa sau descărca de mai jos taxele  administrative valabile în UPB în anul universitar 2021-2022

Mai multe informaţii...

Taxele de școlarizare valabile în UPB în anul universitar 2021-2022

Puteți accesa sau descărca de mai jos taxele  de școlarizare valabile în UPB în anul universitar 2021-2022

Mai multe informaţii...

Regulament cămine și cantine

Puteți accesa sau descărca de mai jos regulamentul de funcționare pentru cămine și cantine

Mai multe informaţii...

PROCEDURĂ de aplicare a Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Prezenta Procedură a fost elaborată în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti

Capitolul I: Actele de studii (diplomă, certificat și atestat)

Actele de studii se eliberează în original sau duplicat de către Rectorat UPB (Biroul Acte de studii/Arhivă, după caz).

Prin urmare cererile  vor fi depuse la Biroul Acte de studii, R 307 (Rectorat UPB)

Mai multe informaţii...

Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare în UPB în anul universitar 2021-2022

Puteți accesa sau descărca de mai jos regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare în UPB în anul universitar 2021-2022

Mai multe informaţii...

Regulament studii universitare de masterat UPB

Puteți accesa sau descărca de mai jos  Regulamentul UPB privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de masterat, valabil pentru anul universitar 2020-2021:

Mai multe informaţii...

Regulament studii universitare de licenţă, completări ETTI

Puteți accesa sau descărca de mai jos  completările ETTI la Regulamentul UPB privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă, valabil pentru anul universitar 2020-2021:

Mai multe informaţii...

Regulament studii universitare de licenţă UPB

Puteți accesa sau descărca de mai jos  Regulamentul UPB privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă, valabil pentru anul universitar 2020-2021:

Mai multe informaţii...

Regulament ETTI privind elaborarea lucrării de absolvire

Puteți accesa sau descărca de mai jos regulamentul privind  elaborarea lucrărilor de absolvire:

Mai multe informaţii...

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor UPB

Puteți accesa sau descărca de mai jos regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor UPB:

Mai multe informaţii...

Regulations on the preparation of the graduation thesis

Here you may view or download ETTI regulations on the preparation of the graduation thesis:

Mai multe informaţii...

Lista programelor de masterat 2023

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2022-2023 la ETTI  

 

20 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

 • 19 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

Mai multe informaţii...

Lista programelor de masterat 2022

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2022-2023 la ETTI  

 

19 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

 • 18 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

Mai multe informaţii...

Lista programelor de masterat 2021

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2021-2022 la ETTI  

 

20 programe de masterat (cercetare-aprofundare)

 • 19 programe de masterat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

 • 1 program de masterat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Catalogul disciplinelor la master - conține lista disciplinelor la fiecare master, titularii și descrierea conținutului disciplinei. 

Mai multe informaţii...

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații – în limba engleză (TSTen)

În cadrul domeniului Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale există posibilitatea studierii în limba engleză la programele de studiu: Electronică aplicată – în limba engleză și Tehnologii și sisteme de telecomunicații – în limba engleză. Acestea sunt acreditate de ARACIS și certificate EUR-ACE (European Accredited Engineer) ceea ce validează calitatea și recunoașterea studiilor de licență în cadrul universităților din Europa și din lume cât și din partea mediului economic. Studierea în limba engleză oferă studenților următoarele avantaje:

 • înțelegerea termenilor și noțiunilor din electronică, telecomunicații și tehnologia informației din literatura de specialitate străină;
 • deprinderea unui limbaj de specialitate comun cu angajații companiilor multinaționale;
 • participarea în programele de mobilități studențești internaționale ERASMUS+
 • realizarea proiectului de diplomă în limba engleză, recunoscut de universități din străinătate;
 • continuarea studiilor la programe de masterat cu predare în limba engleză din țară și din străinătate

  Mai multe informaţii...

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST)

Obiectivele programului de studii Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST), relativ la calificarea pe care o vor obține absolvenții, constau în dobândirea cunoștințelor și abilităților privind:

 • înțelegerea fenomenelor de transmisie și recepție a informației;
 • caracteristicile diferitelor tehnologii și rețele de telecomunicații;
 • selectarea, instalarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații;
 • proiectarea echipamentelor specifice diferitelor tehnologii de telecomunicații;
 • posibilitatea de a aplica tehnicile și instrumentele necesare dezvoltării sistemelor software de comunicație complexe;
 • o viziune globală, integratoare, asupra rețelelor pentru comunicații fixe/mobile și a serviciilor de date, voce, video, multimedia.

În ciclul de licență se urmărește asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master.

Mai multe informaţii...

Rețele și Software de Telecomunicații (TST)

Obiectivele programului de studii Rețele și Software de Telecomunicații (RST), relativ la calificarea pe care o vor obține absolvenții, constau în dobândirea cunoștințelor și abilităților privind:

 • înțelegerea fenomenelor de transmisie și recepție a informației;
 • structura și caracteristicile diferitelor rețele de telecomunicații;
 • cunoașterea tehnicilor și sistemelor de comutație;
 • cunoștințe privind ingineria traficului în rețelele de telecomunicații (optimizarea și managementul traficului);
 • conceptele, principiile și metodele folosite în rețelele de telecomunicații integrate, referitoare la arhitecturile și protocoalele de comunicație;
 • proiectarea, implementarea și exploatarea rețelelor de comunicații fixe și mobile, precum și capacitatea de a se adapta la cerințele implicate de noile tehnologii (generația a patra și ulterioare);
 • posibilitatea de a aplica tehnicile și instrumentele necesare dezvoltării sistemelor software de comunicație complexe;
 • o viziune globală, integratoare, asupra rețelelor pentru comunicații fixe/mobile și a serviciilor de date, voce, video, multimedia.

În ciclul de licență se urmărește asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master.

Mai multe informaţii...

Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON)

Programul de studiu Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON) pregătește specialiști pentru domenii tradiționale ale electronicii și, deopotrivă, foarte noi. Microelectronica are un caracter aproape enciclopedic, prin circuitele și sistemele multifuncționale pe care le proiectează și realizează (și care reprezintă electronica de cel mai înalt nivel), prin nanotehnologiile de ultimă generație pe care le promovează, dar și prin deschiderea și orizontul pe care îl oferă studenților și, deopotrivă, specialiștilor

Absolventul specializării MON se va identifica cu inginerul capabil să:

 • proiecteze și să «toarne în siliciu» sisteme microelectronice folosind abilitatea de a se adapta rapid la cele mai noi instrumente software și tehnologii nanoelectronice;
 • realizeze și să coordoneze un sistem de comunicații optice;
 • înțeleagă cele mai subtile aspecte legate de computabilitate.

Mai multe informaţii...

Ingineria Informației (INF)

Programul de studii INF asigură absolvenților o carieră sigură și fructuoasă, cu satisfacția de a fi în centrul solicitant al activităților de dezvoltare a unei societăți viitoare a cunoașterii, a tehnologiei și a științei, în care cuceririle priceperii umane se răspândesc și ajută întreaga lume, încercând să o facă mai bună, și cu sprijinul tehnologiilor informaționale.

Obiectivele programului INF urmărite sunt:

 • operarea cu fundamente ale informaticii, proiectare hardware, software și de comunicație, în medii locale și distribuite în Internet;
 •  cunoașterea tehnologiilor și a mediilor de programare în rezolvarea de probleme complexe și distribuite prin aplicații ale științei și ingineriei calculatoarelor;
 • pregătirea absolvenților pentru tehnologiile viitoare din paradigma Internet of Things prin cunoașterea dispozitivelor, circuitelor, semnalelor și instrumentelor electronice, pentru proiectarea de sisteme ale viitorului, ca noi soluții la probleme complexe și distribuite.

Mai multe informaţii...

Subcategorii