Electronica Aplicată - în limba engleză (ELAen)

În cadrul domeniului Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale există posibilitatea studierii în limba engleză la programele de studiu: Electronică aplicată – în limba engleză și Tehnologii și sisteme de telecomunicații – în limba engleză. Acestea sunt acreditate de ARACIS și certificate EUR-ACE (European Accredited Engineer) ceea ce validează calitatea și recunoașterea studiilor de licență în cadrul universităților din Europa și din lume cât și din partea mediului economic. Studierea în limba engleză oferă studenților următoarele avantaje:

  • înțelegerea termenilor și noțiunilor din electronică, telecomunicații și tehnologia informației din literatura de specialitate străină;
  • deprinderea unui limbaj de specialitate comun cu angajații companiilor multinaționale;
  • participarea în programele de mobilități studențești internaționale ERASMUS+
  • realizarea proiectului de diplomă în limba engleză, recunoscut de universități din străinătate;
  • continuarea studiilor la programe de masterat cu predare în limba engleză din țară și din străinătate

    Mai multe informaţii...

Electronica Aplicată (ELA)

Programul de studii Electronica Aplicată – ELA pregătește ingineri specialiști în domeniile devenite clasice pentru electronică cât și în direcțiile moderne ale acesteia. O caracteristică esențială a formării viitorului inginer ELA este capacitatea acestuia de a se adapta cu ușurință la diversele provocări din punct de vedere aplicativ, având un numitor comun – „blocurile funcționale de bază” și „instrumentele aferente de asamblare”.

Electronica Aplicată modernă devine electronica sistemelor dedicate – „embedded systems”, termen care se referă la o mare varietate de produse electronice având comportamente și funcționalitate extrem de diverse, la rândul lor parte componentă,  integrată, a unor sisteme mai complexe. În prezent mai mult de 99% din procesoare operează mai degrabă în sistemele electronice dedicate decât în calculatoarele devenite clasice. Această nouă metodă de abordare structurală și conceptuală în electronică stă la baza competitivității din ce în ce mai accentuate în multe sectoare de activitate: industrie, telecomunicații, medicină, tehnică militară, bunuri de larg consum, energie etc.

Mai multe informaţii...

Posturile didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată 2021-2022 sem 2

1. Departamentul de Telecomunicatii: http://www.telecom.pub.ro/informatii-privind-concursurile-pe-perioada-nedeterminata-din-semestrul-2/

2. Departamentul de Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei: https://eaii.pub.ro/ro/posturi-vacante

3. Departamentul de Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice: https://www.dcae.pub.ro/ro/anunturi/29/concurs-profesor-norma-13/

4. Departamentul de Tehnologie Electronica si Fiabilitate: https://www.tehfi.pub.ro/concursuri-pe-perioada-nedeterminata-sem-ii-2022/

Subcategorii