Anul I licenţă

 Această pagină conţine informaţii specifice anului dvs. de studii. Dacă sunteţi interesaţi de alte subiecte, nu ezitaţi să folosiţi meniul căutare, aflat în colțul din dreapta sus al paginii. Vă rugăm să urmăriți această pagină pentru informații actualizate.

Mai multe informaţii...

Anul II licenţă

 Această pagină conţine informaţii specifice anului dvs. de studii. Dacă sunteţi interesaţi de alte subiecte, nu ezitaţi să folosiţi meniul căutare, aflat pe toate paginile, în dreapta sus.

Mai multe informaţii...

Prezentări discipline opționale pentru anul I, 2021-2022

Stimați studenți,
 
Vă invităm MIERCURI 22 septembrie 2021, între orele 16:00 – 18:00, la prezentarea opționalelor pentru studenții din anul I, anul universitar 2021-2022. Fiecare opțional are alocat un timp de 10 minute pentru prezentare.
 
Prezentarea va fi organizată on-line folosind platforma ZOOM și va fi transmisă în timp real pe Facebook, aici.
 
Vă mulțumim frumos și vă dorim un an univesitar cu cât mai multe realizări!

Masterat Anul I

Această pagină conţine informaţii specifice anului dvs. de studii. Dacă sunteţi interesaţi de alte subiecte, nu ezitaţi să folosiţi meniul căutare, aflat pe toate paginile, în colțul din dreapta sus.

Dacă aveţi nelămuriri puteţi contacta administratorul, dar vă rugăm ca înainte de a trimite mesajul să verificaţi dacă nu cumva răspunsul la întrebarea dvs. se gaseşte deja pe site. 

Mai multe informaţii...

Alegeri pentru reprezentanții studenților 2019

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

Mai multe informaţii...

Întâlnire între studenţi şi reprezentanţii facultăţii

Va invitam in prima saptamana de dupa vacanta intersemestriala la o intalnire cu reprezentantii conducerii Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei impreuna cu cate 3 sau 4 studenti de la fiecare serie (vechea serie) din anul III. Studentii sunt invitati sa-si spuna opinia despre ceea ce considera a fi problemele ce exista in facultate, putand propune si solutii, daca doresc. Aceasta intalnire reprezinta o continuare a initiativelor "formularelor de Feedback".

Mai multe informaţii...

Colocviu de practică

Procesul de evaluare a activității de practică se desfăşoară în două etape:

 • Evaluarea făcută de către tutore. La finalul stagiului de practică, studentul este evaluat de către tutore, care completează formularul de evaluare a activității de practică (Anexa 2), formular care va fi anexat Atestatului de practică (Anexa 3). Pe baza acestui formular tutorele acordă un punctaj între 1 şi 5 (5 reprezentând cea mai bună performanţă). Criteriile evaluate de către tutore sunt grupate în trei categorii:
 1. Gradul de dobândire a competențelor practice de natură tehnică specificate în portofoliul de practică;
 2. Gradul de dobândire a competențelor de comunicare și organizare specificate în portofoliul de practică;
 3. Gradul de dobândire a competențelor de încadrare într-o structură organizată de muncă.
 • Verificarea finală și acordarea punctajului final se va face de către o comisie ETTI în care este inclus și cadrul didactic supervizor alocat studentului.
 • Planificarea colocviului de practică Nou

La colocviu, studentul este evaluat, luând în calcul:

a) Portofoliul de practică prezentat de student. Portofoliul de practică va conține următorul set de documente obligatorii, corespunzătoare stagiului de practică efectuat:

1. Convenția-cadru (ACORD TRIPARTIT) – referința pentru stagiul de practică

2. Caietul de practică, avizat (obligatoriu) de către tutorele de practică (Anexa 1).

3. Formularul de evaluare a activității de practicăa studentului practicant, completat și semnat de tutorele de practică (Anexa 2).

4. Atestatul de practică primit de la Partenerul de practică, atestat care trebuie înregistrat, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al Partenerului de practică (Anexa 3).

5. Chestionarul privind modul de desfășurare al activității de practică completat de către student (Anexa 4).

 

b) Informațiile obținute în procesul de monitorizare a stagiului (discuțiile purtate de cadrul didactic supervizor cu tutorele și respectiv studentul practicant, vizitele cadrului didactic supervizor la locul de desfășurare a practicii etc.).

Comisia de evaluare verifică documentele, urmărește calitatea informațiilor cuprinse în caiet și, prin discuții, întrebări și răspunsuri, stabilește modul în care studentul stăpânește noțiunile, tehnicile și procesele cu care a luat contact. 

 

Punctajul final va fi exprimat prin numere întregi între 0 şi 100 şi se acordă în funcţie de următoarele criterii:

1. Media calificativelor propuse de tutore (30 puncte maxim) (vezi Anexa 3 – Atestat de practică);

2. Însemnările din caietul de practică (30 puncte maxim);

3. Examen oral (40 puncte maxim), în care vor fi analizate în mod deosebit:

i. relevanța activităților desfășurate pentru formarea profesională;

ii. deprinderile și cunoștințele dobândite de către student;

iii. rezultatele obținute de către student.

Acordarea numărului de puncte de credit, respectiv a calificativului „ADMIS”, ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică presupune obținerea unui punctaj de trecere (punctaj egal sau mai mare de 50 puncte) și este condiţionată de efectuarea de către student a unui număr de 360 ore de activitate practică efectivă.

 

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2022-2023

Perioada de practică pentru anul universitar 2022-2023 este cuprinsă în perioada 26 iunie 2023 – 1 septembrie 2023.

Durata practicii este de 360 ore.

Organizarea practicii în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Infromației se va face conform următorului calendar: 

Mai multe informaţii...

Descrierea aplicației pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ 

Mai multe informaţii...

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ 2022

COLOCVIU DE PRACTICĂ

Procesul de evaluare a activității de practică se desfăşoară în două etape:

 • Evaluarea făcută de către tutore. La finalul stagiului de practică, studentul este evaluat de către tutore, care completează formularul de evaluare a activității de practică (Anexa 2), formular care va fi anexat Atestatului de practică (Anexa 3). Pe baza acestui formular tutorele acordă un punctaj între 1 şi 5 (5 reprezentând cea mai bună performanţă). Criteriile evaluate de către tutore sunt grupate în trei categorii:
  1. Gradul de dobândire a competențelor practice de natură tehnică specificate în portofoliul de practică;
  2. Gradul de dobândire a competențelor de comunicare și organizare specificate în portofoliul de practică;
  3. Gradul de dobândire a competențelor de încadrare într-o structură organizată de muncă.
 • Verificarea finală și acordarea punctajului final se va face de către o comisie ETTI în care este inclus și cadrul didactic supervizor alocat studentului.
 • Planificarea colocviului de practică

La colocviu, studentul este evaluat, luând în calcul:

Mai multe informaţii...

Subcategorii