Cazări 2022-2023

Anunț 17 februarie 2023

Studenții care doresc să beneficieze de cazare în căminele UPB începând cu al doilea semestru și care nu sunt deja cazați, sunt rugați să completeze acest formular.

Studenții care pot beneficia de subvenție dublă începând cu al doilea semestru (studenți cu părinți angajați în sistemul de învățământ sau studenți orfani) care nu beneficiază deja de subvenție dublă (au intrat în categoria respectivă după începutul semestrului I), sunt rugați să completeze acest formular.

Studenții care doresc să se mute cu alți colegi sau în alt cămin, sunt rugați să trimită un email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cu solicitarea și cu toți ceilalți studenți implicați la CC, începând cu data de 18 februarie (e-mailurile și mesajele de pe Teams până în acest moment nu se vor lua în considerare).

Înscrierile se pot face până pe data de 22 februarie, ora 23:59, repartizările se vor transmite joi, 23 februarie, urmând ca începând cu data de 24 (vineri) să vă puteți caza, în timpul programului de lucru (în weekend administrația căminelor nu lucrează).

Anunț 3 octombrie

Etapa I de cazare s-a încheiat. În acest moment, în urma renunțărilor la cazare ale unor studenți, mai sunt disponibile:

 • 9 locuri de băieți în Leu A
 • 8 locuri de fete în Leu A
 • 11 locuri de băieți în Leu C
 • 17 camere în Leu C
 • 5 locuri de băieți în P20
 • 3 locuri de fete în P20
 • 64 de camere în P20

Studenții care doresc ocuparea unuia din aceste locuri sunte rugați să completeze acest formular până marți, 4 octombrie, ora 23:59 urmând ca în cursul zilei de miercuri să primiți repartizările și să achitați căminul iar joi și vineri vă veți puteți caza.

Anunț 29 septembrie

UPDATE ora 09:55: Datorită unor probleme tehnice cu aplicația de trimis emailuri, acestea au ajuns la destinație ilizibile. Pentru a accelera procesul, contractele sunt disponibile pentru descărcat la adresa http://athena.arh.pub.ro/cazari2022/{{CNP}}.pdf unde {{CNP}} este CNP-ul dumneavoastră. De exemplu: http://athena.arh.pub.ro/cazari2022/1234567891023.pdf Pentru studenții străini, CNP-ul este seria și numărul pașaportului, cu majuscule, fără spații, așa cum apare în email-ul de repartizare. Dacă nu găsiți contractul la acea adresă, trimiteți, vă rog, un email la adresa de cazări. Vom rezolva astăzi toate problemele.

Când veniți la cazare, aveți grijă să aveți următoarele documente:

 1. cererea și contractul, imprimate ambele în două exemplare, de preferință color;
 2. chitanța de plată a taxei de cămin și/sau dovada de scutire în original (pentru certificatele de deces este suficientă o copie);
 3. o copie după buletin sau pașaport, cu numărul tău de telefon scris pe el;
 4. o poză tip buletin pentru legitimația de cămin.

 

E-mailurile cu contractele au început să fie transmise la ora 6:30. Acestea se vor expedia complet în cursul dimineții și vom publica un nou anunț când vor fi fost toate expediate. Vă rugăm să nu trimiteți mailuri întrebând de contractele până nu afișăm următorul anunț.

Anunț 26 septembrie

E-mailurile cu repartizările sunt în proces de trimitere către adresele instituționale (@stud.<facultate>.upb.ro) pentru studenții care au cont din anii trecuți, sau pe adresele de e-mail cu care v-ați înregistrat pe platorma de admitere, pentru studenții care vin pentru prima dată în UPB. Dacă nu găsiți mesajul, vă rugăm să verificați cu atenție ambele adrese, inclusiv cea personală cu care sunteți înregistrați pe studenti.pub.ro, și, de asemenea, să verificați folder-ul spam. Estimăm că se vor trimite integral până la ora 06:00.

Anunț 25 septembrie

Din cauza unor dificultăți tehnice, termenul din calendar de la punctul 3 se prelungește cu 8 ore. E-mailurile vor fi trimise până cel târziu pe 26 septembrie, ora 08:00.

Anunț 20 septembrie 2022 - etapa I de cazare

N.B.: Orice întrebare legată de cazări trebuie adresată către This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Emailurile trimise către orice altă adresă (inclusiv a prodecanului responsabil cu procesul de cazare) care au ca subiect procesul de cazare, vor fi ignorate.

Calendarul cazărilor

 1. Completarea formularului de înscriere din anunțul de mai jos: termen limită 23 septembrie, ora 23:59.
 2. Repartizarea locurilor conform preferințelor exprimate, priorităților și mediilor: 24-25 septembrie.
 3. Transmiterea, pe e-mail, a repartizării (sau imposibilității de repartizare) tuturor celor care au solicitat loc: termen limită 25 septembrie, ora 23:59.
 4. Plata căminului și încărcarea dovezii de plată (sau a scutirii de taxă, conform regulamentului de mai jos) de către studenți: termen limită 27 septembrie, ora 23:59.
 5. Transmiterea pe e-mail a contractului de cazare pentru studenții care au încărcat dovada de plată: termen limită 28 septembrie, ora 23:59.
 6. Cazarea studenților care au fost cazați pe timpul verii în căminele UPB: 29-30 septembrie, între orele 8 și 15.
 7. Cazarea studenților veniți din provincie: 1 - 2 octombrie între orele 8 și 16.

Tarife regie

 • Tarifele de regie în căminele UPB se vor păstra la nivelul celor de anul trecut până la 31 decembrie 2022. Tarifele începând cu 1 ianuarie 2023 nu s-au hotărât, dată fiind situația volatilă a prețurilor energiei. Studenții care eventual nu își vor putea permite regia după 1 ianuarie vor avea opțiunea să renunțe la cămin.
 • Studenții cu studii finanțate de la bugetul de stat beneficiază de o subvenție pentru cazare - categoria 1.
 • Studenții orfani de unul sau doi părinți și studenții proveniți din centre de plasament și copiii cadrelor didactice sau cadrelor didactice auxiliare și copiii urmași ai eroilor revoluției beneficiază de o subvenție suplimentară pentru cazare - categoria 2.
 • Pentru studenții care se încadrează în categoria 2 de mai sus, aceștia trebuie să aibă drept dovadă: copie după certificatul de deces al părintelui sau adeverință de la centrul de plasament (în original) sau adeverință de cadru didactic (în original), obligatoriu avizată de inspectoratul județean (pentru instituții de învățământ preuniversitar) sau de rectorul universității, pe care să scrie explicit numele studentului și faptul că îi va servi la cazarea în cămin, sau adeverință de urmaș (în original). Adeverințele trebuie să nu aibă vechime mai mare de 30 de zile la momentul cazării.
 • Astfel, studenții care se află în ambele categorii (1 și 2) de mai sus, beneficiază de subvenție dublă.
 • Conform reglementărilor în vigoare, studenții cu dizabilități (handicap) beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de cămin, conform art. 16 alin. 8 din legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare. Această reducere se aplică după calculul taxei de regie, în funcție de tipul de subvenție.

Tarifele de regie, valabile pentru anul 2022, sunt:

  • Leu A - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 250 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție, și 400 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
  • Leu C - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 300 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție, și 450 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
  • P20 - 250 RON/lună pentru studenții cu subvenție dublă, 390 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție, și 500 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
  • P23 - gratuit pentru studenții străini bursieri sau fără bursă dar fără taxă, 400 RON/ lună pentru studenții străini ce studiază în regim ”cont propriu valutar” (CPV).
  • Prețurile de mai sus sunt valabile numai dacă regia se achită în avans pe lunile octombrie - decembrie (3 luni). Dacă se achită lunar, fiecare regie se majorează cu 25 de RON/ lună pentru Leu A și P23 și 20 RON/lună pentru Leu C și P20.

Prioritatea la cazare

 • Prioritatea 0 - Studenți străini, care nu repetă anul, bursieri ai statului român sau din categoria fără taxă & fără bursă; Studenți care nu repetă anul, orfani de ambii părinți; Studenți care nu repetă anul, proveniți din centre de plasament
 • Prioritatea 1 - Studenți din anul 1, care nu repetă anul; Studenți cu venituri precare, care nu repetă anul; Studenți care nu repetă anul, ce suferă de o condiție medicală ce limitează mobilitatea sau care poate pune viața în pericol; Studenții membri ai senatului universității sau ai consiliului facultății sau care fac parte din comitetele de cămin, care nu repetă anul
 • Prioritatea 2 - Studenți care nu repetă anul
 • Prioritatea 3 - Studenți care repetă anul sau studenți de la alte facultăți sau universități

Studenților cu aceeași prioritate li se vor repartiza locuri în ordinea inversă a mediilor de bursă.

Dacă sunteți în situația de a avea o condiție medicală care vă încadrează la prioritatea 1, la completarea formularului de înscriere, bifați că sunteți într-o situație materială precară și încărcați documentele medicale în loc de adeverințele de venit.

Anunț 11 septembrie 2022

Studenții facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care doresc cazare în anul universitar 2022-2023 sunt rugați să completeze acest formular. Această rugăminte se aplică tuturor studenților, inclusiv celor care au completat deja cererea pe platforma studenti.pub.ro, cât și celor de anul 1 care încă nu au cont pe platforma studenti.pub.ro.

Studenții care studiază în regim de buget, beneficiază de o subvenție de cazare de la bugetul de stat. De această subvenție nu beneficiază și studenții care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul. Studenții copii ai angajaților din sistemul de învățământ, și urmași ai eroilor Revoluției din 1989, precum și studenții orfani cu studii finanțate de la buget, beneficiază de subvenție dublă.

Facultatea noastră are locuri în următoarele cămine: 

 1. Leu A – 380 de camere cu trei locuri în cameră, grup sanitar propriu. 
 1. Leu C – 112 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier
 1. P20 – 102 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin are condiții superioare (televizor și frigider în cameră, spălătorie la parter și bucătărie complet echipată pe palier).
 1. P23 – ~60 de camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin este dedicat studenților străini. 

Calendarul cazărilor și cuantumul regiei de cazare se vor publica în perioada următoare. Începând cu data de 11 septembrie, se activează adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru orice întrebări sau probleme, vă rugăm să utilizați această adresă, secretariatul facultății nu este implicat și nu are informații despre procesul de cazare.