Cazări 2023-2024

Anunț 23 septembrie 2023
 
 
E-mail-urile cu repartizările sunt în proces de expediere, estimăm că se vor trimite toate până la ora 04:30 am. Din păcate, din cauza faptului că am avut mai multe cereri decât în anii trecuți, toate locurile din Leu A și Leu C au fost ocupate de studenții facultății noastre, deci am fost în imposibilitatea de a acomoda cererile studenților altor facultăți în aceste cămine. Aceștia au primit loc, dar în alte cămine ale ETTI. Dacă nu doriți locul, este suficient să nu îl confirmați.
 
A fost actualizat calendarul de mai jos.
 
Anunț 22 septembrie 2023
 
Repartizările se vor realiza în această noapte, urmând ca mâine la ora 08:00 toată lumea să le aibă pe email. Pentru studenții care trebuie să se mute din alte cămine UPB în LEU A/C și P20, puteți să vă cazați în cursul zilei de mâine, fără contract, dar cu dovada de plată (sau de scutire de plată), în toate cele trei cămine, și duminică în Leu A și Leu C, în ambele zile în intervalul orar 08:00 - 14:00. Contractul îl veți primi în cursul zilelor următoare, nu uitați să încărcați dovada de plată (sau de scutire de plată) în formularul primit în emailul de repartizare.

 

Anunț 17 septembrie 2023 - etapa I de cazare

N.B.: Orice întrebare legată de cazări trebuie adresată către This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Emailurile trimise către orice altă adresă (inclusiv a prodecanului responsabil cu procesul de cazare) care au ca subiect procesul de cazare, vor fi ignorate.

Calendarul cazărilor

 1. Completarea formularului de înscriere din anunțul de mai jos: termen limită 20 septembrie, ora 23:59.
 2. Repartizarea locurilor conform preferințelor exprimate, priorităților și mediilor: 21 septembrie.
 3. Transmiterea, pe e-mail, a repartizării (sau imposibilității de repartizare) tuturor celor care au solicitat loc: termen limită 23 septembrie, ora 08:00.
 4. Plata căminului și încărcarea dovezii de plată (sau a scutirii de taxă, conform regulamentului de mai jos) de către studenți: Termen limită 26 septembrie, ora 23:59
 5. Transmiterea pe e-mail a contractului de cazare pentru studenții care au încărcat dovada de plată: Termen limită 27 septembrie, ora 23:59
 6. Cazarea studenților care au fost cazați pe timpul verii în căminele universității: 23 septembrie, în intervalul orar 08:00-14:00, 24 septembrie în intervalul orar 08:00-14:00 (doar Leu A și Leu C).
 7. Cazarea studenților veniți din provincie: 28 septembrie - 1 octombrie, conform programării din e-mail.

 

Tarife regie

 • Tarifele de regie în căminele UPB se vor păstra la nivelul celor de anul trecut până la 31 decembrie 2023. Tarifele începând cu 1 ianuarie 2024 nu s-au hotărât, dată fiind situația volatilă a prețurilor energiei. Studenții care eventual nu își vor putea permite regia după 1 ianuarie vor avea opțiunea să renunțe la cămin.
 • Studenții cu studii finanțate de la bugetul de stat beneficiază de o subvenție pentru cazare - categoria 1.
 • Studenții orfani de unul sau doi părinți și studenții proveniți din centre de plasament și copiii cadrelor didactice sau cadrelor didactice auxiliare și copiii urmași ai eroilor revoluției beneficiază de o subvenție suplimentară pentru cazare - categoria 2.
 • Pentru studenții care se încadrează în categoria 2 de mai sus, aceștia trebuie să aibă drept dovadă: copie după certificatul de deces al părintelui sau adeverință de la centrul de plasament (în original) sau adeverință de cadru didactic (în original), obligatoriu avizată de inspectoratul județean (pentru instituții de învățământ preuniversitar) sau de rectorul universității, pe care să scrie explicit numele studentului și faptul că îi va servi la cazarea în cămin, sau adeverință de urmaș (în original). Adeverințele trebuie să nu aibă vechime mai mare de 30 de zile la momentul cazării. Acestea se vor încărca în formularul de confirmare a locului și vor fi aduse obligatoriu în original la cazare.
 • Astfel, studenții care se află în ambele categorii (1 și 2) de mai sus, beneficiază de subvenție dublă.
 • Conform reglementărilor în vigoare, studenții cu dizabilități (handicap) beneficiază de o reducere cu 50% a taxei de cămin, conform art. 16 alin. 8 din legea 448/2006 cu modificările și completările ulterioare. Această reducere se aplică după calculul taxei de regie, în funcție de tipul de subvenție.

 Tarifele de regie, valabile pentru anul 2023, sunt:

 • Leu A - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 275 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 290 RON/lună pentru plata lunară, și 440 RON/lună pentru studenții fără subvenție
 • Leu C - gratuit pentru studenții cu subvenție dublă, 330 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 350 RON/lună pentru plata lunară, și 495 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
 • P20 - 275 RON/lună pentru studenții cu subvenție dublă, 425 RON/ lună pentru studenții cu o singură subvenție și plata în avans pe trei luni, 450 RON/lună pentru plata lunară, și 550 RON/lună pentru studenții fără subvenție.
 • P23 - gratuit pentru studenții străini bursieri sau fără bursă dar fără taxă, 440 RON/ lună pentru studenții străini ce studiază în regim ”cont propriu valutar” (CPV). 

Prioritatea la cazare

 • Prioritatea 0 - Studenți străini, care nu repetă anul, bursieri ai statului român sau din categoria fără taxă & fără bursă; Studenți care nu repetă anul, orfani de ambii părinți; Studenți care nu repetă anul, proveniți din centre de plasament
 • Prioritatea 1 - Studenți din anul 1, care nu repetă anul; Studenți cu venituri precare, care nu repetă anul; Studenți care nu repetă anul, ce suferă de o condiție medicală ce limitează mobilitatea sau care poate pune viața în pericol; Studenții membri ai senatului universității sau ai consiliului facultății sau care fac parte din comitetele de cămin, sau care colaborează în cadrul universității la proiecte didactice sau de cercetare, care nu repetă anul
 • Prioritatea 2 - Alți studenți care nu repetă anul
 • Prioritatea 3 - Studenți care repetă anul sau studenți de la alte facultăți sau universități 

Studenților cu aceeași prioritate li se vor repartiza locuri în ordinea inversă a mediilor de bursă.

Atenție! Repartizarea unei camere în acest an universitar nu reprezintă nicio garanție că vă va fi repartizată și în anii următori, preferințele de cameră și colegi respectându-se doar în limita posibilităților și în ordinea priorității și a mediei de bursă. Orice modificare sau îmbunătățire a camerei se face numai cu acordul administrației căminului și cu asumarea riscului ca la anul să fi fiți mutați în altă cameră.

 

Anunț 9 septembrie 2023

Studenții facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care doresc cazare în anul universitar 2023-2024 sunt rugați să completeze acest formular. Această rugăminte se aplică tuturor studenților (atât celor de la licență cât și celor de la masterat), inclusiv celor care au completat deja cererea pe platforma studenti.pub.ro, cât și celor de anul 1 care încă nu au cont pe platforma studenti.pub.ro.

Studenții, care studiază în regim de buget, beneficiază de o subvenție de cazare de la bugetul de stat. De această subvenție nu beneficiază și studenții care studiază în regim cu taxă sau cei care repetă anul. Studenții copii ai angajaților din sistemul de învățământ și urmași ai eroilor Revoluției din 1989, precum și studenții orfani cu studii finanțate de la buget, beneficiază de subvenție dublă.

Facultatea noastră are locuri în următoarele cămine: 

 1. Leu A – 380 de camere cu trei locuri în cameră, grup sanitar propriu. 
 2. Leu C – 112 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier
 3. P20 – 102 camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin are condiții superioare (televizor și frigider în cameră, spălătorie la parter și bucătărie complet echipată pe palier).
 4. P23 – ~60 de camere cu două locuri în cameră, grup sanitar pe palier. Acest cămin este dedicat studenților străini. 

Calendarul cazărilor și cuantumul regiei de cazare se vor publica în perioada următoare. Începând cu data de 11 septembrie, se activează adresa de email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , pentru orice întrebări sau probleme, vă rugăm să utilizați această adresă, secretariatul facultății nu este implicat și nu are informații despre procesul de cazare.