Dosar social pentru Cazare

STUDENȚII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA CATEGORIA CAZURI SOCIALE VOR DEPUNE UN DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

 

-  Copie xerox a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului

-  Copie xerox a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal

-  Copie xerox a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal (dacă este cazul)

-  Copii xerox ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei

-  Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă )

-  Acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei ( adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor ), din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului, ultimele 3 luni – iunie 2017, iulie 2017 şi august 2017)

-  Cupon de pensie , în cazul pensiilor ( inclusiv pentru cele alimentare, de urmaş, invaliditate, etc.), ultimele 3 luni – iunie 2017, iulie 2017 şi august 2017)

-  Cupon de şomaj , în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj, ultimele 3 luni – iunie 2017, iulie 2017 şi august 2017)

-  Hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare

-  Adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole

-  Adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din  activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor

-  Documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial

-  Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi

-  Pentru membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul), care nu realizează venituri de niciun fel, se va depune adeverinţă de la circa financiară și declaraţie notarială  care să specifice că în lunile iunie 2017, iulie 2017 şi august 2017 nu au obținut venituri de nicio natura.

Conform art.15, Ordin 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

În cazul studentilor căsătoriţi familia se consideră de sine stătătoare fiind formată din soţ, soţie şi copii. la stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de aceştia.

Dosare sociale pot depune și studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.În acest caz documentele medicale vor fi vizate la Dispensarul Studențesc.Pentru acesta categorie nu se solicită documente care să ateste veniturile familiei.

PRECIZĂM CĂ SALARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE ESTE DE 1450 LEI.

ACTELE  SE VOR PRIMI LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII ÎN PERIOADA

11- 15 SEPTEMBRIE 2017 , zilnic 14,00 -16,00

Secretar  Șef Facultate