ANUNȚ privind cazările pentru anul universitar 2019-2020

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației asigură cazarea studenţilor care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 20 km faţă de municipiul Bucureşti.

Pentru a putea primi o repartiţie într-unul dintre căminele Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, DOCTORANZII și studenţii din anii I, II și III LICENŢĂ, I MASTERAT au obligaţia de a completa până la data de 21.07.2019 (inclusiv) o cerere de cazare online. Cererea de cazare se găseşte pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie).

Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 21.07.2019 NU VOR FI LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare.

Studenții anului IV vor depune cererea de precazare după admiterea la masterat din sesiunea iulie 2019.

În anul universitar 2019-2020 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior pentru doctoranzi și studenții integraliști) respectând următoarele criterii:

- doctoranzii cu frecvență, bursă și cu activitate permanentă în UPB (care vor depune cererile de cazare însoțite de viza conducătorului de doctorat la secretariatul Școlii Doctorale ETTI (corp A, camera AM005) până la data de 13.09.2019, ora 15:00);

- studenții familiști (ambii soți studenți la facultatea ETTI);

- studenții pentru care există obligativitate legală de cazare (studenții străini bursieri ai statului român, studenții orfani de ambii părinți, etc);

- studenții integraliști care au absolvit în anul universitar 2018-2019 anulI master, anul III licență, anul II licență și anul I licență;

- studenţii admiși în anul I LICENŢĂ în sesiunea iulie 2019 (în limitanumărului minim de locuri rezervate)care au depus cerere de cazarela înmatriculare, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;

- studenții admiși în anul I de MASTERAT în sesiunea iulie 2019 (înlimita numărului minim de locuri rezervate)care au depus cerere decazare la înmatriculare, în ordinea descrescătoare a mediei deadmitere;

- studenții restanțieri (în limita locurilor disponibile): N-1 (în ordinea:anul I masterat, anul III licență, anul II licență, anul I licență), N-2 (în ordinea: anul III licență, anul II licență), N-3 (anul III licență), iar celelalte categorii de restanțe vor depune cerere pentru redistribuirea locurilor rămase libere (locuri care se vor distribui în etapa a II a de cazări).

Datele la care se vor face repartiţiile la cămin pentru anul universitar 2019-2020 vor fi anunţate în cursul lunii Septembrie pe site-ul Facultăţii de Electronică, Telecomununicații și Tehnologia Informației (www.electronica.pub.ro) la sectiunea Studenti/Utile/Cazari.

6 mai 2019                                                               

Decanat ETTI