ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE a studenţilor ETTI admişi în anul I master pentru anul universitar 2019-2020

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) în sesiunea iulie 2019, cu domiciliul stabil în provincie, pot solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament” (aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații suplimentare putând fi consultate la adresa:

http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

 

  • Cazarea în cămin se face în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la concursul de admitere şi în limita locurilor disponibile alocate fiecărei facultăți în cursul lunii septembrie 2019 de către conducerea UPB (pentru studenţii admişi în anul I master sunt rezervate minimum 100 de locuri de cazare în căminele UPB). Cazarea efectivă în cămin a studenţilor va avea loc în jurul datei de 20 septembrie, după un program care va fi anunţat până pe data de 16 septembrie 2019 la aceeaşi adresă:

http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

  • În vederea obţinerii unui loc de cazare în cămin, studenţii vor depune, odată cu chitanţa privind taxa de înmatriculare, şi o cerere de cazare tip, pe care o vor solicita comisiei locale de admitere ETTI şi pe care o vor completa în momentul înmatriculării.

 

 12 iulie 2019 

 Decanatul Facultăţii ETTI