Selecție teme pentru disciplinele “Activitate de pregătire Proiect 2” și “Proiect 2” pentru studenții anului 3, toate seriile

Informații despre teme   

Rezultat repartizare studenți pe variante Nou: a fost afișată repartizarea pe cadre didactice a studenților de la varianta P2-V3