Alegeri pentru reprezentanții studenților 2019

Reprezentativitatea studenților în învățământul universitar este o componentă esențială în structurile de conducere. Studenții sunt parteneri decizionali, astfel alegerea unor reprezentanți și implicarea activă a lor în viața universității și facultății constituie un drept fundamental al acestora.

În data de 20 martie 2019, se organizează alegeri pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității și Consiliile Facultăților, în incinta holului AN din clădirea Rectoratului, în intervalul 15:00-21:00.

Pentru funcţiile Student reprezentant în Consiliul Facultății și Student reprezentant în Senatul Universității îşi poate depune candidatura orice student, care conform legii în vigoare și Cartei Universității Politehnica din București, este înmatriculat la una dintre cele 3 forme de învățământ: licență, masterat sau doctorat.

Un student poate candida doar la una din funcţiile de reprezentant în Consiliul Facultății sau reprezentant în Senatul Universității. Durata mandatului este de 2 ani, un student având
posibilitatea ocupării a maxim trei mandate cumulate, indiferent de poziție.

Nu au dreptul de a candida studenţii care:
a) au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică;
b) au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi în momentul depunerii candidaturilor;
c) au statutul de angajaţi ai universităţii.


Calendarul alegerilor:
27.02 - 12.03.2019: depunerea candidaturilor
13.03.2019: validarea candidaturilor
14.03 - 19.03.2019: promovarea candidaturilor
20.03.2019 15:00-21:00: desfășurarea alegerilor
21.03.2019: anunțarea și publicarea rezultatelor


Candidaturile se trimit online, la adresa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Subiectul mail-ului trebuie să respecte structura „[Alegeri Senat/Consiliu] Facultatea ____________”.
Dosarul de candidatură va conţine o
adeverință de student eliberată de facultatea pentru se depune candidatura, un formular de înscriere, o declarație pe propria răspundere și un CV.
Candidaturile se fac publice prin afişare pe site-ul
www.upb.ro.

Formularul de înscriere (Anexa 2) și declarația pe propria răspundere (Anexa 3) sunt parte integrată a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea alegerilor.
- Formular de înscriere: descarcă
- Declarație pe propria răspundere: descarcă.
- Regulamentul de desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților din Senat și Consiliile Facultăților: descarcă.

Puteți descărca acest anunț în fomat pdf de aici