Absolvire - Informaţii generale

 

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2019-2020

pentru sesiunile din Iunie/Iulie, respectiv Septembrie 2020

 

- Pe acest site sînt informațiile actualizate permanent pt. 2020, și obligatorii pt. absolvenți (e.g. lista actelor necesare, termenele, proiectul PDF încărcat etc); secretariatul ETTI și comisiile de absolvire folosesc informațiile de aici si de pe platforma etti.pub.ro/absolvire. Întrucît informațiile de pe studenti.pub.ro sînt în curs de actualizare și nu sînt strict pentru ETTI, în caz de conflict, la facultatea ETTI au prioritate informațiile de aici. Puteți încărca documente PDF preliminare pe studenti.pub.ro, ne-cerute aici, dar acelea nu sînt accesate de către facultate. Urmăriți pe această pagină informații actualizate, pe măsură ce apar.

- Covid-19: Aprobarea online (pe platformă ) a Anexelor 1/2 se face ca pînă acum (termen: 31 martie); anexele complet aprobate sînt cele care au cod de validare. Studenții NU vor mai tipări și da la semnat aceste anexe - se vor scana și încărca fără semnături.

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie 2019

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și elaborarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire 

Cadre didactice titulare ale facultății

Octombrie – Noiembrie 2019

Completarea online a fișei de înscriere (Anexa 1/2) 

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să completeze Anexa 1/2 ! cei din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

http://etti.pub.ro/absolvire

17 ianuarie 2020

pt. susținerea în iulie sau septembrie 2020 

27 martie 2020

pt susținerea doar în septembrie 2020

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/absolvire

dec. 2019 - mar. 2020
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/absolvire

 dec. 2019 - 31 mar. 2020

Depunerea Anexei 1/2, semnate de student și conducător (1 exemplar) Eliminat 2020

 

 

Studenții își pot ridica Anexa 1/2 semnată de directorul de departament și decan și vor semna ei-înșiși si de către coordonator. Anexa  1/2 (fără semnături) va fi prima pagină a proiectului PDF (după pagina de titlu). 

Licență+Disertație: Secretariat Departament Coordonator

 

eliminat în 2020

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

 

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație cf. Anexei 7  (Anexa se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, în cazul temelor în cotutelă, se va scana și trimite prin e-mail conducătorului.

Licență+Disertație: http://etti.pub.ro/absolvire

 

sesiunea de toamnă:

30.8 - 2.9.2020

 

Absolvenții vor completa online, printa, semna și scana cererea de înscriere, care trebuie apoi trimisă către conducătorul de proiect, care va printa, semna și retrimite studentului. Documentul rezultat se depune online.

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

2-5.9.2020 

Încărcarea proiectului final, sub formă de document PDF, pe serverul ETTI. Această versiune se transmite comisiei pentru notare.

După data limită platforma se va închide. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti).

 http://etti.pub.ro/absolvire

 

licență+dizertație: 

31.8 - 6.9.2020 ora 11:00 am

 

Sustinerea lucrării în fața comisiei, folosind Microsoft Teams

 

licență: 8.9.2020 

dizertație: 9.9.2020

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  NOU!  Update Covid-19: În sesiunea iunie/septembrie 2020 se elimină prevederile privind tipărirea proiectului și realizarea unui CD. Proiectul se face doar sub formă PDF (inclusiv codul în anexe). Materialele auxiliare care s-ar fi pus pe CD (fișierele originale ale codului sursă, proiectul de PCB etc) se transmit conducătorului prin e-mail sau prin alte mijloace cerute de acesta.

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

 Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor

  

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

Important - inclusiv în sesiunea de toamnă 2020 : Absolvenții de licență trebuie să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4

https://feedback.elcom.pub.ro/students/  (va fi activ începînd cu 5.9.2020)

Intrați cu codul aferent specializării: pt. CTI, ELA, MON, RST, TST codul este, respectiv:

CTI4&student, ELA4&student, MON4&student, RST4&student, TST4&student

La sfîrșitul chestionarului va apare un mesaj de confirmare sub forma unei imagini. Salvați această imagine pt a o arăta secretarului comisiei, pt. confirmarea completării.

 

Planificare Licență - link

Planificare Disertație - link

 

 

Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– Sesiunea septembrie 2020 – 

 

  • Înscrierea se face online, prin încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire , în perioada de înscriere, a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea septembrie 2020, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat, tipărit, semnat, scanat şi trebuie trimis prin e-mail către conducătorul proiectului, care va tipări, semna, scana și trimite înapoi studentului.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

  • Următoarele nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Pentru eliberarea diplomei, în perioada 1-9.10.2020 se vor depune la secretariat două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm 

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de disertație în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire în perioada din calendar. 

Pentru susținere, folosiți MS Teams cu opțiunea "join with a code" - folosiți codul 25mopvn . Nu faceți cerere de join separată.

Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– Sesiunea septembrie 2020 – 

 Înscrierea se face online, prin încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire (linkul va apărea în perioada de înscriere), a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea septembrie 2020, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat, tipărit, semnat, scanat şi trebuie trimis prin e-mail către conducătorul proiectului, care va tipări, semna, scana și trimite înapoi studentului.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare pe studenți, folosiți acest link: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

  • Următoarele nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Pentru eliberarea diplomei, în perioada 1-9.10.2020 se vor depune la secretariat două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm 

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de diplomă în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire în perioada din calendar. 

Absolventii trebuie să completeze online formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4; acestea se vor încărca la o adresă ce se va anunța

 

  • Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă

- secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul.

- planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI. Pentru susținerea pe MS Teams, studenții vor da "join" direct cu codul 3nfgmh2 - nu faceți cerere de join separată! 

 

Termen încărcare documente necesare înscrierii pe platforma de absolvire

Absolvenții studiilor de licență pot încărca documentele necesare înscrierii pe platformă până pe data de 24.06.2020, ora 10:00.

Prezentare și sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema prezentării proiectului de diplomă

Studenții anului 4 care urmează să susțină examenul de diplomă sînt invitați de către conducerea facultății, miercuri 26.6.2019 ora 17, în sala A101,  la o prezentare și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema: cum se prezintă proiectul de diplomă?

Examen diplomă septembrie 2018

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA septembrie 2018 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 29.08-08.09.2018

Programul de înscriere la secretariat:
Luni, Miercuri 14:00-16:00.
Marți, Joi  12.00-14.00
În zilele de 07 și 08 septembrie se pot înscrie numai studenții care au avut examene în zilele respective

 

Mai multe informaţii...

Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

Mai multe informaţii...

În atenția studenților anul II master – Anexa 2 dizertație

Studenții care au ridicat de la coordonatorul de master 2 exemplare din Anexa 2 (înscrierea la dizertație) fără semnătura decanului, trebuie să le aducă pentru semnare la secretariatul facultății în săptămînile 6-8 ale semestrului II, urmînd să le ridice semnate după aprox. 1 săptămînă de la aducere.

Mai multe informaţii...

Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea

Începând din acest an, Universitatea POLITEHNICA din București intenționează să realizeze o bază de date aferentă tuturor absolvenților ciclului de licență din UPB. Aceste date vor fi extrem de utile, atât pentru zona de ALUMNI, cât și pentru monitorizarea angajabilității absolvenților noștri.

În acest sens, rugăm pe această cale absolvenții ciclului de licență, promoția 2017, să completeze următorul chestionar.

Completarea se face on-line, mai jos fiind furnizate informațiile necesare.

Mai multe informaţii...