Etape proiect

Cele 3 etape (parțiale) ale proiectului se încarcă pe acest site pînă în ultima zi a lunilor martie, aprilie, mai (inclusiv).

Scopul principal este verificarea de către conducător a activității desfășurate pe parcurs, pentru ca acesta să poată completa calificativele admins/respins la "Activitate proiect de diplomă" și "Practică proiect de diplomă". De aceea, urmați instrucțiunile conducătorului privind conținutul documentelor pe care le veți încărca! Instrucțiunile de aici sînt implicite, dacă profesorul conducător nu vă spune altfel. În plus, unii conducători vă pot cere și alte materiale (de exemplu, cod în format compilabil, nu PDF; scheme electrice în Orcad, etc). Acestea se vor transmite prin alte mijloace, iar pe acest site se încarcă doar un document PDF pe lună.

Dacă încărcați mai multe documente PDF într-o lună, se ia în considerare doar ultimul. După începutul lunii următoare nu se mai poate încărca/modifica documentul lunii anterioare.

Formatarea etapelor proiectului poate să fie conform template-ului din Regulamentul elaborării lucrării de licență, dar nu obligatoriu. În principiu, sînteți puternic încurajați să faceți cît mai devreme părțile semnificative și creative ale proiectului (scrierea softului propriu-zis, realizarea machetelor electronice etc). În schimb, lăsați partea generică de documentare (așa-zisa introducere a lucrării) la sfîrșit, precum și elemente auxiliare precum lista acronimelor, etc.

Puteți, deci, încărca în aceste etape, materiale neformatate: porțiuni de cod scris pînă atunci, scheme electrice în variante parțiale, eventual chiar desenate de mînă, grafice capturate de pe ecran sau forme de undă obținute în laborator, rezultate parțiale ale simulărilor, etc. Acestea pot fi încărcate fără explicații în cuvinte. Ele sînt o dovadă că ați lucrat și ați obținut rezultate, iar explicațiile pot veni mai tîrziu (inclusiv să alegeți să prezentați în final doar o parte din materialele intermediare). 

Din aceste motive, este perfect acceptabil ca documentele de pe parcurs să fie de tip draft/ciornă, fără nici un fel de formatare, sau cu formatare inconsistentă etc. Nu vă consumați timpul prețios destinat lucrului efectiv la proiect pentru a face să arate cît mai frumos etapele intermediare (mai ales că sînt în număr de trei!)

În cursul dezvoltării și prototipării oricărui proiect ingineresc, este normal să existe încercări și variante care vor fi abandonate pe parcurs. Ele vor apărea în documentația pe care o încărcați inițial, dar le veți corecta sau eventual chiar abandona cu totul în varianta finală. Este chiar indicat să existe astfel de variante, ele fiind tocmai o dovadă că ați lucrat și ați obținut rezultatele optime în urma unui proces de lungă durată. De aceea, nu veți fi depunctați în nici un fel la nota finală dacă există greșeli în aceste etape parțiale. Nu vă abțineți să publicați astfel de rezultate din acest motiv. Din contră, dovediți că ați avut rezultate intermediare, fie ele și cu probleme, nu direct rezultatul final. Și în industrie, de exemplu în domeniul software, se lansează (în scopul testării restrînse) versiuni numite alfa, beta, etc. Versiunile alfa pot fi foarte departe de versiunile finale.

Nota acordată de către comisie va fi exclusiv pe baza variantei finale, nu a celor intermediare, din motivele de mai sus. Totuși, în cazul în care se cer clarificări, comisia ar putea verifica măcar existența variantelor intermediare, fără a le nota explicit.

 

Absolvire - Informaţii generale, calendar

 

 Activităţi și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2022-2023 

 • Temele se publică în aplicația http://etti.pub.ro/absolvire (contul de student este același ca în aplicația de contracte, NU este același ca pe Moodle sau Teams).
 • Dacă ați vorbit deja cu un profesor și v-ați înscris la o temă, dar nu a apărut încă, așteptați pînă la apariția acesteia.
 • Aplicația de absolvire NU funcționează precum cea de practică. Nu vă înscrieți la întîmplare la diverși profesori/diferite teme întrucît aceștia nu vă vor contacta ulterior pe baza aplicării - profesorii nu văd e-mailurile studenților și nici CV-urile, ca la practică. 
 • În schimb, contactați-i prin e-mail sau fizic pe profesorii ai căror teme vă interesează. Procesul de acceptare se bazează pe discuțiile cu aceștia, criteriile de selecție a studenților se decid de către fiecare profesor (echivalentul  simultan al "acceptării pt. interviu" și desfășurării interviului de la practică).
 • În unele cazuri, profesorii pot accepta teme propuse de studenți și le pot trece în lista lor de teme, urmînd ca studentul să se înscrie exact pe tema respectivă. Dar, acest lucru nu este garantat, și nu este metoda recomandată de obținere a unei teme. Doar temele de complexitate corespunzătoare pot fi acceptate, și doar dacă profesorul dorește aceasta și mai are locuri libere, în afara temelor propuse de el-însuși.
 • După ce un profesor v-a confirmat explicit acceptarea, înscrieți-vă la tema sa în aplicație, și profesorul vă va aloca. În caz contrar, înscrierea dvs va fi ignorată.
 • Este recomandat, dar nu obligatoriu, ca un student de la o specializare să-și aleagă un coordonator de la departamentul care coordonează acea specializare. 

Nou!  Dacă ați ales, și ați fost selectați, pe o temă în altă limbă decît cea a programului de studiu în care sînteți (engleză în loc de română sau invers), trebuie să mai adăugați la Anexa1/2 o pagină  în proiectul PDF și cel tipărit, care să fie traducerea exactă a tuturor cîmpurilor, în limba programului vostru de studiu. 

                                                                                                                              Calendar 2022-2023

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de către profesori pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

http://etti.pub.ro/absolvire 

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Noiembrie - Decembrie 2022

Alegerea temei, contactarea coordonatorului, confirmarea de către coordonator, înscrierea pe platformă la tema respectivă și alocarea de către coordonator.

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să aleagă o temă! Anexele 1/2 din anii trecuți nu se prelungesc automat și nu mai sînt valabile, chiar dacă ați stabilit cu conducătorul păstrarea temei! Studenții din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

În cazul studenților din anii anteriori, păstrarea temei și/sau conducătorului din anii anteriori nu sînt garantate, căci numărul total de locuri la diplomă pentru un profesor este limitat.

http://etti.pub.ro/absolvire


26 Februarie 2023 pentru susținerea în iunie sau septembrie

 

26 Martie 2023 pentru susținerea doar în septembrie 2023 

Finalizarea procesului de alocare duce la apariția în contul studentului a fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulamentul lucrării de absolvire (link mai jos). Anexa 1/2 se include în proiectul final, fără semnături - acestea sînt înlocuite de codul de validare.                                                            

http://etti.pub.ro/absolvire

Decembrie 2022 - Martie 2023

Activitate pregătire proiect licenţă/dizertație şi

Practică pentru proiect licenţă/dizertație


Pe măsura elaborării lucrării, studenții vor încărca, în contul din aplicația de absolvire, 3 documente PDF intermediare care să descrie stadiul lucrului la proiect - detalii aici.

 

Etapa 1: Martie 2023

Etapa 2: Aprilie 2023

Etapa 3: Mai 2023

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru disciplinele Pregătire proiect de diplomă/disertație și Practică proiect diplomă/dizertație cf. Anexei 7  (Anexa 7 se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, se va aduce conducătorului (sau scana și trimite prin e-mail)

http://etti.pub.ro/absolvire

Iunie 2023

Absolvenții vor completa online cererea de înscriere pt. susținerea examenului de diplomă/dizertație în sesiunea curentă, vor printa, semna și scana PDF-ul rezultat (exemplu de document produs), care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului. 

http://studenti.pub.ro

înainte de încărcarea online a dosarului de înscriere la secretariat

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online, cu excepția pozelor care se aduc fizic. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

TBD

Încărcarea proiectului final, și a rezumatului proiectului final, sub formă de documente PDF. Proiectul final:

 • se verifică anti-plagiat
 • se transmite comisiei pentru notare.

Rezumatul se include într-o broșură ce va fi publicată pe site, de aceea, rezumatul de poate re-încărca și în săptămîna susținerii.

După data limită, proiectul nu se mai poate încărca. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti, și acel site nu permite implementarea de deadline-uri).

 http://etti.pub.ro/absolvire

TBD

Sustinerea lucrării în fața comisiei (planificarea pt septembrie va apărea  în jur de 10.9.2022)

 

Diplomă: 3-7 Iulie 2023
Dizertație: 26-30 Iunie 2023

Înainte de susținere toți studenții la licență trebuie să completeze formularul anonim de feedback pt. materiile de anul 4, la adresa https://feedback.elcom.pub.ro/students , folosind codul corespunzător secției:  CTI4&student, ELA4&student, TST4&student, RST4&student, MON4&student. Salvați codul de confirmate de la sfîrșit pt. a-l arăta secretarului de comisie.

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  (acesta este regulamentul general UPB și se referă aproape exclusiv la înscrierea la examen și susținerea lucrării; anexele și etapele privind alegerea și înscrierea temei, aprobarea și elaborarea nu se află în acest regulament UPB, ci în cel ETTI)

  

 Alte documente:

Rezumatul proiectului de diplomă/dizertație: template Word, PDF

Template proiect de diplomă/dizertație în LaTeX
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

 Lista temelor elaborate în 2019-2020 (selecție)

Absolvire - Informaţii generale, calendar (3)

 Activităţi și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2021-2022 

 

 • În aplicația http://etti.pub.ro/absolvire, contul de student este același ca în aplicația de contracte (și NU este același ca pe Moodle sau Teams).
 • Aplicația de absolvire NU funcționează precum cea de practică. Nu vă înscrieți la întîmplare la diverși profesori/diferite teme întrucît aceștia nu vă vor contacta ulterior pe baza aplicării - profesorii nu văd e-mailurile studenților și nici CV-urile, ca la practică. 
 • În schimb, contactați-i prin e-mail pe profesorii ai căror teme vă interesează. Procesul de acceptare se bazează pe discuțiile prin e-mail, criteriile de selecție a studenților se decid de către fiecare profesor (echivalentul  simultan al "acceptării pt. interviu" și desfășurării interviului de la practică).
 • În unele cazuri, profesorii pot accepta teme propuse de studenți și le pot trece în lista lor de teme, urmînd ca studentul să se înscrie exact pe tema respectivă. Dar, acest lucru nu este garantat, și nu este metoda recomandată de obținere a unei teme. Doar temele de complexitate corespunzătoare pot fi acceptate, și doar dacă profesorul mai are locuri libere, în afara temelor propuse de el-însuși.
 • După ce un profesor v-a confirmat explicit acceptarea prin e-mail, înscrieți-vă la tema sa în aplicație, și profesorul vă va aloca. 
 • Este recomandat, dar nu obligatoriu, ca un student de la o specializare să-și aleagă un coordonator de la departamentul care coordonează acea specializare. 

Nou!  Dacă ați ales, și ați fost selectați, pe o temă în altă limbă decît cea a programului de studiu în care sînteți (engleză în loc de română sau invers), trebuie să mai adăugați la Anexa1/2 o pagină  în proiectul PDF și cel tipărit, care să fie traducerea exactă a tuturor cîmpurilor, în limba programului vostru de studiu.  Anexa 1/2 nu conține semnături, doar codul de validare.

Nou! Pentru susținerea în septembrie 2022, tema proiectului (Anexa 1/2) nu se mai poate modifica. În schimb, celelalte documente (cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro semnată de coordonator, declarația de originalitate, formularul de angajabilitate, cel de feedback) se completează explicit în septembrie. 

                                                                                                                              Calendar 2021-2022

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de către profesori pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

http://etti.pub.ro/absolvire 

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie - Decembrie 2021

Alegerea temei,contactarea coordonatorului, confirmarea de către coordonator.

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să aleagă o temă! Temele din anii trecuți nu se prelungesc automat și nu mai sînt valabile! Studenții din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

În cazul studenților din anii anteriori, păstrarea temei și/sau conducătorului din anii anteriori nu sînt garantate, căci numărul total de locuri la diplomă pentru un profesor este limitat.

http://etti.pub.ro/absolvire


13.3.2022 pentru susținerea în iunie sau septembrie

15.4.2022 pt susținerea doar în septembrie.

 

Finalizarea procesului de alocare duce la apariția în contul studentului a fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulamentul lucrării de absolvire (link mai jos). Anexa 1/2 se include în proiectul final, fără semnături - acestea sînt înlocuite de codul de validare.                                                            

http://etti.pub.ro/absolvire

martie-mai 2022

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

 

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru disciplinele Pregătire proiect de diplomă/disertație și Practică proiect diplomă/dizertație cf. Anexei 7  (Anexa 7 se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, se va aduce conducătorului (sau scana și trimite prin e-mail)

http://etti.pub.ro/absolvire

1-6 septembrie 2022

Absolvenții vor completa online cererea de înscriere pt. susținerea examenului de diplomă/dizertație în sesiunea curentă, vor printa, semna și scana PDF-ul rezultat (exemplu de document produs), care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului. 

http://studenti.pub.ro

înainte de încărcarea online a dosarului de înscriere la secretariat

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online, cu excepția pozelor care se aduc fizic. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

5-9 septembrie 2022

Încărcarea proiectului final, și a rezumatului proiectului final, sub formă de documente PDF. Proiectul final:

 • se verifică anti-plagiat
 • se transmite comisiei pentru notare.

Rezumatul se include într-o broșură ce va fi publicată pe site, de aceea, rezumatul de poate re-încărca și în săptămîna susținerii.

După data limită, proiectul nu se mai poate încărca. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti, și acel site nu permite implementarea de deadline-uri).

 http://etti.pub.ro/absolvire

8 septembrie 2022

Sustinerea lucrării în fața comisiei (planificarea pt septembrie va apărea  în jur de 10.9.2022)

Link planificare comisii dizertație

Link planificare comisii diplomă

 

12-14 septembrie 2022

Înainte de susținere toți studenții la licență trebuie să completeze formularul anonim de feedback pt. materiile de anul 4, la adresa https://feedback.elcom.pub.ro/students , folosind codul corespunzător secției:  CTI4&student, ELA4&student, TST4&student, RST4&student, MON4&student. Salvați codul de confirmate de la sfîrșit pt. a-l arăta secretarului de comisie.

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  (acesta este regulamentul general UPB și se referă aproape exclusiv la înscrierea la examen și susținerea lucrării; anexele și etapele privind alegerea și înscrierea temei, aprobarea și elaborarea nu se află în acest regulament UPB, ci în cel ETTI)

  

 Alte documente:

Rezumatul proiectului de diplomă/dizertație: template Word, PDF

Template proiect de diplomă/dizertație în LaTeX
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

 Lista temelor elaborate în 2019-2020 (selecție)

Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

A)  Încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire  a următoarelor documente, în intervalul din calendar:

1) Cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro cu semnătura conducătorului de proiect. Dacă sînt 2 conducători, este suficient să se selecteze (și să semneze) doar unul. Dacă sînt 2 și unul nu este doctor și/sau nu este din facultate, acela nu va fi introdus pe cerere. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în situația în care unele note la examene sînt trecute cu întîrziere), dar ea nu va fi procesată pînă cînd studentul va fi integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și coordonator.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română, iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect (Anexa 5 din regulament). Nou 2022: se poate încărca și varianta de pe studenti.pub.ro, dar fără semnătura profesorului sau a decanului, doar a voastră - secretariatul acceptă oricare dintre cele 2.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare în contul de pe studenți, folosiți acest link: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2022 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

Celelalte documente cerute de studenti.pub.ro, gen Fișa de lichidare etc, nu se cer la ETTI.

B) Următoarele documente nu se încarcă în contul personal din aplicația de absolvire:


5) 2 fotografii realizate recent, pe hîrtie fotografică, color, format 3x4cm, pentru diplomă. Pentru aceasta aveți la dispozitie 3 modalitati: -prin poșta romana -prin curierat rapid -depunere la cutiile metalice din incinta secretariatului. Pentru primele doua modalitati, costurile vor fi suportate de dvs. Pentru ce de-a treia se folosesc cele sase cutii metalice din incinta secretariatului, fiecare pentru cate o specializare. Indiferent ce metoda alegeti, va rugam sa trimiteti sau sa depuneti pozele intr-un plic pe care sa scrieti numele, prenumele, specializarea iar pe spatele pozelor, de asemenea, veti scrie numele, prenumele, specializarea.

6) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Taxa de 300 lei se va achita  în contul RO77RNCB0723000506250319 iar la explicatii veti scrie taxa sustinere examen de diplomă.

După înscriere: 

 • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse și veți primi observații dacă sînt probleme. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
 • Proiectul de diplomă în (format PDF)  precum și Rezumatul proiectului de diplomă (în format PDF) se încarcă pe platforma  http://etti.pub.ro/absolvire (atenție, nu pe platforma studenti.pub.ro; puteți încărca și acolo dar nu se ia în considerare) în perioada din calendar. Acest proiect este verificat anti-plagiat, analizat și notat de comisie. Proiectul în format tipărit, împreună cu CD/DVD-ul lipit pe coperta interioară, se predă într-un singur exemplar la conducător pînă la data cerută de acesta, sau dacă nu s-a anunțat, se aduce în ziua susținerii.

Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă:

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul cu cca. 2 zile înaintea susținerii.

Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

 

A) încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire , în perioada de înscriere din calendar, a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și îndrumător.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect (Anexa 5 din regulament)

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro (în lipsa acestuia folosiți linkul: htps://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

B) Următoarele nu se încarcă în contul personal de pe etti.pub.ro/absolvire:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Taxa se va achita  în contul RO77RNCB0723000506250319 iar la explicatii veti scrie taxa sustinere examen de dizertație.

6) Fișa de lichidare nu mai face parte din documentele pe care le depune studentul la înscriere, deoarece începând cu anul universitar 2019/2020  se completează de către Secretariat.

După înscriere:

 • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
 • Proiectul de disertație în format PDF precum și Rezumatul proiectului de dizertație (în format PDF)  se încarcă pe platforma http://etti.pub.ro/absolvire (atenție, nu pe studenti.pub.ro ! puteti încărca și acolo dar nu se ia în considerare) în perioada din calendar. Proiectul în format tipărit, împreună cu CD/DVD-ul lipit pe coperta interioară, se predă într-un singur exemplar la conducător pînă la data cerută de acesta, sau dacă nu s-a anunțat, se aduce în ziua susținerii.

Planificarea va fi afișată pe site-ul facultății cu aproximativ 2 zile înainte. 

Termen încărcare documente necesare înscrierii pe platforma de absolvire

Absolvenții studiilor de licență pot încărca documentele necesare înscrierii pe platformă până pe data de 24.06.2020, ora 10:00.

Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

Mai multe informaţii...

Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea

Începând din acest an, Universitatea POLITEHNICA din București intenționează să realizeze o bază de date aferentă tuturor absolvenților ciclului de licență din UPB. Aceste date vor fi extrem de utile, atât pentru zona de ALUMNI, cât și pentru monitorizarea angajabilității absolvenților noștri.

În acest sens, rugăm pe această cale absolvenții ciclului de licență, promoția 2017, să completeze următorul chestionar.

Completarea se face on-line, mai jos fiind furnizate informațiile necesare.

Mai multe informaţii...