Absolvire - Informaţii generale, calendar

 Activităţile și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2020-2021 pentru sesiunile din Iunie/Iulie, respectiv Septembrie 2021

Anunț Noiembrie 2020: 

  • Lista completă a temelor de licență/dizertație: profesorii au început să publice temele în aplicația http://etti.pub.ro/absolvire . Contul de student este același ca în aplicația de contracte (și NU este același ca pe Moodle sau Teams).
  • Aplicația de absolvire NU funcționează precum cea de practică. Nu vă înscrieți la întîmplare la diverși profesori/diferite teme întrucît aceștia nu vă vor contacta ulterior pe baza aplicării - profesorii nu văd e-mailurile studenților și nici CV-urile, ca la practică. 
  • În schimb, contactați-i prin e-mail pe profesorii ai căror teme vă interesează (e-mailurile profesorilor sînt afișate). Procesul de acceptare se bazează pe discuțiile prin e-mail, criteriile de selecție a studenților se decid de către fiecare profesor (echivalentul  simultan al "acceptării pt. interviu" și desfășurării interviului de la practică).
  • Doar după ce un profesor v-a confirmat explicit acceptarea prin e-mail, înscrieți-vă la tema sa în aplicație, și profesorul vă va aloca. Ulterior, "Anexa 1/2" va trece printr-un proces de aprobare și la finalul acestuia, va apărea automat în contul dvs de student, pe baza temei deja introduse de către profesor - nu trebuie să faceți nimic în acest sens. Aprobarea este evidențiată de existența unui cod de validare pe anexă.
  • Dacă la această dată aveți deja o temă alocată, în urma unor discuții anterioare, urmăriți apariția ei în listă și înscrieți-vă la ea. Nu este o problemă dacă apare mai tîrziu, atîta vreme cît profesorul v-a confirmat prin e-mail că v-a acceptat.
  • Este recomandat, dar nu obligatoiu, ca un student de la o specializare să-și aleagă un coordonator de la departamentul care coordonează acea specializare. 
                                                                                                                              Calendar 2020-2021

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

http://etti.pub.ro/absolvire 

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie - Decembrie 2020

Alegerea temei,contactarea coordonatorului, confirmarea de către coordonator.

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să aleagă o temă! Temele din anii trecuți nu se prelungesc automat! Studenții din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

http://etti.pub.ro/absolvire

pentru susținere în iulie sau septembrie 2021:
19 martie 2021

pentru susținere doar în septembrie 2021:
23 aprilie 2021

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor. Finalizarea acestui proces duce la apariția în cont a fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulamentul lucrării de absolvire (link mai jos). Anexa 1/2 se include în proiectul final, fără semnături - acestea sînt înlocuite de codul de validare.                                                            

http://etti.pub.ro/absolvire

ianuarie-martie 2021
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). 

http://etti.pub.ro/absolvire

ianuarie-martie 2021

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

 

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru disciplinele Pregătire proiect de diplomă/disertație și Practică proiect diplomă/dizertație cf. Anexei 7  (Anexa 7 se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, se va scana și trimite prin e-mail conducătorului.

http://etti.pub.ro/absolvire

 Sesiunea septembrie 2021:

30.8 - 7.9

 

Absolvenții vor completa online cererea de înscriere pt. susținerea examenului de diplomă/dizertație în sesiunea curentă, vor printa, semna și scana PDF-ul rezultat (exemplu de document produs), care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului. 

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

Sesiunea septembrie 2021:

30.8 - 10.9

Încărcarea proiectului final, și a rezumatului proiectului final, sub formă de documente PDF, pe serverul ETTI. Proiectul final se transmite comisiei pentru notare. Rezumatul se include într-o broșură ce va fi publicată pe site, de aceea, rezumatul de poate re-încărca și în săptămîna susținerii.

După data limită, proiectul nu se mai poate încărca. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti, și acel site nu permite implementarea de deadline-uri).

 http://etti.pub.ro/absolvire

Sesiunea septembrie 2021:

5.9 - 10.9

Sustinerea lucrării în fața comisiei 

Comisii diplomă+dizertație

Link planificare dizertație

Link planificare licență 

 MS Teams

Sesiunea septembrie 2021:

licdență 14.9, dizertație 15.9

Nou: Înainte de susținere toți studenții la licență trebuie să completeze formularul anonim de feedback pt. materiile de anul 4, la adresa https://feedback.elcom.pub.ro/students , folosind codul corespunzător secției:  CTI4&student, ELA4&student, TST4&student, RST4&student, MON4&student. Salvați imaginea de confirmate de la sfîrșit pt. a o arăta secretarului de comisie.

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  (acesta este regulamentul general UPB și se referă aproape exclusiv la înscrierea la examen și susținerea lucrării; etapele privind alegerea și înscrierea temei, aprobarea și elaborarea nu se află în acest regulament UPB, ci în cel ETTI)

  

 Link-uri utile:

Rezumatul proiectului de diplomă/dizertație: template Word, PDF

Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

 Lista temelor elaborate în 2019-2020 (selecție)

Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE (online)

– Sesiunea iunie 2021 – 

 

A) încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire , în perioada de înscriere din calendar, a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și îndrumător.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect (Anexa 5 din regulament)

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro (în lipsa acestuia folosiți linkul: htps://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

 

B) Următoarele nu se încarcă în contul personal de pe etti.pub.ro/absolvire:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Fișa de lichidare nu mai face parte din documentele pe care le depune studentul la înscriere, deoarece începând cu anul universitar 2019/2020  se completează de către Secretariat.

După înscriere:

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de disertație în format PDF precum și Rezumatul proiectului de dizertație (în format PDF)  se încarcă pe platforma http://etti.pub.ro/absolvire (atenție, nu pe studenti.pub.ro ! puteti încărca și acolo dar nu se ia în considerare) în perioada din calendar. 

Planificarea va fi afișată pe site-ul facultății cu aproximativ 2 zile înainte. Pentru susținere se va folosi MS Teams.

Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ (online)

– Sesiunea iunie-iulie 2021 – 

A)  Încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire  a următoarelor documente, în intervalul din calendar: 

1) Cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro cu semnătura conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note la restanțe sînt trecute cu întîrziere), dar ea nu va fi procesată pînă cînd studentul va fi integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și coordonator.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română, iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect (Anexa 5 din regulament)

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare în contul de pe studenți, folosiți acest link: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

 

B) Următoarele documente nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Fișa de lichidare nu mai face parte din documentele pe care le depune studentul la înscriere, deoarece începând cu anul universitar 2019/2020  se completeaza de către Secretariat.

7) 2 fotografii realizate recent, pe hîrtie fotografică, color, format 3x4cm, până la data de 15 septembrie 2021. Pentru aceasta aveți la dispozitie 3 modalitati: -prin poșta romana -prin curierat rapid -depunere la cutiile metalice din incinta secretariatului. Pentru primele doua modalitati, costurile vor fi suportate de dvs. Pentru ce de-a treia se folosesc cele sase cutii metalice din incinta secretariatului, fiecare pentru cate o specializare. Indiferent ce metoda alegeti, va rugam sa trimiteti sau sa depuneti pozele intr-un plic pe care sa scrieti numele, prenumele, specializarea iar pe spatele pozelor, de asemenea, veti scrie numele, prenumele, specializarea.

După înscriere: 

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse și veți primi observații dacă sînt probleme. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de diplomă în (format PDF)  precum și Rezumatul proiectului de diplomă (în format PDF) se încarcă pe platforma  http://etti.pub.ro/absolvire (atenție, nu pe platforma studenti.pub.ro; puteți încărca și acolo dar nu se ia în considerare) în perioada din calendar. Acest proiect este analizat și notat de comisie.

Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă:

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul cu cca. 2 zile înaintea susținerii.

Termen încărcare documente necesare înscrierii pe platforma de absolvire

Absolvenții studiilor de licență pot încărca documentele necesare înscrierii pe platformă până pe data de 24.06.2020, ora 10:00.

Prezentare și sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema prezentării proiectului de diplomă

Studenții anului 4 care urmează să susțină examenul de diplomă sînt invitați de către conducerea facultății, miercuri 26.6.2019 ora 17, în sala A101,  la o prezentare și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema: cum se prezintă proiectul de diplomă?

Examen diplomă septembrie 2018

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA septembrie 2018 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 29.08-08.09.2018

Programul de înscriere la secretariat:
Luni, Miercuri 14:00-16:00.
Marți, Joi  12.00-14.00
În zilele de 07 și 08 septembrie se pot înscrie numai studenții care au avut examene în zilele respective

 

Mai multe informaţii...

Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

Mai multe informaţii...

În atenția studenților anul II master – Anexa 2 dizertație

Studenții care au ridicat de la coordonatorul de master 2 exemplare din Anexa 2 (înscrierea la dizertație) fără semnătura decanului, trebuie să le aducă pentru semnare la secretariatul facultății în săptămînile 6-8 ale semestrului II, urmînd să le ridice semnate după aprox. 1 săptămînă de la aducere.

Mai multe informaţii...

Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea

Începând din acest an, Universitatea POLITEHNICA din București intenționează să realizeze o bază de date aferentă tuturor absolvenților ciclului de licență din UPB. Aceste date vor fi extrem de utile, atât pentru zona de ALUMNI, cât și pentru monitorizarea angajabilității absolvenților noștri.

În acest sens, rugăm pe această cale absolvenții ciclului de licență, promoția 2017, să completeze următorul chestionar.

Completarea se face on-line, mai jos fiind furnizate informațiile necesare.

Mai multe informaţii...