Absolvire - Informaţii generale, calendar

 Activităţile și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2020-2021 pentru sesiunile din Iunie/Iulie, respectiv Septembrie 2021

 • Calendarul 2020-2021 este în curs de elaborare, reveniți pentru termenele exacte.

Anunț Noiembrie 2020: 

 • Lista completă a temelor de licență/dizertație: profesorii au început să publice temele în aplicația http://etti.pub.ro/absolvire . Contul de student este același ca în aplicația de contracte (și NU este același ca pe Moodle sau Teams).
 • Aplicația de absolvire NU funcționează precum cea de practică. Nu vă înscrieți la întîmplare la diverși profesori/diferite teme întrucît aceștia nu vă vor contacta ulterior pe baza aplicării - profesorii nu văd e-mailurile studenților și nici CV-urile, ca la practică. 
 • În schimb, contactați-i prin e-mail pe profesorii ai căror teme vă interesează (e-mailurile profesorilor sînt afișate). Procesul de acceptare se bazează pe discuțiile prin e-mail, criteriile de selecție a studenților se decid de către fiecare profesor (echivalentul  simultan al "acceptării pt. interviu" și desfășurării interviului de la practică).
 • Doar după ce un profesor v-a confirmat explicit acceptarea prin e-mail, înscrieți-vă la tema sa în aplicație, și profesorul vă va aloca. În acel moment "Anexa 1/2" va apărea în contul dvs de student.
 • Dacă la această dată aveți deja o temă alocată, în urma unor discuții anterioare, urmăriți apariția ei în listă și înscrieți-vă la ea. Nu este o problemă dacă apare mai tîrziu, atîta vreme cît profesorul v-a confirmat prin e-mail că v-a acceptat.
 • Este recomandat ca un student de la o specializare să-și aleagă un coordonator de la departamentul care coordonează acea specializare, dar nu este obligatoriu. 
Anunț sesiune Februarie 2021: calendarul transmis de Rectorat momentan nu prevede o astfel de sesiune. Dacă ea va fi anunțată în viitor, va apare și aici. În sesiunea din februarie s-ar putea înscrie doar absolvenții care au toate examenele promovate cel mai tîrziu în septembrie 2020 - această sesiune este deci o a treia sesiune după cea din iunie și septembrie 2020 și folosește Anexele 1/2 aprobate în 2020, fără modificări ! Prin urmare, absolvenții 2020 sau mai vechi, care încă nu ați susținut licența/dizertația, și avînd Anexa 1/2 aprobată:
 • dacă va fi organizată sesiunea Februarie 2021, veți putea susține atunci, fără o nouă înscriere pe platformă, folosind Anexa 1/2 existentă. Va trebui să obțineți semnătura conducătorului existent (nu puteți schimba conducătorul și tema) pe viza de înscriere din Februarie, dacă conducătorul va confirma că lucrarea este gata în acel moment.
 • pentru cazul în care nu se organizează această sesiune suplimentară, sau dacă conducătorul existent nu acceptă să prelungească colaborarea cu dvs. încă un semestru, sau dacă susțineți și nu promovați în Februarie, pentru a putea susține în Iunie/Septembrie 2021,trebuie să vă înscrieți în termenele din noul calendar, cu o nouă Anexă 1/2, pentru care puteți păstra sau schimba conducătorul și/sau tema. Nu este garantat că vechiul conducător va fi dispus să vă mai îndrume o dată în 2021, ceea ce înseamnă că-și ține locurile ocupate cu aceiași vechi studenți, scăzînd numărul de studenți noi pe care-i poate îndruma (cf. regulamentului, înscrierea/Anexa 1/2 este valabilă pt. un singur an universitar). Prin urmare, confirmați explicit acest lucru cu conducătorul!

                                                                                                                              Calendar 2020-2021

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

http://etti.pub.ro/absolvire 

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie - Decembrie 2020

Alegerea temei,contactarea coordonatorului, confirmarea de către coordonator. Finalizarea acestui proces duce la apariția în cont a fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulamentul lucrării de absolvire (link mai jos) .

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să aleagă o temă! Temele din anii trecuți nu se prelungesc automat! Studenții din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

http://etti.pub.ro/absolvire

Octombrie – Decembrie 2020

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/absolvire

se va afișa
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/absolvire

 se va afișa

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

 

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație cf. Anexei 7  (Anexa se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, în cazul temelor în cotutelă, se va scana și trimite prin e-mail conducătorului.

Licență+Disertație: http://etti.pub.ro/absolvire

 

se va afișa

 

Absolvenții vor completa online cererea, semna PDF-ul, care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului. Documentul rezultat se include în dosarul de înscriere.

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

se va afișa 

Încărcarea proiectului final, sub formă de document PDF, pe serverul ETTI. Această versiune se transmite comisiei pentru notare.

După data limită platforma se va închide. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti).

 http://etti.pub.ro/absolvire

 

se va afișa

 

Sustinerea lucrării în fața comisiei

 

se va afișa

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  (acesta este regulamentul general UPB și se referă aproape exclusiv la susținerea lucrării; etapele privind înscrierea, aprobarea și elaborarea nu se află în acest regulament și sînt specifice ETTI)

  

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

 

 

Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– Sesiunea septembrie 2020 – 

 

 • Înscrierea se face online, prin încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire , în perioada de înscriere, a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea septembrie 2020, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat, tipărit, semnat, scanat şi trebuie trimis prin e-mail către conducătorul proiectului, care va tipări, semna, scana și trimite înapoi studentului.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

 • Următoarele nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
 • Proiectul de disertație în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire în perioada din calendar. 

Pentru susținere, folosiți MS Teams cu opțiunea "join with a code" - folosiți codul 25mopvn . Nu faceți cerere de join separată.

Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– Sesiunea septembrie 2020 – 

 Înscrierea se face online, prin încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire (linkul va apărea în perioada de înscriere), a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea septembrie 2020, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat, tipărit, semnat, scanat şi trebuie trimis prin e-mail către conducătorul proiectului, care va tipări, semna, scana și trimite înapoi studentului.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare pe studenți, folosiți acest link: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

 • Următoarele nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Pentru eliberarea diplomei, în perioada 1-9.10.2020 se vor depune la secretariat două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cmse va anunța intervalul de depunere a fotografiilor

 • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
 • Proiectul de diplomă în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire în perioada din calendar. 

Absolventii trebuie să completeze online formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4; acestea se vor încărca la o adresă ce se va anunța

 

 • Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă

- secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul.

- planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI. Pentru susținerea pe MS Teams, studenții vor da "join" direct cu codul 3nfgmh2 - nu faceți cerere de join separată! 

 

Termen încărcare documente necesare înscrierii pe platforma de absolvire

Absolvenții studiilor de licență pot încărca documentele necesare înscrierii pe platformă până pe data de 24.06.2020, ora 10:00.

Prezentare și sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema prezentării proiectului de diplomă

Studenții anului 4 care urmează să susțină examenul de diplomă sînt invitați de către conducerea facultății, miercuri 26.6.2019 ora 17, în sala A101,  la o prezentare și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema: cum se prezintă proiectul de diplomă?

Examen diplomă septembrie 2018

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA septembrie 2018 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 29.08-08.09.2018

Programul de înscriere la secretariat:
Luni, Miercuri 14:00-16:00.
Marți, Joi  12.00-14.00
În zilele de 07 și 08 septembrie se pot înscrie numai studenții care au avut examene în zilele respective

 

Mai multe informaţii...

Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

Mai multe informaţii...

În atenția studenților anul II master – Anexa 2 dizertație

Studenții care au ridicat de la coordonatorul de master 2 exemplare din Anexa 2 (înscrierea la dizertație) fără semnătura decanului, trebuie să le aducă pentru semnare la secretariatul facultății în săptămînile 6-8 ale semestrului II, urmînd să le ridice semnate după aprox. 1 săptămînă de la aducere.

Mai multe informaţii...

Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea

Începând din acest an, Universitatea POLITEHNICA din București intenționează să realizeze o bază de date aferentă tuturor absolvenților ciclului de licență din UPB. Aceste date vor fi extrem de utile, atât pentru zona de ALUMNI, cât și pentru monitorizarea angajabilității absolvenților noștri.

În acest sens, rugăm pe această cale absolvenții ciclului de licență, promoția 2017, să completeze următorul chestionar.

Completarea se face on-line, mai jos fiind furnizate informațiile necesare.

Mai multe informaţii...