Absolvire - Informaţii generale

NOU! În conformitate cu adresa primită de la președintele Senatului UPB din ianuarie 2020, se organizează o sesiune suplimentară de susținere a proiectului de Diplomă/Disertație în Februarie 2020, numai pentru absolvenții din anul universitar 2018-2019 și cei anteriori. Această sesiune face parte din examinările anului univ. 2018-19 și se desfășoară după regulamentele anului universitar respectiv.

  • se pot înscrie absolvenții cu situația școlară completă la sfîrșitul sesiunii de restanțe din Septembrie 2019, avînd toate disciplinele promovate, inclusiv punctajul >50% deci calificativul Admis la Anexa 7 a proiectului de Diplomă/Dizertație (disciplinele Activitare Pregătire Proiect Licență/Practică Proiect Licență/Practică, Cercetare și Elaborare Disertație). Pentru a avea acest calificativ Admis, absolvenții trebuie să fi obținut aprobările pe Anexa 1/2 - fișa de înscriere a temei proiectului de Diplomă/Disertație, atît în format electronic, cît și documentul semnat în original.
  • absolvenții care se află în această situație și au început în noul an universitar un alt proces de completare și aprobare a Anexei 1/2 pentru sesiunile din Iulie sau Septembrie 2020 nu vor folosi această Anexă, ci cea deja aprobată pentru 2019. Procesul de aprobare și semnare a noilor anexe pentru Iulie/Septembrie 2020 nu acoperă sesiunea Februarie 2020. Prin urmare, susținerea proiectului în Februarie 2020 se va face în versiunea deja aprobată în Anexa 1/2 2019, chiar dacă între timp absolventul și-a manifestat intenția de a schimba tema sau conducătorul. Nu se semnează anexe noi în această perioadă.
  • absolvenții care doresc să susțină în Februarie 2020 trebuie să finalizeze proiectul conform specificațiilor din 2019 și să obțină semnătura (viza) conducătorului științific pe cererea de înscriere pentru această sesiune.

Înscrierea se face  la secretariatul facultăţii în perioada 03-07.02.2020, programul de înscriere: Luni-Joi, 14,00-16,00. Actele necesare în această sesiune: diplomă, dizertație

Perioada de desfăşurare a examenului de diplomă/disertație: 17-21.02.2020

 

Mai multe informaţii...

Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA februarie 2020 – 

1. Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 3.2-7.2.2020  14:00-16:00

Perioada de desfăşurare a examenului de diplomă: 17-21.2.20209                                                             

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– SESIUNEA februarie 2020 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 3.2-7.2.2020  14:00-16:00

Perioada de desfăşurare a examenului de dizertație: 17-21.2.2020            

Mai multe informaţii...

Prezentare și sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema prezentării proiectului de diplomă

Studenții anului 4 care urmează să susțină examenul de diplomă sînt invitați de către conducerea facultății, miercuri 26.6.2019 ora 17, în sala A101,  la o prezentare și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema: cum se prezintă proiectul de diplomă?

Examen diplomă septembrie 2018

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA septembrie 2018 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 29.08-08.09.2018

Programul de înscriere la secretariat:
Luni, Miercuri 14:00-16:00.
Marți, Joi  12.00-14.00
În zilele de 07 și 08 septembrie se pot înscrie numai studenții care au avut examene în zilele respective

 

Mai multe informaţii...

Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

Mai multe informaţii...

În atenția studenților anul II master – Anexa 2 dizertație

Studenții care au ridicat de la coordonatorul de master 2 exemplare din Anexa 2 (înscrierea la dizertație) fără semnătura decanului, trebuie să le aducă pentru semnare la secretariatul facultății în săptămînile 6-8 ale semestrului II, urmînd să le ridice semnate după aprox. 1 săptămînă de la aducere.

Mai multe informaţii...

Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea

Începând din acest an, Universitatea POLITEHNICA din București intenționează să realizeze o bază de date aferentă tuturor absolvenților ciclului de licență din UPB. Aceste date vor fi extrem de utile, atât pentru zona de ALUMNI, cât și pentru monitorizarea angajabilității absolvenților noștri.

În acest sens, rugăm pe această cale absolvenții ciclului de licență, promoția 2017, să completeze următorul chestionar.

Completarea se face on-line, mai jos fiind furnizate informațiile necesare.

Mai multe informaţii...