Absolvire - Informaţii generale

 

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2019-2020

pentru sesiunile din Iunie/Iulie, respectiv Septembrie 2020

 

NOU!  începînd cu 11 martie 2020, procedura semnării anexelor se modifică astfel,  întrucît studenții nu sînt prezenți la școală:

- aprobarea pe platformă a anexelor se face ca pînă acum (termen: 31 martie); anexele complet aprobate sînt cele care au cod de validare. Studenții NU vor mai tipări și semna aceste anexe.

- tipărirea anexelor se va face în bloc, la nivel de departament/program de masterat. Anexele tipărite vor fi semnate de către directorul de dept./program de masterat și apoi de către decan.

- după primirea acestor 2 semnături, anexele vor fi distribuite către secretariatele departamentelor care coordonează respectivele programe de licență/master. De acolo ele pot fi ridicate de către student SAU coordonator, în vederea semnării de către aceștia. Studenții trebuie să intre în posesia anexelor complet semnate pînă la începutul perioadei de înscriere la secretariat.

 

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Disertație

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie 2019

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și elaborarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire 

Cadre didactice titulare ale facultății

Octombrie – Noiembrie 2019

Completarea online a fișei de înscriere (Anexa 1/2) 

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să completeze Anexa 1/2 ! cei din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

http://etti.pub.ro/absolvire

17 ianuarie 2020

pt. susținerea în iulie sau septembrie 2020 

27 martie 2020

pt susținerea doar în septembrie 2020

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/absolvire

dec. 2019 - mar. 2020
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/absolvire

 dec. 2019 - 31 mar. 2020

Depunerea Anexei 1/2, semnate de student și conducător (1 exemplar) Eliminat 2020

 

 

Studenții își pot ridica Anexa 1/2 semnată de directorul de departament și decan și vor semna ei-înșiși si de către coordonator. Anexa în original va fi prima pagină a proiectului tipărit (după pagina de titlu). Pentru înscrierea la secretariat se va depune o copie.

Licență+Disertație: Secretariat Departament Coordonator

 

se va anunța

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

Laboratoare facultate

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează Anexa 7, cuprinzînd punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație. Anexa 7 se află în documentul “Regulament ETTI privind elaborarea lucrării de absolvire”. Completarea se face online pentru diplomă și pe hîrtie pentru disertație (unde se atașează, dacă există, adeverința de practică).

Licență: http://etti.pub.ro/absolvire

Disertație: depunerea de către student a anexei tipărite și semnate de conducător, la coordonatorul programului de master

 

se va anunța

 

Absolvenții vor completa (electronic) și printa cererea de înscriere, care trebuie apoi vizată de către conducătorul de proiect

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului de inscriere pentru sustinerea proiectului;detalii aici pentru diplomă și dizertație

Secretariat Facultate

se va anunța

 

Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de document PDF, pe serverul ETTI. Această versiune se transmite comisiei pentru notare.

După data limită platforma se va închide. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă, întrucît nu dau acces comisiei la proiect pentru verificare și notare.

 

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti).

 http://etti.pub.ro/absolvire

 se va anunța

 

Sustinerea lucrării în fața comisiei

 

se va anunța

 

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

 Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor

  

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

Important: Absolvenții trebuie să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4 și să le depună în ziua susținerii examenului de diplomă la secretarii de comisie:

Lista comisiilor, zilelor și orelor de începere - se va anunța

Planificare Licență - se va anunța

Planificare Disertație - se va anunța

 

 

Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA februarie 2020 – 

1. Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 3.2-7.2.2020  14:00-16:00

Perioada de desfăşurare a examenului de diplomă: 17-21.2.20209                                                             

Mai multe informaţii...

Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– SESIUNEA februarie 2020 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 3.2-7.2.2020  14:00-16:00

Perioada de desfăşurare a examenului de dizertație: 17-21.2.2020            

Mai multe informaţii...

Prezentare și sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema prezentării proiectului de diplomă

Studenții anului 4 care urmează să susțină examenul de diplomă sînt invitați de către conducerea facultății, miercuri 26.6.2019 ora 17, în sala A101,  la o prezentare și o sesiune de întrebări și răspunsuri pe tema: cum se prezintă proiectul de diplomă?

Examen diplomă septembrie 2018

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA septembrie 2018 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 29.08-08.09.2018

Programul de înscriere la secretariat:
Luni, Miercuri 14:00-16:00.
Marți, Joi  12.00-14.00
În zilele de 07 și 08 septembrie se pot înscrie numai studenții care au avut examene în zilele respective

 

Mai multe informaţii...

Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

Mai multe informaţii...

În atenția studenților anul II master – Anexa 2 dizertație

Studenții care au ridicat de la coordonatorul de master 2 exemplare din Anexa 2 (înscrierea la dizertație) fără semnătura decanului, trebuie să le aducă pentru semnare la secretariatul facultății în săptămînile 6-8 ale semestrului II, urmînd să le ridice semnate după aprox. 1 săptămînă de la aducere.

Mai multe informaţii...

Completarea Chestionarului privind Angajabilitatea

Începând din acest an, Universitatea POLITEHNICA din București intenționează să realizeze o bază de date aferentă tuturor absolvenților ciclului de licență din UPB. Aceste date vor fi extrem de utile, atât pentru zona de ALUMNI, cât și pentru monitorizarea angajabilității absolvenților noștri.

În acest sens, rugăm pe această cale absolvenții ciclului de licență, promoția 2017, să completeze următorul chestionar.

Completarea se face on-line, mai jos fiind furnizate informațiile necesare.

Mai multe informaţii...