Etape proiect

Cele 3 etape (parțiale) ale proiectului se încarcă pe acest site pînă în ultima zi a lunilor martie, aprilie, mai (inclusiv).

Scopul principal este verificarea de către conducător a activității desfășurate pe parcurs, pentru ca acesta să poată completa calificativele admins/respins la "Activitate proiect de diplomă" și "Practică proiect de diplomă". De aceea, urmați instrucțiunile conducătorului privind conținutul documentelor pe care le veți încărca! Instrucțiunile de aici sînt implicite, dacă profesorul conducător nu vă spune altfel. În plus, unii conducători vă pot cere și alte materiale (de exemplu, cod în format compilabil, nu PDF; scheme electrice în Orcad, etc). Acestea se vor transmite prin alte mijloace, iar pe acest site se încarcă doar un document PDF pe lună.

Dacă încărcați mai multe documente PDF într-o lună, se ia în considerare doar ultimul. După începutul lunii următoare nu se mai

poate încărca/modifica documentul lunii anterioare.

Formatarea etapelor proiectului poate să fie conform template-ului din Regulamentul elaborării lucrării de licență, dar nu obligatoriu. În principiu, sînteți puternic încurajați să faceți cît mai devreme părțile semnificative și creative ale proiectului (scrierea softului propriu-zis, realizarea machetelor electronice etc). În schimb, lăsați partea generică de documentare (așa-zisa introducere a lucrării) la sfîrșit, precum și elemente auxiliare precum lista acronimelor, etc.

Puteți, deci, încărca în aceste etape, materiale neformatate: porțiuni de cod scris pînă atunci, scheme electrice în variante parțiale, eventual chiar desenate de mînă, grafice capturate de pe ecran sau forme de undă obținute în laborator, rezultate parțiale ale simulărilor, etc. Acestea pot fi încărcate fără explicații în cuvinte. Ele sînt o dovadă că ați lucrat și ați obținut rezultate, iar explicațiile pot veni mai tîrziu (inclusiv să alegeți să prezentați în final doar o parte din materialele intermediare). 

Din aceste motive, este perfect acceptabil ca documentele de pe parcurs să fie de tip draft/ciornă, fără nici un fel de formatare, sau cu formatare inconsistentă etc. Nu vă consumați timpul prețios destinat lucrului efectiv la proiect pentru a face să arate cît mai frumos etapele intermediare (mai ales că sînt în număr de trei!)

În cursul dezvoltării și prototipării oricărui proiect ingineresc, este normal să existe încercări și variante care vor fi abandonate pe parcurs. Ele vor apărea în documentația pe care o încărcați inițial, dar le veți corecta sau eventual chiar abandona cu totul în varianta finală. Este chiar indicat să existe astfel de variante, ele fiind tocmai o dovadă că ați lucrat și ați obținut rezultatele optime în urma unui proces de lungă durată. De aceea, nu veți fi depunctați în nici un fel la nota finală dacă există greșeli în aceste etape parțiale. Nu vă abțineți să publicați astfel de rezultate din acest motiv. Din contră, dovediți că ați avut rezultate intermediare, fie ele și cu probleme, nu direct rezultatul final. Și în industrie, de exemplu în domeniul software, se lansează (în scopul testării restrînse) versiuni numite alfa, beta, etc. Versiunile alfa pot fi foarte departe de versiunile finale.

Nota acordată de către comisie va fi exclusiv pe baza variantei finale, nu a celor intermediare, din motivele de mai sus. Totuși, în cazul în care se cer clarificări, comisia ar putea verifica măcar existența variantelor intermediare, fără a le nota explicit.