În atenția studenților anul II master – Anexa 2 dizertație

Studenții care au ridicat de la coordonatorul de master 2 exemplare din Anexa 2 (înscrierea la dizertație) fără semnătura decanului, trebuie să le aducă pentru semnare la secretariatul facultății în săptămînile 6-8 ale semestrului II, urmînd să le ridice semnate după aprox. 1 săptămînă de la aducere.

 

Atenție! se vor semna doar anexele care apar aprobate pe platforma online http://etti.pub.ro/anexa2, și doar dacă varianta tipărită are codul de validare identic cu cel de pe platformă.

În caz contrar, anexa trebuie refăcută și dusă din nou la semnat la coordonatorul de master.

Anexele cu semnături incomplete nu vor fi acceptate pentru înscrierea la secretariat, în perioadele de înscriere din iunie sau septembrie.