Examen diplomă septembrie 2018

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA septembrie 2018 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 29.08-08.09.2018

Programul de înscriere la secretariat:
Luni, Miercuri 14:00-16:00.
Marți, Joi  12.00-14.00
În zilele de 07 și 08 septembrie se pot înscrie numai studenții care au avut examene în zilele respective

 

Documente necesare:

 • Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului de proiect
 • Anexa 1– pagina cu tema proiectului de diplomă semnată de profesorul îndrumător, directorul de departament și decan (în copie; originalul se include în proiectul tipărit)
 • Declaraţie de originalitate** semnată și datată
 • 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm
 • Copie CI
 • Fişa de lichidare*** semnată și ștampilată, dupa caz, la toate rubricile
 • Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original
 • Completarea chestionarului privind angajarea, direct din contul http://studenti.pub.ro (nu se aduce formularul pe hîrtie, dar existența formularului online completat se va verifica în momentul înscrierii).

 

* Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma http://studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. La formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea SEPTEMBRIE 2018, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului (dacă sînt mai mulți, semnează cel de pe prima poziție, indiferent de gradul didactic).

 ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu:

  • în lb. română pentru specializările în lb. română
  • în limbile română și engleză pentru specializările în limba engleză.
  • Descrierea temei în limba română/engleză este opțională și nu va apărea pe fișa de înscriere.

Proiectul de diploma în format pdf NU trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro. – el va fi încărcat pe site-ul ETTI pînă la data din calendar.

** Declarația de originalitate se poate descărca de aici. Atenție! ea se completează de mînă, și este diferită de declarația de onestitate academică (Anexa 5), care se include în proiectul tipărit/PDF.

*** Fişa de lichidare trebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii, apoi se obţin semnături şi ştampile în rubricile din tabel. 

 • La rubrica “Catedra de specialitate” semnează conducătorul de proiect, fără ștampilă.
 • Secțiunea CONTABILITATE va fi semnată:
  • pentru studenții admiși fără taxă: biroul AN 001 Rectorat (Biroul Burse), program 10:00-15:00,
  • pentru studenții admiși cu taxă: camera R126 Rectorat (Birou Contabilitate), program 09:00-16:00,
 • La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile.

Excepție: dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de diplomă la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de diplomă, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei fişa în original cu viza de la cămin se va preda la serviciul Diplome din Rectoratul UPB. Studenţii care nu au locuit în cămin vor scrie de mână “nu am locuit în cămin” și vor semna (pe proprie răspundere).