Absolvire - Informaţii generale, calendar

 Activităţi și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2022-2023 

 

 

  • Temele se publică în aplicația http://etti.pub.ro/absolvire (contul de student este același ca în aplicația de contracte, NU este același ca pe Moodle sau Teams).
  • Dacă ați vorbit deja cu un profesor și v-ați înscris la o temă, dar nu a apărut încă, așteptați pînă la apariția acesteia.
  • Aplicația de absolvire NU funcționează precum cea de practică. Nu vă înscrieți la întîmplare la diverși profesori/diferite teme întrucît aceștia nu vă vor contacta ulterior pe baza aplicării - profesorii nu văd e-mailurile studenților și nici CV-urile, ca la practică. 
  • În schimb, contactați-i prin e-mail sau fizic pe profesorii ai căror teme vă interesează. Procesul de acceptare se bazează pe discuțiile cu aceștia, criteriile de selecție a studenților se decid de către fiecare profesor (echivalentul  simultan al "acceptării pt. interviu" și desfășurării interviului de la practică).
  • În unele cazuri, profesorii pot accepta teme propuse de studenți și le pot trece în lista lor de teme, urmînd ca studentul să se înscrie exact pe tema respectivă. Dar, acest lucru nu este garantat, și nu este metoda recomandată de obținere a unei teme. Doar temele de complexitate corespunzătoare pot fi acceptate, și doar dacă profesorul dorește aceasta și mai are locuri libere, în afara temelor propuse de el-însuși.
  • După ce un profesor v-a confirmat explicit acceptarea, înscrieți-vă la tema sa în aplicație, și profesorul vă va aloca. În caz contrar, înscrierea dvs va fi ignorată.
  • Este recomandat, dar nu obligatoriu, ca un student de la o specializare să-și aleagă un coordonator de la departamentul care coordonează acea specializare. 

Nou!  Dacă ați ales, și ați fost selectați, pe o temă în altă limbă decît cea a programului de studiu în care sînteți (engleză în loc de română sau invers), trebuie să mai adăugați la Anexa1/2 o pagină  în proiectul PDF și cel tipărit, care să fie traducerea exactă a tuturor cîmpurilor, în limba programului vostru de studiu. 

                                                                                                                              Calendar 2022-2023

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de către profesori pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

http://etti.pub.ro/absolvire 

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Noiembrie - Decembrie 2022

Alegerea temei, contactarea coordonatorului, confirmarea de către coordonator, înscrierea pe platformă la tema respectivă și alocarea de către coordonator.

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să aleagă o temă! Anexele 1/2 din anii trecuți nu se prelungesc automat și nu mai sînt valabile, chiar dacă ați stabilit cu conducătorul păstrarea temei! Studenții din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

În cazul studenților din anii anteriori, păstrarea temei și/sau conducătorului din anii anteriori nu sînt garantate, căci numărul total de locuri la diplomă pentru un profesor este limitat.

http://etti.pub.ro/absolvire


26 Februarie 2023 pentru susținerea în iunie sau septembrie

 

26 Martie 2023 pentru susținerea doar în septembrie 2023 

Finalizarea procesului de alocare duce la apariția în contul studentului a fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulamentul lucrării de absolvire (link mai jos). Anexa 1/2 se include în proiectul final, fără semnături - acestea sînt înlocuite de codul de validare.                                                            

http://etti.pub.ro/absolvire

Decembrie 2022 - Martie 2023

Activitate pregătire proiect licenţă/dizertație şi

Practică pentru proiect licenţă/dizertație


Pe măsura elaborării lucrării, studenții vor încărca, în contul din aplicația de absolvire, 3 documente PDF intermediare care să descrie stadiul lucrului la proiect - detalii aici.

 

Etapa 1: Martie 2023

Etapa 2: Aprilie 2023

Etapa 3: Mai 2023

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru disciplinele Pregătire proiect de diplomă/disertație și Practică proiect diplomă/dizertație cf. Anexei 7  (Anexa 7 se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, se va aduce conducătorului (sau scana și trimite prin e-mail)

http://etti.pub.ro/absolvire

1.9 - 5.9.2023

Absolvenții vor completa online cererea de înscriere pt. susținerea examenului de diplomă/dizertație în sesiunea curentă, vor printa, semna și scana PDF-ul rezultat (exemplu de document produs), care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului. 

http://studenti.pub.ro

imediat înainte de încărcarea online a dosarului de înscriere la secretariat

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online, cu excepția pozelor care se aduc fizic. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

28.8 - 8.9.2023

Încărcarea proiectului final, și a rezumatului proiectului final, sub formă de documente PDF. Proiectul încărcat va fi transmis comisiei pentru verificarea anti-plagiat folosind Turnitin și pentru notare.

Rezumatul se include într-o broșură ce va fi publicată pe site, de aceea, rezumatul de poate re-încărca și în săptămîna susținerii.

După data limită, proiectul nu se mai poate încărca. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti, și acel site nu permite implementarea de deadline-uri).

 http://etti.pub.ro/absolvire

3.9 - 8.9.2023

Sustinerea lucrării în fața comisiei 

Planificare sesiune septembrie: se va finaliza pînă pe 10.9.2023

Diplomă, Dizertație

 

11.9 - 13.9.2023

Înainte de susținere toți studenții la licență/master trebuie să completeze formularul anonim de feedback pt. materiile din anul terminal, la adresa https://feedback.elcom.pub.ro/students , folosind codul corespunzător secției: 

  • master:  MASTER2&student
  • licență, după caz:  CTI4&student, ELA4&student, TST4&student, RST4&student, MON4&student

Salvați codul de confirmate de la sfîrșit pt. a-l arăta secretarului de comisie.

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  (acesta este regulamentul general UPB și se referă aproape exclusiv la înscrierea la examen și susținerea lucrării; anexele și etapele privind alegerea și înscrierea temei, aprobarea și elaborarea nu se află în acest regulament UPB, ci în cel ETTI)

  

 Alte documente:

Rezumatul proiectului de diplomă/dizertație: template Word, PDF

Template proiect de diplomă/dizertație în LaTeX
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

 Lista temelor elaborate în 2019-2020 (selecție)