Absolvire - Informaţii generale, calendar

 Activităţi și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2021-2022 

 

Anunț 7 Mai 2022

 În perioada 8.5.2022-16.5.2022 platforma va fi redeschisă temporar pentru a permite studenților doritori să se înscrie la o temă, cu posibilitate de susținere doar în septembrie 2022 (nu și în iulie). În acest timp, trebuie realizate ambele operațiuni: studentul să aleagă pe platformă o temă și profesorul să o îl selecteze pe student. De notat că în această perioadă nu vor mai apărea teme noi pe platformă, studenții putînd alege doar din temele deja publicate (și aprobate).

Anunț 5 Decembrie 2021

La data de 5.12 au fost afișate aprox. 60% din numărul total de teme pentru 2021-22, și alte aprox. 20% sînt în curs de avizare și vor apărea curînd. În continuare, solicităm studenților să nu se înscrie la o temă fără a discuta în prealabil cu profesorul, căci nu vor primi "acceptare". Nici un profesor nu poate accepta un student fără o formă de "interviu".

Anunț Octombrie 2021 

  • Profesorii au început să publice temele în aplicația http://etti.pub.ro/absolvire care va fi în curînd deschisă și pentru studenți. Contul de student este același ca în aplicația de contracte (și NU este același ca pe Moodle sau Teams).
  • Aplicația de absolvire NU funcționează precum cea de practică. Nu vă înscrieți la întîmplare la diverși profesori/diferite teme întrucît aceștia nu vă vor contacta ulterior pe baza aplicării - profesorii nu văd e-mailurile studenților și nici CV-urile, ca la practică. 
  • În schimb, contactați-i prin e-mail pe profesorii ai căror teme vă interesează. Procesul de acceptare se bazează pe discuțiile prin e-mail, criteriile de selecție a studenților se decid de către fiecare profesor (echivalentul  simultan al "acceptării pt. interviu" și desfășurării interviului de la practică).
  • În unele cazuri, profesorii pot accepta teme propuse de studenți și le pot trece în lista lor de teme, urmînd ca studentul să se înscrie exact pe tema respectivă. Dar, acest lucru nu este garantat, și nu este metoda recomandată de obținere a unei teme. Doar temele de complexitate corespunzătoare pot fi acceptate, și doar dacă profesorul mai are locuri libere, în afara temelor propuse de el-însuși.
  • După ce un profesor v-a confirmat explicit acceptarea prin e-mail, înscrieți-vă la tema sa în aplicație, și profesorul vă va aloca. 
  • Este recomandat, dar nu obligatoriu, ca un student de la o specializare să-și aleagă un coordonator de la departamentul care coordonează acea specializare. 
                                                                                                                              Calendar 2021-2022

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de către profesori pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

http://etti.pub.ro/absolvire 

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie - Decembrie 2021

Alegerea temei,contactarea coordonatorului, confirmarea de către coordonator.

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să aleagă o temă! Temele din anii trecuți nu se prelungesc automat și nu mai sînt valabile! Studenții din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

În cazul studenților din anii anteriori, păstrarea temei și/sau conducătorului din anii anteriori nu sînt garantate, căci numărul total de locuri la diplomă pentru un profesor este limitat.

http://etti.pub.ro/absolvire


13.3.2022 pentru susținerea în iunie sau septembrie

15.4.2022 pt susținerea doar în septembrie.

 

Finalizarea procesului de alocare duce la apariția în contul studentului a fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulamentul lucrării de absolvire (link mai jos). Anexa 1/2 se include în proiectul final, fără semnături - acestea sînt înlocuite de codul de validare.                                                            

http://etti.pub.ro/absolvire

martie 2022

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

 

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru disciplinele Pregătire proiect de diplomă/disertație și Practică proiect diplomă/dizertație cf. Anexei 7  (Anexa 7 se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, se va scana și trimite prin e-mail conducătorului.

http://etti.pub.ro/absolvire

 se va anunța

 

 

Absolvenții vor completa online cererea de înscriere pt. susținerea examenului de diplomă/dizertație în sesiunea curentă, vor printa, semna și scana PDF-ul rezultat (exemplu de document produs), care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului. 

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere la secretariat

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

 se va anunța

Încărcarea proiectului final, și a rezumatului proiectului final, sub formă de documente PDF, pe serverul ETTI. Proiectul final se transmite comisiei pentru notare. Rezumatul se include într-o broșură ce va fi publicată pe site, de aceea, rezumatul de poate re-încărca și în săptămîna susținerii.

După data limită, proiectul nu se mai poate încărca. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti, și acel site nu permite implementarea de deadline-uri).

 http://etti.pub.ro/absolvire

 se va anunța

Sustinerea lucrării în fața comisiei 

Comisii diplomă+dizertație

 

 se va anunța

Înainte de susținere toți studenții la licență trebuie să completeze formularul anonim de feedback pt. materiile de anul 4, la adresa https://feedback.elcom.pub.ro/students , folosind codul corespunzător secției:  CTI4&student, ELA4&student, TST4&student, RST4&student, MON4&student. Salvați imaginea de confirmate de la sfîrșit pt. a o arăta secretarului de comisie.

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  (acesta este regulamentul general UPB și se referă aproape exclusiv la înscrierea la examen și susținerea lucrării; anexele și etapele privind alegerea și înscrierea temei, aprobarea și elaborarea nu se află în acest regulament UPB, ci în cel ETTI)

  

 Link-uri utile:

Rezumatul proiectului de diplomă/dizertație: template Word, PDF

Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

 Lista temelor elaborate în 2019-2020 (selecție)