Absolvire - Informaţii generale

Pe această pagină puteţi accesa resurse şi informaţii utile, specifice elaborării lucrărilor de absolvire.

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Disertație

Avizier/Site Departamente

30 Octombrie 2016

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și completarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire - 3 exemplare

Cadre didactice titulare ale specializării

Octombrie – Decembrie 2016

Depunerea fişei de înscriere (Anexa 1/2) la secretariatul departamentului corespunzător fiecărui program de studii în vederea aprobării temei

Secretariat  Departament Coordonator

15 decembrie 2016

Afişarea listei cu temele ne-aprobate

 

1 februarie 2017

Studenţii îşi pot ridica 2 exemplare cu temele aprobate sau pot afla detalii privind corecțiile necesare la temele neaprobate.

Secretariat  Departament Coordonator

primele 2 săptămâni ale semestrului 2

Corectarea sau modificarea temelor care nu au fost aprobate şi re-depunerea lor de către studenţi la secretariatul departamentului

Secretariat  Departament Coordonator

1 martie 2017

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

Laboratoare facultate

Semestrul al 2-lea

Depunerea Anexei 7 completată și semnată de către conducătorul de proiect, cuprinzînd punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație

Secretariat  Departament Coordonator

sfârșitul semestrului al 2-lea
29 mai 2017

Absolvenții pot completa și printa cererea de înscriere, care trebuie vizată de către conducătorul de proiect

studenti.pub.ro

2 săpt. înainte de susţinerea proiectului

Depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului de inscriere pentru sustinerea proiectului

Secretariat Facultate

2 săpt. înainte de susţinerea proiectului

Încărcarea electronică a proiectului final (atât de DIPLOMĂ cît și DISERTAȚIE), sub formă de document PDF, pe un server ETTI: http://etti.pub.ro/licenta

 http://etti.pub.ro/licenta

cu 3 zile înainte de sesiunea de susţinere a proiectului

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor UPB.

Regulament privind elaborarea lucrării de absolvire rev. 5.3b (doc) si (pdf).

English version: ETTI Regulation on the preparation of the diploma/dissertation thesis rev. 5.3a (doc) and (pdf).

Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
 Examen disertație
 Evaluarea activității de pregătire a proiectului de diplomă
 Realizarea și prezentarea proiectului de diplomă (Q&A 2017)