Absolvire - Informaţii generale

Pe această pagină puteţi accesa resurse şi informaţii utile, specifice elaborării lucrărilor de absolvire.

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2019-2020

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Disertație

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie 2019

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și elaborarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire 

Cadre didactice titulare ale facultății

Octombrie – Noiembrie 2019

Completarea online a fișei de înscriere (Anexa 1/2) 

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să completeze Anexa 1/2 ! cei din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

http://etti.pub.ro/absolvire

17 ianuarie 2020

pt. susținerea în iulie sau septembrie 2020 

27 martie 2020

pt susținerea doar în septembrie 2020

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/absolvire

dec. 2019 - feb. 2020
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/absolvire

 dec. 2019 - feb. 2020

Depunerea Anexei 1/2, semnate de student și conducător (1 exemplar). Formularul tipărit trebuie să fie identic cu cel înregistrat pe platformă și aprobat.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

Disertație: profesorul coordonator al programului de master

16 martie 2020

Studenții își pot ridica Anexa 1/2 semnată de directorul de departament și decan. Anexa în original va fi prima pagină a proiectului tipărit (după pagina de titlul). Pentru înscrierea la secretariat se va depune o copie.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

Disertație: profesorul coordonator al programului de master

Sem. II săptămânile 4-6

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

Laboratoare facultate

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează Anexa 7, cuprinzînd punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație. Anexa 7 se află în documentul “Regulament ETTI privind elaborarea lucrării de absolvire”. Completarea se face online pentru diplomă și pe hîrtie pentru disertație (unde se atașează, dacă există, adeverința de practică).

Licență: http://etti.pub.ro/absolvire

Disertație: depunerea de către student a anexei tipărite și semnate de conducător, la coordonatorul programului de master

 

se va anunța

 

Absolvenții vor completa (electronic) și printa cererea de înscriere, care trebuie apoi vizată de către conducătorul de proiect

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului de inscriere pentru sustinerea proiectului;detalii aici pentru diplomă și dizertație

Secretariat Facultate

se va anunța

 

Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de document PDF, pe serverul ETTI. Această versiune se transmite comisiei pentru notare.

După data limită platforma se va închide. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă, întrucît nu dau acces comisiei la proiect pentru verificare și notare.

 

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti).

Licență: http://etti.pub.ro/absolvire

Disertație: http://etti.pub.ro/absolvire

 se va anunța

 

Sustinerea lucrării în fața comisiei

 

se va anunța

 

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

 Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor

  

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

Important: Absolvenții trebuie să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4 și să le depună în ziua susținerii examenului de diplomă la secretarii de comisie:

Lista comisiilor, zilelor și orelor de începere, diplomă și dizertație - septembrie 2019; studenții înscriși se vor prezenta la ora de începere a comisiei.

Planificare Licență (în lucru)

Planificare Disertație (în lucru)