Absolvire - Informaţii generale

Pe această pagină puteţi accesa resurse şi informaţii utile, specifice elaborării lucrărilor de absolvire.

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2017-2018

NOTĂ: datele pentru anul universitar 2018-2019 vor fi actualizate pînă pe 1.11.2018

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Disertație

Avizier/Site Departamente

30 Octombrie 2017

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și elaborarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire 

Cadre didactice titulare ale facultății

Octombrie – Noiembrie 2017

Completarea fișei de înscriere (Anexa 1/2) on-line și generarea formularului printabil 

http://etti.pub.ro/anexa1

http://etti.pub.ro/anexa2
6 decembrie 2017

Semnarea formularului printabil (generat de aplicație) de către student și coordonator și depunerea la secretariatul departamentului corespunzător fiecărui program de studii în vederea aprobării temei – 3 exemplare

Licență: Secretariat Departament Coordonator

 Disertație: profesorul coordonator al programului de master

6 decembrie 2017

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/anexa1
http://etti.pub.ro/anexa2

15 dec. 2017 –12 ian. 2018
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea aprobării sau ne-aprobării lor (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/anexa1
http://etti.pub.ro/anexa2

 9 feb 2018

Re-depunerea celor 3 exemplare tipărite ale Anexei 1/2, semnate de student și conducător, numai pentru temele care au fost corectate. Formularul tipărit trebuie să fie identic cu cel înregistrat pe platformă și aprobat.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

 Disertație: profesorul coordonator al programului de master

19 feb. 2018 - 2 martie 2018

Studenții își pot ridica 2 exemplare ale Anexei 1/2 semnate de directorul de departament și decan.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

 Disertație: profesorul coordonator al programului de master

Sem. II săptămânile 6-8

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

Laboratoare facultate

Semestrul al 2-lea

Absolvenții depun Anexa 7 completată și semnată de către conducătorul de proiect, cuprinzînd punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație. Anexa 7 se află în documentul “Regulament ETTI privind elaborarea lucrării de absolvire”.

diplomă: Secretariat  Departament Coordonator;

dizertație: Coordonator program master

 

diplomă: săptămâna 14 a semestrului 2, 2018;
dizertație: 7 iunie 2018

Sesiunea de toamnă: diplomă+dizertație: 31 august 2018

Absolvenții vor completa (electronic) și printa cererea de înscriere, care trebuie apoi vizată de către conducătorul de proiect

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului de inscriere pentru sustinerea proiectului;detalii aici pentru diplomă și dizertație

Secretariat Facultate

Diplomă: 18-22.6.2018
Dizertație: 11-15.6.2018

Sesiunea de toamnă: diplomă+dizertație: 29.8-8.9.2018

Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de document PDF, pe un server ETTI

Încărcarea se poate face înainte de a avea situația încheiată la celelalte materii !

Licență: http://etti.pub.ro/licenta/

Disertație: http://etti.pub.ro/disertatie/

cu cel puțin 3 zile înainte de sesiunea de susţinere a proiectului
Diplomă: 30.6.2018
Dizertație: 23.6.2018

Sesiunea de toamnă: diplomă+dizertație:

05-08.9.2018

Sustinerea lucrării în fața comisiei

 

-diplomă: 3-5 iulie 2018

-dizertație: 26-28 iunie 2018

Sesiunea de toamnă: diplomă+dizertație: 10-12.9.2018

 

Regulamente și proceduri:

Procedură privind analiza, aprobarea sau modificarea Anexelor 1/2 pe platforma ETTI

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor UPB.

Regulament ETTI privind elaborarea lucrării de absolvire rev. 5.4 (pdf,doc).

English version: ETTI Regulation on the preparation of the diploma/dissertation thesis rev. 5.4 (pdf,doc).

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Evaluarea activității de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație (Anexa 7)
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea și prezentarea proiectului de diplomă (Q&A 2018)
Cum se face și cum nu se face prezentarea proiectului de diplomă – Q&A 2018

 

Important: Absolvenții sunt rugați să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4 și să le depună în ziua susținerii examenului de diplomă la secretarii de comisie:

Planificarea susținerii lucrărilor de disertație, sesiunea septembrie 2018

Planificarea susținerii lucrărilor de licență, sesiunea septembrie 2018