Absolvire - Informaţii generale, calendar

 Activităţile și termene pentru studenţi în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2020-2021 pentru sesiunile din Iunie/Iulie, respectiv Septembrie 2021

Anunț Noiembrie 2020: 

  • Lista completă a temelor de licență/dizertație: profesorii au început să publice temele în aplicația http://etti.pub.ro/absolvire . Contul de student este același ca în aplicația de contracte (și NU este același ca pe Moodle sau Teams).
  • Aplicația de absolvire NU funcționează precum cea de practică. Nu vă înscrieți la întîmplare la diverși profesori/diferite teme întrucît aceștia nu vă vor contacta ulterior pe baza aplicării - profesorii nu văd e-mailurile studenților și nici CV-urile, ca la practică. 
  • În schimb, contactați-i prin e-mail pe profesorii ai căror teme vă interesează (e-mailurile profesorilor sînt afișate). Procesul de acceptare se bazează pe discuțiile prin e-mail, criteriile de selecție a studenților se decid de către fiecare profesor (echivalentul  simultan al "acceptării pt. interviu" și desfășurării interviului de la practică).
  • Doar după ce un profesor v-a confirmat explicit acceptarea prin e-mail, înscrieți-vă la tema sa în aplicație, și profesorul vă va aloca. Ulterior, "Anexa 1/2" va apărea automat în contul dvs de student, pe baza temei deja introduse de către profesor - nu trebuie să faceți nimic în acest sens.
  • Dacă la această dată aveți deja o temă alocată, în urma unor discuții anterioare, urmăriți apariția ei în listă și înscrieți-vă la ea. Nu este o problemă dacă apare mai tîrziu, atîta vreme cît profesorul v-a confirmat prin e-mail că v-a acceptat.
  • Este recomandat ca un student de la o specializare să-și aleagă un coordonator de la departamentul care coordonează acea specializare, dar nu este obligatoriu. 
                                                                                                                              Calendar 2020-2021

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

http://etti.pub.ro/absolvire 

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie - Decembrie 2020

Alegerea temei,contactarea coordonatorului, confirmarea de către coordonator.

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să aleagă o temă! Temele din anii trecuți nu se prelungesc automat! Studenții din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

http://etti.pub.ro/absolvire

pentru susținere în iulie sau septembrie 2021:
19 martie 2021

pentru susținere doar în septembrie 2021:
23 aprilie 2021

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor. Finalizarea acestui proces duce la apariția în cont a fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulamentul lucrării de absolvire (link mai jos)                                                            

http://etti.pub.ro/absolvire

ianuarie-martie 2021
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). 

http://etti.pub.ro/absolvire

ianuarie-martie 2021

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

 

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație cf. Anexei 7  (Anexa se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, în cazul temelor în cotutelă, se va scana și trimite prin e-mail conducătorului.

Licență+Disertație: http://etti.pub.ro/absolvire

 primele 2 săptămîni după sfîrșitul săpt. 14 a semestrului II

 

Absolvenții vor completa online cererea, semna PDF-ul, care trebuie apoi trimis către conducătorul de proiect, care va semna și retrimite studentului. Documentul rezultat se include în dosarul de înscriere.

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

se va afișa 

Încărcarea proiectului final, sub formă de document PDF, pe serverul ETTI. Această versiune se transmite comisiei pentru notare.

După data limită platforma se va închide. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti).

 http://etti.pub.ro/absolvire

 

se va afișa

 

Sustinerea lucrării în fața comisiei

 

se va afișa

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor  (acesta este regulamentul general UPB și se referă aproape exclusiv la susținerea lucrării; etapele privind înscrierea, aprobarea și elaborarea nu se află în acest regulament și sînt specifice ETTI)

  

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

 Lista temelor elaborate în 2019-2020 (selecție)