Absolvire - Informaţii generale

Pe această pagină puteţi accesa resurse şi informaţii utile, specifice elaborării lucrărilor de absolvire.

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Disertație

Avizier/Site Departamente

30 Octombrie 2017

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și elaborarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire 

Cadre didactice titulare ale facultății

Octombrie – Noiembrie 2017

Completarea fișei de înscriere (Anexa 1/2) on-line și generarea formularului printabil 

http://etti.pub.ro/anexa1

http://etti.pub.ro/anexa2
6 decembrie 2017

Semnarea formularului printabil (generat de aplicație) de către student și coordonator și depunerea la secretariatul departamentului corespunzător fiecărui program de studii în vederea aprobării temei – 3 exemplare

Licență: Secretariat Departament Coordonator

 Disertație: profesorul coordonator al programului de master

6 decembrie 2017

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/anexa1
http://etti.pub.ro/anexa2

15 dec. 2017 –12 ian. 2018
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea aprobării sau ne-aprobării lor (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/anexa1
http://etti.pub.ro/anexa2

 9 feb 2018

Re-depunerea celor 3 exemplare tipărite ale Anexei 1/2, semnate de student și conducător, numai pentru temele care au fost corectate. Formularul tipărit trebuie să fie identic cu cel înregistrat pe platformă și aprobat.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

 Disertație: profesorul coordonator al programului de master

19 feb. 2018 - 2 martie 2018

Studenții își pot ridica 2 exemplare ale Anexei 1/2 semnate de directorul de departament și decan.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

 Disertație: profesorul coordonator al programului de master

Sem. II săptămânile 6-8

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

Laboratoare facultate

Semestrul al 2-lea

Depunerea Anexei 7 completată și semnată de către conducătorul de proiect, cuprinzînd punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație

Secretariat  Departament Coordonator

săptămâna 14 a semestrului 2, 2018

Absolvenții pot completa și printa cererea de înscriere, care trebuie vizată de către conducătorul de proiect

studenti.pub.ro

2 săpt. înainte de susţinerea proiectului

Depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului de inscriere pentru sustinerea proiectului

Secretariat Facultate

2 săpt. înainte de susţinerea proiectului

Încărcarea electronică a proiectului final (atât de DIPLOMĂ cît și DISERTAȚIE), sub formă de document PDF, pe un server ETTI: http://etti.pub.ro/licenta

 http://etti.pub.ro/licenta

cu 3 zile înainte de sesiunea de susţinere a proiectului

Procedură privind analiza, aprobarea sau modificarea Anexelor 1/2 pe platforma ETTI

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor UPB.

Regulament privind elaborarea lucrării de absolvire rev. 5.4 (pdf).

English version: ETTI Regulation on the preparation of the diploma/dissertation thesis rev. 5.4 (pdf).

Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
 Examen disertație
 Evaluarea activității de pregătire a proiectului de diplomă
 Realizarea și prezentarea proiectului de diplomă (Q&A 2017)