Absolvire - Informaţii generale

  • Imprimare

Pe această pagină puteţi accesa resurse şi informaţii utile, specifice elaborării lucrărilor de absolvire.

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2018-2019

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Disertație

Avizier/Site Departamente

30 Octombrie 2018

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și elaborarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire 

Cadre didactice titulare ale facultății

Octombrie – Noiembrie 2018

Completarea online a fișei de înscriere (Anexa 1/2) și aprobarea online de către coordonator.

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să completeze Anexa 1/2 !

http://etti.pub.ro/absolvire

Aplicatia este activa

18 ian. 2019 pt susținerea în iulie/sept. 2019

24 mai 2019 pt. susținerea

doar în sept. 2019

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/absolvire

dec. 2018 - feb. 2019
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/absolvire

 februarie 2019

Depunerea Anexei 1/2, semnate de student și conducător (1 exemplar). Formularul tipărit trebuie să fie identic cu cel înregistrat pe platformă și aprobat.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

Disertație: profesorul coordonator al programului de master

11 martie 2019

Studenții își pot ridica Anexa 1/2 semnată de directorul de departament și decan. Anexa în original va fi prima pagină a proiectului tipărit (după pagina de titlul). Pentru înscrierea la secretariat se va depune o copie.

Licență: Secretariat Departament Coordonator

Disertație: profesorul coordonator al programului de master

Sem. II săptămânile 4-6

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

Laboratoare facultate

Semestrul al 2-lea

Absolvenții depun Anexa 7 completată și semnată de către conducătorul de proiect, cuprinzînd punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație. Anexa 7 se află în documentul “Regulament ETTI privind elaborarea lucrării de absolvire”.

diplomă: Secretariat  Departament Coordonator;

dizertație: Coordonator program master

 

săptămâna 14 a semestrului 2, 2019

 

Absolvenții vor completa (electronic) și printa cererea de înscriere, care trebuie apoi vizată de către conducătorul de proiect

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului de inscriere pentru sustinerea proiectului;detalii aici pentru diplomă și dizertație

Secretariat Facultate

se va anunța

Încărcarea electronică a proiectului final, sub formă de document PDF, pe un server ETTI

Încărcarea se poate face înainte de a avea situația încheiată la celelalte materii !

Licență: http://etti.pub.ro/absolvire

Disertație: http://etti.pub.ro/absolvire

cu cel puțin 3 zile înainte de sesiunea de susţinere a proiectului

Sustinerea lucrării în fața comisiei

 

se va anunța

 

Regulamente și proceduri:

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor UPB.

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Evaluarea activității de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație (Anexa 7)
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea și prezentarea proiectului de diplomă (Q&A 2018)
Cum se face și cum nu se face prezentarea proiectului de diplomă – Q&A 2018

 

Important: Absolvenții sunt rugați să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4 și să le depună în ziua susținerii examenului de diplomă la secretarii de comisie:

Planificarea susținerii lucrărilor de disertație, sesiunea septembrie 2018

Planificarea susținerii lucrărilor de licență, sesiunea septembrie 2018