Absolvire - Informaţii generale

  • Imprimare

 

Calendar cu activităţile studenţilor în vederea aprobării, elaborării şi susţinerii Proiectului de Diplomă/Disertaţie 2019-2020

pentru sesiunile din Iunie/Iulie, respectiv Septembrie 2020

 

- Pe acest site sînt informațiile actualizate permanent pt. 2020, și obligatorii pt. absolvenți (e.g. lista actelor necesare, termenele, proiectul PDF încărcat etc); secretariatul ETTI și comisiile de absolvire folosesc informațiile de aici si de pe platforma etti.pub.ro/absolvire. Întrucît informațiile de pe studenti.pub.ro sînt în curs de actualizare și nu sînt strict pentru ETTI, în caz de conflict, la facultatea ETTI au prioritate informațiile de aici. Puteți încărca documente PDF preliminare pe studenti.pub.ro, ne-cerute aici, dar acelea nu sînt accesate de către facultate. Urmăriți pe această pagină informații actualizate, pe măsură ce apar.

- Covid-19: Aprobarea online (pe platformă ) a Anexelor 1/2 se face ca pînă acum (termen: 31 martie); anexele complet aprobate sînt cele care au cod de validare. Studenții NU vor mai tipări și da la semnat aceste anexe - se vor scana și încărca fără semnături.

Activităţi

Unde

Termene limită

Afișarea listelor cu temele propuse de cadrele didactice pentru proiecte de Diplomă/Dizertație

Avizier/Site Departamente, site-uri profesori, contact direct

Octombrie 2019

Alegerea temei, contactarea coordonatorului și elaborarea fişei de înscriere a temei - Anexa 1/2 din Regulament lucrare absolvire 

Cadre didactice titulare ale facultății

Octombrie – Noiembrie 2019

Completarea online a fișei de înscriere (Anexa 1/2) 

Toți studenții, inclusiv din anii anteriori, trebuie să completeze Anexa 1/2 ! cei din anii anteriori pot schimba tema și/sau coordonatorul.

http://etti.pub.ro/absolvire

17 ianuarie 2020

pt. susținerea în iulie sau septembrie 2020 

27 martie 2020

pt susținerea doar în septembrie 2020

Afișarea aprobării sau ne-aprobării temelor;                                                               

http://etti.pub.ro/absolvire

dec. 2019 - mar. 2020
Corectarea sau schimbarea temelor care nu au fost aprobate, urmată de re-analiza și afișarea rezultatului (procesul se poate repeta). Este responsabilitatea studentului să aleaga o temă cf. regulamentelor în vigoare.

http://etti.pub.ro/absolvire

 dec. 2019 - 31 mar. 2020

Depunerea Anexei 1/2, semnate de student și conducător (1 exemplar) Eliminat 2020

 

 

Studenții își pot ridica Anexa 1/2 semnată de directorul de departament și decan și vor semna ei-înșiși si de către coordonator. Anexa  1/2 (fără semnături) va fi prima pagină a proiectului PDF (după pagina de titlu). 

Licență+Disertație: Secretariat Departament Coordonator

 

eliminat în 2020

Activitate pregătire proiect licenţă şi

Practică pentru proiect licenţă/disertație

 

Semestrul al 2-lea

Conducătorul de proiect completează online punctajul acordat de acesta pentru pregătirea proiectului de diplomă/disertație cf. Anexei 7  (Anexa se dă ca explicație a punctajului, nu se va completa pe hîrtie).

Numai pt Disertație , dacă există, adeverința de practică de la companie, în cazul temelor în cotutelă, se va scana și trimite prin e-mail conducătorului.

Licență+Disertație: http://etti.pub.ro/absolvire

 

sesiunea de toamnă:

30.8 - 2.9.2020

 

Absolvenții vor completa online, printa, semna și scana cererea de înscriere, care trebuie apoi trimisă către conducătorul de proiect, care va printa, semna și retrimite studentului. Documentul rezultat se depune online.

http://studenti.pub.ro

înainte de depunerea dosarului de înscriere

Depunerea dosarului de înscriere pt. susținerea proiectului, la secretariatul facultăţii online. Detalii în secțiunile Înscriere examen diplomă, Înscriere examen dizertație

 http://etti.pub.ro/absolvire

2-5.9.2020 

Încărcarea proiectului final, sub formă de document PDF, pe serverul ETTI. Această versiune se transmite comisiei pentru notare.

După data limită platforma se va închide. Studenții care nu încarcă la timp nu vor fi primiți în sesiunea curentă și vor fi șterși din programare.

Încărcarea se face pe site-ul etti.pub.ro/absolvire, nu pe studenti.pub.ro. Eventuala încărcare pe studenti.pub.ro va fi ignorată (membrii comisiilor nu au acces la site-ul de studenti).

 http://etti.pub.ro/absolvire

 

licență+dizertație: 

31.8 - 6.9.2020 ora 11:00 am

 

Sustinerea lucrării în fața comisiei, folosind Microsoft Teams

 

licență: 8.9.2020 

dizertație: 9.9.2020

Regulamente și proceduri:

Anexele 1, 2, ... 7 menționate mai sus precum și descrierea completă a pașilor de urmat în cadrul lucrării de diplomă/dizertație se află în:

Regulament ETTI privind elaborarea lucrărilor de absolvire - versiunea PDF, versiunea 'doc'  NOU!  Update Covid-19: În sesiunea iunie/septembrie 2020 se elimină prevederile privind tipărirea proiectului și realizarea unui CD. Proiectul se face doar sub formă PDF (inclusiv codul în anexe). Materialele auxiliare care s-ar fi pus pe CD (fișierele originale ale codului sursă, proiectul de PCB etc) se transmit conducătorului prin e-mail sau prin alte mijloace cerute de acesta.

English version: ETTI Regulations on the preparation of the graduation thesis - PDF , 'doc' version

 Regulament UPB privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor

  

 Link-uri utile:
Template-uri teză în Latex
Anexa 8: lista departamentelor coordonatoare ale specializărilor de lungă durată, programelor de studii de licență și masterat.
Realizarea prezentării proiectului de diplomă (Q&A 2019)

Important - inclusiv în sesiunea de toamnă 2020 : Absolvenții de licență trebuie să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4

https://feedback.elcom.pub.ro/students/  (va fi activ începînd cu 5.9.2020)

Intrați cu codul aferent specializării: pt. CTI, ELA, MON, RST, TST codul este, respectiv:

CTI4&student, ELA4&student, MON4&student, RST4&student, TST4&student

La sfîrșitul chestionarului va apare un mesaj de confirmare sub forma unei imagini. Salvați această imagine pt a o arăta secretarului comisiei, pt. confirmarea completării.

 

Planificare Licență - link

Planificare Disertație - link