Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă

  Pe perioada anului IV studenţii elaborează proiectul de diplomă, activitate prevăzută în planul de învăţământ al anului IV semestrul 2 în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”.

 - La sfârşitul semestrului II, coordonatorii proiectelor de diploma trebuie sa completeze pentru fiecare student coordonat formularul atasat (Anexa 7 din Ghidul Absolventului), în care acordă un punctaj între 0 şi 100% pentru fiecare dintre cele două discipline.

- Studenţii trebuie sa depună Anexa 7 completată şi semnată de coordonator până la data de 29.05.2017 la secretariatul Departamentului (care coordonează programul de studii al studentului).

- Acordarea calificativului „Admis” este condiţionată de acordarea de către coordonator a unui punctaj de minim 50% la criteriile: “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”.

- În cazul în care punctajul la una din cele două activităţi este mai mic de 50% sau daca nu este depus formularul în termenul precizat, se va trece „Respins”, ceea ce conduce la neacordarea punctelor de credit aferente şi, prin urmare, studentul nu poate absolvi anul IV şi nu poate susţine examenul de diplomă in sesiunea din iulie.

- În cazul în care la sfârșitul semestrului II studenţii nu au obținut calificativul „Admis”, aceştia îşi pot continua activitatea de pregătire a proiectului de diplomă pe perioada verii şi să obţină de la conducătorul de proiect un nou punctaj pentru sesiunea de toamnă. Studenţii vor depune la secretariatul departamentelor Anexa 7 actualizată în prima săptămână a sesiunii de restanțe de toamnă.

- În cazul în care la sfârșitul semestrului al 2-lea studenţii nu au obținut calificativul „Admis”, aceştia îşi pot continua activitatea de pregătire a proiectului de diplomă pe perioada verii şi să obţină de la conducătorul de proiect un nou punctaj pentru sesiunea de toamnă. Studenţii vor depune la secretariatul departamentelor Anexa 7 actualizată cel tarziu pana pe data de 7 septembrie 2017.

- Dacă studentii din anul 4 nu obtin calificativul “Admis” in acest an universitar la disciplinele “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, ei vor repeta anul 4 si vor avea ca diferente (inclusiv) aceste 2 discipline care totalizeaza 10 puncte de credit, pentru care vor plati taxa de refacere de disciplina.

Link-uri utile:

Absolvire - informații generale