Anunţ important privind evaluarea activităţii de pregătire a proiectului de diplomă/dizertație

Pe perioada ultimului semestru studenţii elaborează proiectul de diplomă/dizertație, activitate prevăzută în planul de învăţământ în cadrul disciplinelor “Activitate pregătire proiect licenţă” şi „Practică pentru proiect licenţă”, respectiv “Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie” și “Practică pentru proiect disertaţie

- La sfârşitul semestrului II, conducătorii științifici ai proiectelor  trebuie sa completeze și să semneze pentru fiecare student coordonat Anexa 7 din “Regulamentul ETTI  privind realizarea lucrării de absolvire”, în care acordă un punctaj între 0 şi 100%. Dacă sînt mai mulți conducători, cel de pe prima poziție (indiferent de gradul didactic) este cel care semnează.

- Studenţii trebuie sa depună Anexa 7 completată şi semnată de conducător până la datele din calendar  la secretariatul Departamentului care coordonează programul de studii al studentului, respectiv la coordonatorul programului de master.

- Acordarea calificativului „Admis” este condiţionată de acordarea unui punctaj de minim 50% la fiecare criteriu, respectiv 50% în total la dizertație.

- În cazul dizertației, se poate aduce și o adeverință (formatul acesteia nu este fix) de la o companie la care s-a efectuat practica pt. proiectul de dizertație. Dacă practica s-a efectuat în laboratoarele facultății, profesorul îndrumător poate bifa acest lucru pe Anexa 7 fără să fie necesară adeverință.

- În cazul în care punctajul este mai mic de 50% sau daca nu este depus formularul în termenul precizat, se va trece „Respins” în cataloagele celor 2 discipline, ceea ce conduce la neacordarea punctelor de credit aferente şi, prin urmare, studentul nu poate absolvi anul terminal şi nu poate susţine examenul de diplomă/dizertație in sesiunea din iulie.

- În cazul în care la sfârșitul semestrului II studenţii nu au obținut calificativul „Admis”, aceştia îşi pot continua activitatea de pregătire a proiectului de pe perioada verii şi să obţină de la conducătorul de proiect un nou punctaj pentru sesiunea de toamnă. Studenţii vor depune la secretariatul departamentelor Anexa 7 actualizată în prima săptămână a sesiunii de restanțe de toamnă.

- Dacă studentii din anul terminal nu obtin calificativul “Admis” in acest an universitar la disciplinele respective, ei vor repeta anul si vor avea ca diferente (inclusiv) aceste 2 discipline care totalizeaza 10 puncte de credit, pentru care vor plati taxa de refacere de disciplina.

Link-uri utile:

Absolvire - informații generale