Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– SESIUNEA februarie 2020 – 

1. Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 3.2-7.2.2020  14:00-16:00

Perioada de desfăşurare a examenului de diplomă: 17-21.2.20209                                                             

Documente necesare:

  • Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului de proiect
  • Anexa 1– pagina cu tema proiectului de diplomă semnată de profesorul îndrumător şi de directorul de Departament, în copie
  • Declaraţie de originalitate semnată și datată se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.
  • 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm
  • Copie CI
  • Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro (completați chestionarul online, tipăriți dovada care apare după completare) Nu se aplică pentru februarie 2020
  • Fişa de lichidare** semnată și stampilată, după caz, la toate rubricile
  • Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor
  • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original
  • Proiectul de diploma în format pdf nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire în perioada: 16-19 februarie 2020. Fiecare student încarcă în contul său proiectul după specificațiile din 2019, indiferent de eventualele schimbări ale Anexei 1 din 2020.

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. La formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea februarie 2020 să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului.

 ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru specializările în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

**Fişa de lichidare trebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii, apoi se obţin semnături şi ştampile în rubricile din tabel. La rubrica “Catedra de specialitate” semnează conducătorul de proiect. La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile. Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de diplomă la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de diplomă, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei fişa în original cu viza de la cămin se va preda la serviciul Diplome din Rectoratul UPB. Studenţii care nu au locuit în cămin pot obţine o viză în acest sens de la cămin Leu.

Absolventii sunt rugati sa completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4 si sa le depuna in ziua sustinerii examenului de diploma la secretarii de comisie.

 Chestionar ELA

 Chestionar CTI

 Chestionar MON

 Chestionar RST

 Chestionar TST 

2. Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă

- secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere la secretariat. Nu este necesară o înscriere suplimentară la secretarii de comisie.

- planificarea pe săli şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI la acest link