Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ (online)

A)  Încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire_iarna  a următoarelor documente, în intervalul din calendar: 

1) Cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro cu semnătura conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note la restanțe sînt trecute cu întîrziere), dar ea nu va fi procesată pînă cînd studentul va fi integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și coordonator.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română, iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect (Anexa 5 din regulament)

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare în contul de pe studenți, folosiți acest link: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

 

B) Următoarele documente nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Fișa de lichidare nu mai face parte din documentele pe care le depune studentul la înscriere, deoarece începând cu anul universitar 2019/2020  se completeaza de către Secretariat.

7) 2 fotografii realizate recent, pe hîrtie fotografică, color, format 3x4cm, până la data de 15 septembrie 2021. Pentru aceasta aveți la dispozitie 3 modalitati: -prin poșta romana -prin curierat rapid -depunere la cutiile metalice din incinta secretariatului. Pentru primele doua modalitati, costurile vor fi suportate de dvs. Pentru ce de-a treia se folosesc cele sase cutii metalice din incinta secretariatului, fiecare pentru cate o specializare. Indiferent ce metoda alegeti, va rugam sa trimiteti sau sa depuneti pozele intr-un plic pe care sa scrieti numele, prenumele, specializarea iar pe spatele pozelor, de asemenea, veti scrie numele, prenumele, specializarea.

După înscriere: 

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse și veți primi observații dacă sînt probleme. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de diplomă în (format PDF)  precum și Rezumatul proiectului de diplomă (în format PDF) se încarcă pe platforma  http://etti.pub.ro/absolvire (atenție, nu pe platforma studenti.pub.ro; puteți încărca și acolo dar nu se ia în considerare) în perioada din calendar. Acest proiect este analizat și notat de comisie.

Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă:

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul cu cca. 2 zile înaintea susținerii.