Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– Sesiunea septembrie 2020 – 

 Înscrierea se face online, prin încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire (linkul va apărea în perioada de înscriere), a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea septembrie 2020, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat, tipărit, semnat, scanat şi trebuie trimis prin e-mail către conducătorul proiectului, care va tipări, semna, scana și trimite înapoi studentului.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare pe studenți, folosiți acest link: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

  • Următoarele nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Pentru eliberarea diplomei, în perioada 1-9.10.2020 se vor depune la secretariat două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cmse va anunța intervalul de depunere a fotografiilor

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de diplomă în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire în perioada din calendar. 

Absolventii trebuie să completeze online formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4; acestea se vor încărca la o adresă ce se va anunța

 

  • Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă

- secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul.

- planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI. Pentru susținerea pe MS Teams, studenții vor da "join" direct cu codul 3nfgmh2 - nu faceți cerere de join separată!