Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

– Sesiunea februarie 2021 – 

 Înscrierea se face online, prin încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire_iarna  a următoarelor documente, în intervalul din calendar: 

1) Cererea de înscriere cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și coordonator.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare pe studenți, folosiți acest link: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

  • Următoarele nu se încarcă în contul personal:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de diplomă în format PDF nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire_iarna în perioada din calendar. Acest proiect este analizat și notat de comisie.
  • Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă

- secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul.

- planificarea pe zile şi ore va fi afişată pe site-ul ETTI. Susținerea se va face folosind Microsoft Teams.