Examen diplomă septembrie 2017

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ
– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 –

1. Înscrierea la secretariatul facultății
Perioada de desfășurare a examenului de diplomă: 11-13 sept. 2017

Perioada de înscriere: 4-10 sept. 2017

Programul de înscriere la secretariat:

LUNI - VINERI    9:00 – 16:00
SÂMBĂTĂ            9:00 – 14:00
DUMINICĂ          9:00 – 12:00

Documente necesare:
• Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
• Anexa 1 (din „Regulamentul elaborării lucrării de absolvire”) – pagina cu tema lucrării de diplomă semnată de profesorul îndrumător.
Declarație de originalitate
• 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm
• Copie CI
Fisa de lichidare**
• Chitanța de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea SEPTEMBRIE 2017, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” și să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit și trebuie semnat de conducătorul proiectului.

Proiectul de diplomă în format pdf nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, ci pe pagina http://etti.pub.ro/diploma/ poate încărcat începînd cu 4 sept. 2017 pînă pe 10 sept. 2017 ora 23:59Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul de examen. Varianta PDF, și nu cea tipărită, este cea care va fi analizată și notată de comisie.

**Fișa de lichidare trebuie întâi vizată la secretariatul facultății, apoi se obțin semnături și ștampile în rubricile din tabel. La rubrica “Catedra de specialitate” semnează conducătorul de proiect. La înscrierea pentru examen se va preda fișa completată în toate rubricile.
Dacă pentru susținerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziție de profesorul coordonator, fișa de lichidare poate fi predată și în ziua susținerii examenului de diplomă la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect și obține viza acestuia.
Dacă absolventul își prelungește șederea în cămin după data examenului de diplomă, acesta poate preda o copie a fișei de lichidare completată în toate rubricile cu excepția vizei de cămin. După eliberarea camerei fișa în original cu viza de la cămin se va preda la serviciul Diplome din Rectoratul UPB. Studenții care nu au locuit în cămin pot obține o viză în acest sens de la cămin Leu.

Absolvenții sunt rugați să completeze formularele de evaluare a disciplinelor din anul 4 și să le depună în ziua susținerii examenului de diplomă la secretarii de comisie:

Chestionar ELA
Chestionar CTI
Chestionar MON
Chestionar RST
Chestionar TST

2. Planificarea susținerii examenului de diplomă/dizertație 

Comisii de diplomă și dizertație , în funcție de secție
Planificarea studenților: se va afișa începând cu 11.9.2017