Examen diplomă

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIPLOMĂ

A)  Încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire  a următoarelor documente, în intervalul din calendar:

 

1) Cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro cu semnătura conducătorului de proiect. Dacă sînt 2 conducători, este suficient să se selecteze (și să semneze) doar unul. Dacă sînt 2 și unul nu este doctor și/sau nu este din facultate, acela nu va fi introdus pe cerere. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în situația în care unele note la examene sînt trecute cu întîrziere), dar ea nu va fi procesată pînă cînd studentul va fi integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de diplomă» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 1), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și coordonator.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română, iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se completează de mînă, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect (Anexa 5 din regulament). Nou 2022: se poate încărca și varianta de pe studenti.pub.ro, dar fără semnătura profesorului sau a decanului, doar a voastră - secretariatul acceptă oricare dintre cele 2.

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro  (doar dacă nu vă apare în contul de pe studenți, folosiți acest link extern: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2023 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

Celelalte documente cerute de studenti.pub.ro, gen Fișa de lichidare etc, nu se cer la ETTI.

B) Următoarele documente nu se încarcă în contul personal din aplicația de absolvire:


5) 2 fotografii realizate recent, pe hîrtie fotografică, color, format 3x4cm, pentru diplomă. Pentru aceasta aveți la dispozitie 3 modalitati: -prin poșta romana -prin curierat rapid -depunere la cutiile metalice din incinta secretariatului. Pentru primele doua modalitati, costurile vor fi suportate de dvs. Pentru ce de-a treia se folosesc cele sase cutii metalice din incinta secretariatului, fiecare pentru cate o specializare. Indiferent ce metoda alegeti, va rugam sa trimiteti sau sa depuneti pozele intr-un plic pe care sa scrieti numele, prenumele, specializarea iar pe spatele pozelor, de asemenea, veti scrie numele, prenumele, specializarea.

6) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Taxa de 300 lei se va achita  în contul RO77RNCB0723000506250319 iar la explicatii veti scrie taxa sustinere examen de diplomă.

După înscriere: 

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse și veți primi observații dacă sînt probleme. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de diplomă în (format PDF)  precum și Rezumatul proiectului de diplomă (în format PDF) se încarcă pe platforma  http://etti.pub.ro/absolvire (atenție, nu pe platforma studenti.pub.ro; puteți încărca și acolo dar nu se ia în considerare) în perioada din calendar. Acest proiect este verificat anti-plagiat, analizat și notat de comisie. Proiectul în format tipărit, împreună cu CD/DVD-ul lipit pe coperta interioară, se predă într-un singur exemplar la conducător pînă la data cerută de acesta, sau dacă nu s-a anunțat, se aduce în ziua susținerii.

Afişarea planificării susţinerii examenelor de diplomă:

Secretarii comisiilor întocmesc planificarea pe zile şi ore a examenului de diplomă pe baza documentelor de înscriere. Nu se efectuează o înscriere suplimentară la secretarii de comisie. Link-ul planificării va apărea pe pagina cu calendarul cu cca. 2 zile înaintea susținerii.