Examen disertaţie septembrie 2017

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE
– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017 –

1. Înscrierea la secretariatul facultății
Perioada de desfășurare a examenului de disertație: 11-13 sept. 2017 (în funcție de direcția de master)

 

Perioada de înscriere: 4-10 sept. 2017
Programul de înscriere la secretariat:

LUNI - VINERI    9:00 – 16:00
SÂMBĂTĂ            9:00 – 14:00
DUMINICĂ          9:00 – 12:00

Documente necesare:
• Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului proiectului
• Anexa 2 (din „Regulamentul elaborării lucrării de absolvire”) – pagina cu tema lucrării de disertație semnată de profesorul îndrumător și coordonatorul programului de masterat.
Declarație de originalitate
• 2 fotografii realizate recent, pe hârtie fotografica, color, format 3x4 cm
• Copie CI
Fișa de lichidare**
• Chitanța de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor

*Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu. În formularul «Proiect de disertație» absolventul trebuie să selecteze sesiunea IULIE 2017, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” și să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit și trebuie semnat de conducătorul proiectului.

Proiectul de disertație în format pdf nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, ci pe pagina http://etti.pub.ro/disertatie/ poate fi încărcat începând cu 4 sept. 2017 pînă pe 10 sept. 2017 ora 23:59. Studenții care nu încarcă proiectul nu vor figura în catalogul de examen.

**Fișa de lichidaretrebuie întâi vizată la secretariatul facultății, apoi se obțin semnături și ștampile în rubricile din tabel. La rubrica “Catedra de specialitate” semnează conducătorul de proiect. La înscrierea pentru examen se va preda fișa completată în toate rubricile.

Dacă pentru susținerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziție de profesorul coordonator, fișa de lichidare poate fi predată și în ziua susținerii examenului de disertație la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect și obține viza acestuia.
Dacă absolventul își prelungește șederea în cămin după data examenului de disertație, acesta poate preda o copie a fișei de lichidare completată în toate rubricile cu excepția vizei de cămin. După eliberarea camerei fișa în original cu viza de la cămin se va preda la serviciul Diplome din Rectoratul UPB. Studenții care nu au locuit în cămin pot obține o viză în acest sens de la cămin Leu.

 

2. Planificarea susținerii examenului de diplomă/dizertație

Comisii de diplomă și dizertație , în funcție de secție  
Planificarea studenților: se va afișa începând cu 11.9.2017