Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE (online)

– Sesiunea iunie 2021 – 

 

A) încărcarea în contul personal de pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire , în perioada de înscriere din calendar, a următoarelor documente: 

1) Cererea de înscriere de pe studenti.pub.ro cu avizul conducătorului de proiect. Este opțională prezența mediei de absolvire pe această cerere (în special în situația în care unele note sînt trecute cu întîrziere), condiția însă este ca studentul să fie integralist.

Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea curentă, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul, iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul va fi salvat și semnat de către student și îndrumător.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

2) Declaraţie de originalitate : se tipărește, se semnează și datează, se scanează - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect (Anexa 5 din regulament)

3) Cartea de identitate, scanată

4) Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro (în lipsa acestuia folosiți linkul: htps://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021 ) - se completează online, se salvează și se încarcă dovada care apare după completare

 

B) Următoarele nu se încarcă în contul personal de pe etti.pub.ro/absolvire:

5) Dovada de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor - se trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Fișa de lichidare nu mai face parte din documentele pe care le depune studentul la înscriere, deoarece începând cu anul universitar 2019/2020  se completează de către Secretariat.

După înscriere:

  • Secretariatul va verifica conformitatea documentelor depuse. După ce acestea sînt complete și corecte, butoanele de încărcare vor deveni inactive.
  • Proiectul de disertație în format PDF precum și Rezumatul proiectului de dizertație (în format PDF)  se încarcă pe platforma http://etti.pub.ro/absolvire (atenție, nu pe studenti.pub.ro ! puteti încărca și acolo dar nu se ia în considerare) în perioada din calendar. 

Planificarea va fi afișată pe site-ul facultății cu aproximativ 2 zile înainte. Pentru susținere se va folosi MS Teams.