Examen disertaţie

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

– SESIUNEA februarie 2020 – 

Înscrierea la secretariatul facultăţii. Perioada de înscriere: 3.2-7.2.2020  14:00-16:00

Perioada de desfăşurare a examenului de dizertație: 17-21.2.2020            

 Documente necesare:

  • Cererea de înscriere* cu avizul conducătorului de proiect

* Cererea de înscriere trebuie completată on-line pe platforma studenti.pub.ro de către fiecare absolvent în contul propriu.  În formularul «Proiect de disertaţie» absolventul trebuie să selecteze sesiunea februarie 2020, să completeze titlul proiectului (cu diacritice și să fie IDENTIC cu titlul temei din Anexa 2), să selecteze din listă coordonatorul(ii), iar dacă acesta nu apare în listă, să selecteze “altă universitate” şi să scrie numele coordonatorului. Apoi formularul poate fi salvat, tipărit şi trebuie semnat de conducătorul proiectului.

ATENŢIE! Titlul temei va fi obligatoriu în limba de română iar pentru programele în limba engleză se adaugă și  titlul în limba engleză.

  • Anexa 2 – pagina cu tema lucrării de disertaţie semnată de profesorul îndrumator şi coordonatorul programului de masterat , în copie
  • Declaraţie de originalitate semnată și datată - se descarcă de aici și este diferită de declarația de onestitate care se include în proiect.
  • Diploma de inginer și suplimentul la diplomă, în original
  • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original
  • Dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe studenti.pub.ro (completați online chestionarul, tipăriți dovada care apare după completare) nu se aplică pentru februarie 2020
  • Copie CI
  • Fișa de lichidare**
  • Proiectul de disertație în format pdf nu trebuie încărcat pe platforma studenti.pub.ro, în schimb se încarcă pe platforma ETTI http://etti.pub.ro/absolvire în perioada 16-19 februarie 2020. Fiecare student încarcă în contul său varianta după specificațiile din 2019, indiferent de modificările făcute la Anexa 2 în 2020.

** Fişa de lichidare trebuie întâi vizată la secretariatul facultăţii, apoi se obţin semnături şi ştampile în rubricile din tabel. La rubrica “Catedra de specialitate” semnează conducătorul de proiect. La înscrierea pentru examen se va preda fişa completată în toate rubricile.

Dacă pentru susţinerea proiectului, absolventul are materiale bibliografice sau echipamente puse la dispoziţie de profesorul coordonator, fişa de lichidare poate fi predată şi în ziua susţinerii examenului de disertaţie la secretarul de comisie după ce absolventul returnează materialele conducătorului de proiect şi obţine viza acestuia.

Dacă absolventul îşi prelungeşte şederea în cămin după data examenului de disertaţie, acesta poate preda o copie a fişei de lichidare completată în toate rubricile cu excepţia vizei de cămin. După eliberarea camerei fişa în original cu viza de la cămin se va preda la serviciul Diplome din Rectoratul UPB. Studenţii care nu au locuit în cămin pot obţine o viză în acest sens de la cămin Leu.

  • Chitanţa de plată a taxei de examen pentru cei care au studiat în regim cu taxă sau repetă examenul de finalizare a studiilor

 Programarea studenților pentru sesiunea Februarie 2020: se va afișa aici