Cazări 2020-2021

Anunț august 2020

Consiliul de administrație UPB nu a luat deocamdată o hotărâre legată de modul în care vor funcționa căminele în anul universitar 2020-2021, avînd în vedere situația creată de pandemia de Covid-19. Orice variantă este posibilă, inclusiv amînarea sau limitarea cazării în cămin.  În această perioadă, studenții care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 20 km faţă de municipiul Bucureşti și doresc cazare în cămin trebuie să procedeze astfel:

 

  • studenţii care au FINALIZAT anii I, II și III LICENŢĂ, I MASTERAT și DOCTORANZII au obligaţia de a completa până la data de 31.08.2020 (inclusiv) o cerere de cazare onlineCererea de cazare se găseşte pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie). Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 31.08.2020 riscă să NU FIE LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare. Nu trimiteți preferințele (cameră, coleg etc) prin mail, căci vor fi ignorate! scrieți-le în formularul de cazare de pe studenti.pub.ro.
  • studenții actuali ai anului IV care sunt declarați admiși la studii de masterat în sesiunea din toamnă, vor depune cererea de precazare în perioada imediat următoare înmatriculării.

Nu așteptați răspuns la e-mailul cu cererea de cazare. Urmăriți aici apariția de noi informații, formulare de completat, etc. Toate informațiile legate de cazare se afișează numai pe această pagină. Datorită incertitudinilor date de Covid-19, procedura de cazare din acest an ar putea fi diferită de cea uzuală.

Procedura de cazare

În anul universitar 2020-2021 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior pentru doctoranzi și studenții integraliștirespectând următoarele criterii:

- doctoranzii cu frecvență, bursă și cu activitate permanentă în UPB (care vor depune cererile de cazare însoțite de viza conducătorului de doctorat la secretariatul Școlii Doctorale ETTI (corp A, camera AM005) până la data de 13.09.2020, ora 15:00);

- studenții familiști (ambii soți studenți la facultatea ETTI);

- studenții pentru care există obligativitate legală de cazare (studenții străini bursieri ai statului român, studenții orfani de ambii părinți, etc);

- studenții integraliști care au absolvit în anul universitar 2019-2020 anulI master, anul III licență, anul II licență și anul I licență;

studenţii admiși în anul I LICENŢĂ în sesiunile iulie-august 2020 (în limita numărului de locuri rezervate)  în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;

- studenții admiși în anul I de MASTERAT în sesiunile iulie-septembrie 2020 (în limita numărului de locuri rezervate) în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;

- studenții cu diferențe (în limita locurilor disponibile): N-1 (în ordinea: anul I masterat, anul III licență, anul II licență, anul I licență), N-2 (în ordinea: anul III licență, anul II licență), N-3 (anul III licență), iar celelalte categorii vor depune cerere pentru redistribuirea locurilor rămase libere (locuri care se vor distribui în etapa a II a de cazări).