Colocviu de practică

Procesul de evaluare a activității de practică se desfăşoară în două etape:

 • Evaluarea făcută de către tutore. La finalul stagiului de practică, studentul este evaluat de către tutore, care completează formularul de evaluare a activității de practică (Anexa 2), formular care va fi anexat Atestatului de practică (Anexa 3). Pe baza acestui formular tutorele acordă un punctaj între 1 şi 5 (5 reprezentând cea mai bună performanţă). Criteriile evaluate de către tutore sunt grupate în trei categorii:
 1. Gradul de dobândire a competențelor practice de natură tehnică specificate în portofoliul de practică;
 2. Gradul de dobândire a competențelor de comunicare și organizare specificate în portofoliul de practică;
 3. Gradul de dobândire a competențelor de încadrare într-o structură organizată de muncă.
 • Verificarea finală și acordarea punctajului final se va face de către o comisie ETTI în care este inclus și cadrul didactic supervizor alocat studentului.
 • Planificarea colocviului de practică Nou

La colocviu, studentul este evaluat, luând în calcul:

a) Portofoliul de practică prezentat de student. Portofoliul de practică va conține următorul set de documente obligatorii, corespunzătoare stagiului de practică efectuat:

1. Convenția-cadru (ACORD TRIPARTIT) – referința pentru stagiul de practică

2. Caietul de practică, avizat (obligatoriu) de către tutorele de practică (Anexa 1).

3. Formularul de evaluare a activității de practicăa studentului practicant, completat și semnat de tutorele de practică (Anexa 2).

4. Atestatul de practică primit de la Partenerul de practică, atestat care trebuie înregistrat, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al Partenerului de practică (Anexa 3).

5. Chestionarul privind modul de desfășurare al activității de practică completat de către student (Anexa 4).

 

b) Informațiile obținute în procesul de monitorizare a stagiului (discuțiile purtate de cadrul didactic supervizor cu tutorele și respectiv studentul practicant, vizitele cadrului didactic supervizor la locul de desfășurare a practicii etc.).

Comisia de evaluare verifică documentele, urmărește calitatea informațiilor cuprinse în caiet și, prin discuții, întrebări și răspunsuri, stabilește modul în care studentul stăpânește noțiunile, tehnicile și procesele cu care a luat contact. 

 

Punctajul final va fi exprimat prin numere întregi între 0 şi 100 şi se acordă în funcţie de următoarele criterii:

1. Media calificativelor propuse de tutore (30 puncte maxim) (vezi Anexa 3 – Atestat de practică);

2. Însemnările din caietul de practică (30 puncte maxim);

3. Examen oral (40 puncte maxim), în care vor fi analizate în mod deosebit:

i. relevanța activităților desfășurate pentru formarea profesională;

ii. deprinderile și cunoștințele dobândite de către student;

iii. rezultatele obținute de către student.

Acordarea numărului de puncte de credit, respectiv a calificativului „ADMIS”, ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică presupune obținerea unui punctaj de trecere (punctaj egal sau mai mare de 50 puncte) și este condiţionată de efectuarea de către student a unui număr de 360 ore de activitate practică efectivă.

 

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2022-2023

Perioada de practică pentru anul universitar 2022-2023 este cuprinsă în perioada 26 iunie 2023 – 1 septembrie 2023.

Durata practicii este de 360 ore.

Organizarea practicii în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Infromației se va face conform următorului calendar: 

Mai multe informaţii...

Descrierea aplicației pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ 

Mai multe informaţii...

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ 2022

COLOCVIU DE PRACTICĂ

Procesul de evaluare a activității de practică se desfăşoară în două etape:

 • Evaluarea făcută de către tutore. La finalul stagiului de practică, studentul este evaluat de către tutore, care completează formularul de evaluare a activității de practică (Anexa 2), formular care va fi anexat Atestatului de practică (Anexa 3). Pe baza acestui formular tutorele acordă un punctaj între 1 şi 5 (5 reprezentând cea mai bună performanţă). Criteriile evaluate de către tutore sunt grupate în trei categorii:
  1. Gradul de dobândire a competențelor practice de natură tehnică specificate în portofoliul de practică;
  2. Gradul de dobândire a competențelor de comunicare și organizare specificate în portofoliul de practică;
  3. Gradul de dobândire a competențelor de încadrare într-o structură organizată de muncă.
 • Verificarea finală și acordarea punctajului final se va face de către o comisie ETTI în care este inclus și cadrul didactic supervizor alocat studentului.
 • Planificarea colocviului de practică

La colocviu, studentul este evaluat, luând în calcul:

Mai multe informaţii...

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2021-2022

Perioada de practică pentru anul universitar 2021-2022 este cuprinsă în perioada 27 iunie 2022 – 2 septembrie 2022.

Durata practicii este de 360 ore.

Organizarea practicii în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Infromației se va face conform următorului calendar: 

Mai multe informaţii...

PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI TRIPARTITE DE PRACTICĂ în cadrul ETTI-UPB pentru anul universitar 2021-2022

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI DE PRACTICĂ a facultății (https://practica.etti.pub.ro/) urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

Mai multe informaţii...

Resetarea parolei in aplicatia de practica

Va rugam sa nu mai faceti solicitari repetate de reset. Cautati parola in toate folderele de spam. Recomandabil este sa va conectati si online pe adresa https://portal.office.com/ unde veti gasi mai multe foldere de spam sub diverse nume (mesaje nedorite etc).

Ca sa fiti siguri ca primiti mesajele, adaugati adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in lista de contacte.

Daca ati trimis mai multe solicitari de reset, va fi valabila doar ultima parola transmisa deci solicitarea repetata de reset nu ajuta, mai mult complica lucrurile. Daca ati trimis o solicitare respectand regulile de mai sus si nu ati gasit in nici un folder noua parola, repetati solicitarea dupa minim o ora de la prima solicitare.

Daca insistati cu trimiterea de mesaje repetate, accesul dvs la aplicatie va fi blocat.

 

ANUNȚ PRACTICĂ anul universitar 2021-2022

Studenții din anul III din ciclul de licență sunt invitați LUNI, 28 februarie 2022, ora 19:00, să participle la prezentarea legată de activitatea de PRACTICĂ, din anul universitar 2021-2022, prezentare care va avea loc pe platforma Microsoft Teams în echipa dedicată activității de practică denumită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2-Pr-All-2021.

În cadrul acestei prezentări studenții pot adresa întrebări reprezentanților facultății în cazul în care au nelămuriri legate de această activitate cuprinsă în planul lor de învățământ.

24 februarie 2022       

PROGRAM SEMNARE ȘI ÎNREGISTRARE CONVENȚII TRIPARTITE

După ce au fost semnate/ștampilate și datate de către reprezentantul companiei, tutore, student și cadrul didactic supervizor, convențiile tripartite vor putea fi semnate de catre doamna prodecan Rodica CONSTANTINESCU – sala A214a, conform programului afisat pe Teams la echipa dedicată pentru PRACTICA:

Pentru întrebări/nelămuriri ne puteți contacta pe chat-ul de pe Teams sau pe adresa de email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.06.2021

0

 

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2020-2021

Perioada de practică pentru anul universitar 2020-2021 este cuprinsă în intervalul 28 iunie 2021 – 10 septembrie 2021.
Durata practicii este de 360 ore.

Organizarea practicii se face conform următorului calendar:

Mai multe informaţii...

Metodologie de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, cod MySMIS 133115

Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”,  cod SMIS 133115, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, derulat de către Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar, vizează studenții înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate).

Mai multe informaţii...

Deschidere platformă pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ începând cu data de 8 martie 2021.

Mai multe informaţii...

Anunț Practică anul universitar 2020-2021

Studenții din anul III licență sunt invitați LUNI, 1 martie 2021, ora 19:00, să participle la prezentarea legată de activitatea de PRACTICĂ, din anul universitar 2020-2021, prezentare care va avea loc pe platforma Microsoft Teams în echipa dedicată activității de practică denumită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2-PCT3 (AN III).

În cadrul acestei prezentări studenții pot adresa întrebări reprezentanților facultății în cazul în care au nelămuriri legate de această activitate cuprinsă în planul lor de învățământ.

19 februarie 2021       

ANUNȚ GHID DE PRACTICĂ 2020-2021

Pe MOODLE la anul IV, Semestrul 1, Cursuri nestandard există disciplina numită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2: Practică (an IV) (Semestrul I - 2020) unde este încărcat modelul ghidului de practică care trebuie completat de către studenții din anul IV licență care nu au efectuat practica în semestrul II al anului universitar 2019-2020 și o efectuează în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Fiecare student trebuie să încarce din contul său de pe MOODLE până pe data de 29 ianuarie 2021 inclusiv, toate documentele menționate în ghidul de practică, documente pe care le vor salva cu numele lor (Nume_Prenume). Aceste documente sunt următoarele:

Mai multe informaţii...