Planificare colocviu practică an3

Vă rugăm să urmăriți această pagină, deoarece planificarea va fi actualizată permanent.

Planificare colocviu practică

Evaluarea stagiului de practică septembrie 2019

Evaluarea studentului reprezintă acea activitate, desfășurată de tutorele de practică și de cadrul didactic supervizor, menită a determina gradul și calitatea pregătirii acestuia pe parcursul stagiului de practică.

Mai multe informaţii...

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2018-2019

Perioada de practică pentru anul universitar 2018-2019 este cuprinsă în intervalul 17 iunie 2019 – 06 septembrie 2019.
Durata practicii este de 360 ore. Durata recomandată de desfăşurare a stagiilor este de 12 săptămâni, 6 ore/zi, 5 zile pe săptămână.

Mai multe informaţii...

Descrierea aplicației pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ începând cu data de 18 februarie 2019.

Mai multe informaţii...

PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI DE PRACTICĂ TRIPARTITE în cadrul ETTI-UPB

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar curent”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

Mai multe informaţii...

Deschidere platformă de practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei de practică https://practica.etti.pub.ro/ începând cu data de 18 februarie 2019.

Mai multe informaţii...

Programarea Colocviului de practică 2018

Descarcă lista

Această programare va fi actualizată periodic până pe data de 3 septembrie 2018 inclusiv. 

Responsabil practică în facultate: Ș.L.Dr.Ing. Rodica Constantinescu

Sesiune de întrebări și răspunsuri legate de activitatea de practică

Studenții din anul III sunt invitați LUNI 27.11.2017 la ora 18:00 în sala A01 pentru a li se prezenta informații generale legate de activitatea de practică din anul universitar 2017-2018.

Mai multe informaţii...