Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2017-2018

Perioada de practică pentru anul universitar 2017-2018 este cuprinsă în intervalul 11 iunie 2018 – 07 septembrie 2018.
Durata practicii este de 360 ore. Durata recomandată de desfăşurare a stagiilor este de 12 săptămâni (de preferat între 18 iunie 2018 – 07 septembrie 2018), 6 ore/zi, 5 zile pe săptămână.

Mai multe informaţii...

PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI DE PRACTICĂ TRIPARTITE în cadrul ETTI-UPB

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar curent”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

Mai multe informaţii...

Sesiune de întrebări și răspunsuri legate de activitatea de practică

Studenții din anul III sunt invitați LUNI 27.11.2017 la ora 18:00 în sala A01 pentru a li se prezenta informații generale legate de activitatea de practică din anul universitar 2017-2018.

Mai multe informaţii...