Planificare colocviu practică an3

Vă rugăm să urmăriți această pagină, deoarece planificarea va fi actualizată permanent.

Planificare colocviu practică

Evaluarea stagiului de practică septembrie 2017

EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. O perioadă de activitate practică va fi luată în considerare în cadrul colocviului de practică numai dacă:

Mai multe informaţii...

PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI DE PRACTICĂ TRIPARTITE în cadrul ETTI-UPB

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar 2016-2017”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

Mai multe informaţii...

Reprogramare prezentare Vodafone

Prezentarea locurilor de practică oferite de compania VODAFONE ROMANIA se reprogramează în data de 15 martie 2017, ora 17:00.

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2016-2017

Perioada de practică pentru anul universitar 2016-2017 este cuprinsă în intervalul 12 iunie 2017 – 15 septembrie 2017.
Durata practicii este de 360 ore. Durata recomandată de desfăşurare a stagiilor este de 12 săptămâni (de preferat între 19 iunie 2017 – 08 septembrie 2017), 6 ore/zi, 5 zile pe săptămână.

Mai multe informaţii...

Descrierea aplicației pentru practică

Înscrierea studenților pe locurile de practică oferite de către companiile care au încheiată convenție cadru cu facultatea sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI se realizează prin intermediul platformei aflate la adresa https://89.149.32.46 începând cu data de 26 februarie 2017.

Mai multe informaţii...