Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2021-2022

Perioada de practică pentru anul universitar 2021-2022 este cuprinsă în perioada 27 iunie 2022 – 2 septembrie 2022.

Durata practicii este de 360 ore.

Organizarea practicii în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Infromației se va face conform următorului calendar: 

 

 • Până pe data de 30 mai 2022 
  • transmiterea de către companii a ofertei locurilor de practică (Centralizarea locurilor de practică oferite de companii)
  • încheierea unui protocol (convenție cadru) pentru organizarea practicii între companie și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București. (Anexa 1+Oferta_2022 și Model tabel în excel)
 • 2 martie 2022 – 13 aprilie 2022
  • companiile sunt invitate să prezinte studenților activitatea companiei și oferta locurilor de practică (online sau fizic în funcție de evoluția epidemiologică din momentul respectiv).
  • prezentările în acest an universitar se pot desfășura ONLINE după o planificare stabilită, de comun acord. Recomandarea facultății pentru aceste prezentări, dacă este posibil, este să se folosească platforma Microsoft Teams, unde au acces toți studenții facultății. În cazul în care se dorește utilizarea altei platforme pentru prezentare vă rugăm să ne transmiteți informațiile referitoare la acces cu cel puțin 24 ore înainte de prezentarea propriu-zisă pentru a le putea transmite studenților.
 • 14 martie 2022 – 17 iunie 2022
  • înscrierea studenților pe locurile oferite (prin intermediul platformei aflată la adresa https://practica.etti.pub.ro/);
  • organizarea de către companii a procesului de selecție (studiere CV, interviu, etc.),
  • anunțarea rezultatului interviului,
  • alegerea de către student a unui singur loc de practică.
 • 15 aprilie 2022 – 22 iunie 2022
  • semnarea contractului (convenției) de practică tripartit între facultate, companie și student. (Anexa 2_2022)

Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din 19/07/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24/07/2007 şi Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 12/06/2008.

Practica studenţilor se organizează și se desfăşoară numai la companiile care au încheiat o convenție-cadru (Anexa 1+Oferta_2021) de colaborare cu Facultatea ETTI sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI.

PRACTICA în cadrul facultății se va desfășura ca și în anii trecuți doar prin intermediul platformei de practică a facultății (https://practica.etti.pub.ro), iar documentele necesare înscrierii firmei pe platformă vor putea fi aduse în format fizic la facultate (în A214a) sau transmise prin email doamnei prodecan Rodica Constantinescu la adresa de email menționată mai jos, până la data de 30 mai 2022  inclusiv.

Companiile partenere de practică care au semnat convenție cu facultatea sunt afişate pe platforma de practică a facultății ETTI (lista cu aceste companii se va actualiza pe măsură ce se vor încheia și alte convenții noi).

Alte observații:

 • Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.
 • Dacă stagiul de pregătire practică nu se efectuează cu contract de muncă, partenerul de practică poate totuşi, dacă doreşte, să acorde practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură.

Datele de contact ale responsabilului cu practica din partea facultății ETTI
Prodecan Ș.L.Dr.Ing. Rodica CONSTANTINESCU

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Telefon: 021 402 4822 (Birou A214a)