PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI DE PRACTICĂ TRIPARTITE în cadrul ETTI-UPB 2019-2020

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

 Paşii care trebuie parcurşi pentru semnarea acestei convenţii tripartite de practică sunt următorii:

Pas 1: Studentul descarcă formularul de Convenţie de practică de pe site-ul facultății;

Pas 2: Studentul își completează datele personale (menționând inițiala tatălui și, în plus, să fie scrise cu diacritice atât numele cât și adresa de domiciliu) în Convenția de practică și o trimite companiei, care la rândul său completează datele despre companie, tutore, cât și portofoliul de practică.

Pas 3: Compania/Studentul trimite convenția de practică în format “.doc” sau “.docx” pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru completarea cadrului didactic supervizor din partea facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, avizarea și verificarea conformității cu modelul prezentat, cât și avizarea portofoliului de practică.

Pas 4: ETTI-UPB transmite convenția de practică completată cu datele cadrului didactic supervizor companiei/studentului prin email.

Pas 5: Compania, cât și studentul semnează (și ștampilează acolo unde este posibil acest lucru datorită situației actuale legate de COVID-19) Convenţia tripartită de practică și apoi se trimite acest document cadrului didactic supervizor menționat în convenție care semnează convenția și o trimite responsabilului cu practica din partea ETTI pentru a fi semnată, ștampilată și înregistrată la facultate, apoi va fi scanată și trimisă companiei / studentului;

Pas 6: Dacă compania/studentul dorește fizic această convenție poate contacta responsabilul cu practica din partea ETTI la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și împreună cu doamna Ș.L.Dr.Ing. Rodica Constantinescu (birou A214a) va stabili, de comun acord, modalitatea în care se va putea obține un exemplar al acestei convenții;

Menționăm că aceste convenții tripartite se pot semna și înregistra până cel târziu pe data de 5 august 2020.

 

20.05.2020                                                                                                                                         DECAN,

Prof.Dr.Ing. Radu Mihnea UDREA