ANUNȚ GHID DE PRACTICĂ 2020-2021

Pe MOODLE la anul IV, Semestrul 1, Cursuri nestandard există disciplina numită 04-ELECTRONICA-L-A3-S2: Practică (an IV) (Semestrul I - 2020) unde este încărcat modelul ghidului de practică care trebuie completat de către studenții din anul IV licență care nu au efectuat practica în semestrul II al anului universitar 2019-2020 și o efectuează în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Fiecare student trebuie să încarce din contul său de pe MOODLE până pe data de 29 ianuarie 2021 inclusiv, toate documentele menționate în ghidul de practică, documente pe care le vor salva cu numele lor (Nume_Prenume). Aceste documente sunt următoarele:

 

1. Convenția cadru tripartită semnată, ștampilată și înregistrată de către toate cele trei părți implicate (student, companie și facultate);

2. Caietul de practică (semnat de dumneavoastră, de către tutore și datat);

3. Formularul de evaluare a activității de practică (semnat și datat de către tutore);

4. Atestatul de practică emis de companie (înregistrat, semnat și ștampilat de către reprezentanții companiei);

5. Chestionar (completat de student).

 

06 decembrie 2020