Metodologie de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”, cod MySMIS 133115

Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului „Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației (PP-TIC)”,  cod SMIS 133115, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, derulat de către Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în calitate de Beneficiar, vizează studenții înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate).

Rezultatele preliminare de selecție a grupului țintă

Anunt ERATA 2 la Metodologia de selectie GT- ID133115 

ANEXA 2 - Calendarul selectiei_conform Eratei nr. 2 

Anunt ERATA 1 la Metodologia de selectie GT- ID133115 

                Documente necesare studenților pentru înscrierea în grupul țintă:

  • Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului cu ID133115 (pdf)
  • Anexa 3 -  Fișa aplicatului/ Cerere înscriere în proiect
  • Anexa 4 - Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (se va completa la sediul facultăților)
  • Anexa 5  - Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări cu privire la neparticiparea anterioară la programe similare
  • Copie după cartea de identitate (CI)


 

                În cadrul proiectului care se implementează în perioada 11.11.2020 – 10.11.2022 se va acorda sprijin unui număr de 350 de studenți cu domiciliul în una din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul tehnologia informației (Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate) prin:

• Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;
• Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligenta;                                     
• Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

 

 Rugăm studenții interesați de viitorul lor profesional să consulte cu încredere Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului cu ID133115 (pdf), iar LUNI 12 aprilie 2021, la ora 19:00 ne întâlnim pe echipa de PRACTICĂ a facultății de pe platforma Microsoft Teams pentru a discuta detaliile ce țin de acest proiect.

Calendarul selecției și înscrierii în grupul țintă al proiectului:

Nr. crt.

Data/Perioada

Etapa

1.

01.04.2021 – 26.04.2021

Depunerea dosarelor de candidatură de către studenții din anul III de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine, Facultatea de Științe Aplicate, pentru a fi selectați ca grup țintă în cadrul proiectului cu ID 133115.

2

22.04.2021 – 27.04.2021

Evaluarea dosarelor înregistrate în competiție

3

27.04.2021

Afișarea rezultatelor preliminare de selecție pe website-urile facultăților și pe site-ul universității

4

27.04.2021 – 28.04.2021, ora 16.00

Depunerea contestațiilor

5

28.04.2021-29.04.2021

Soluționarea contestațiilor și afișarea listelor finale ale procesului de selecție

6

05.05.2021 – 10.05.2021

Depunerea tuturor documentelor și înscrierea în GT a studenților selectați