PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI TRIPARTITE DE PRACTICĂ în cadrul ETTI-UPB pentru anul universitar 2020-2021

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI DE PRACTICĂ a facultății (https://practica.etti.pub.ro/) urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar 2020-2021”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

 

Paşii care trebuie parcurşi pentru semnarea convenţiei tripartite de practică sunt următorii:

Pas 1: Studentul își completează datele personale (menționând inițiala tatălui și, în plus, să fie scrise cu diacritice atât numele și prenumele complet, cât și adresa de domiciliu) în convenția tripartită de practică (Anexa_2_2021_Conventie_tripartita_ETTI_2020-2021.docx sau pentru studenții din grupul țintă ai proiectului PP-TIC Anexa 2_2021 Conventie_tripartita_ETTI_2020-2021_PP_TIC 2021.docx) și o trimite companiei, care la rândul său completează datele despre companie, tutore, cât și portofoliul de practică.

Pas 2: Studentul/Reprezentantul companiei trimite convenția de practică în format “.doc” sau “.docx” pe adresa   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  pentru completarea cadrului didactic supervizor din partea facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  verificarea conformității cu modelul prezentat, cât și avizarea portofoliului de practică.

Pas 3: ETTI-UPB transmite convenția de practică completată cu datele cadrului didactic supervizor reprezentantului companiei/studentului prin email.

Pas 4: Reprezentantul/Reprezentanții companiei semnează și ștampilează convenţia tripartită de practică, studentul o semnează și el la rândul lui, iar apoi acest document se ia legătura cu cadrul didactic supervizor (precizat în convenție la Art. 8, punctul (2), care semnează și el convenția).

Pas 5: Convenţia tripartită de practică trebuie adusă la facultate responsabilului cu practica din partea ETTI (Ș.L.Dr.Ing. Rodica Constantinescu (birou A214a)) pentru a fi înregistrată, semnată și ștampilată, conform unui program ce va fi afișat atât pe site-ul facultății la Secțiunea Practică, cât și în cadrul echipei de PRACTICĂ de pe Microsoft Teams.

 

Menționăm că aceste convenții tripartite se pot semna, ștampila și înregistra la facultate până cel târziu pe data de 12 iulie 2021, ora 15:00.

 

23.05.2021                                                                                                                                         DECAN,

Prof.Dr.Ing. Radu Mihnea UDREA