Desfășurarea activității de PRACTICĂ obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2019-2020, care nu au efectuat stagiul de practică până la data de 5 octombrie 2020

Practica se va desfășura prin intermediul platformei aflată la adresa https://practica.etti.pub.ro/ . 

Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din 19/07/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24/07/2007 şi Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 12/06/2008.

Perioada de practică pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2019-2020, care nu au efectuat stagiul de practică până la data de 5 octombrie 2020, este cuprinsă în intervalul 12 octombrie 2020 – 29 ianuarie 2021.
Durata practicii este de 360 ore

În perioada 12 octombrie 2020 – 20 noiembrie 2020  

    • înscrierea studenților pe locurile oferite;
    • organizarea de către companii a procesului de selecție (studiere CV, interviu, etc.),
    • anunțarea rezultatului interviului,
    • alegerea de către student a unui singur loc de practică.

În perioada 26 octombrie 2020 – 27 noiembrie 2020  semnarea contractului (convenției) de practică tripartită între facultate, companie și student (Conventie_cadru_tripartita_ETTI_2020).

Practica studenţilor se organizează și se desfăşoară numai la companiile care au încheiat o convenție-cadru (Conventie_practica_UPB+oferta 2020-sem1) de colaborare cu Facultatea ETTI sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI.

PRACTICA în cadrul facultății se va desfășura în continuare doar prin intermediul platformei de practică (https://practica.etti.pub.ro), iar documentele necesare înscrierii firmei pe platformă vor putea fi trimise prin email, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 20 noiembrie 2020 inclusiv.

Companiile partenere de practică care au semnat convenție cu facultatea sunt afişate pe platforma de practică a facultății ETTI (lista cu aceste companii se va actualiza pe măsură ce se vor încheia și alte convenții noi).

Procedura de introducere a unei firme pe platforma de practică este următoarea:

1. Se încheie o convenție-cadru (Conventie_practica_UPB+oferta 2020-sem1) de colaborare cu Facultatea ETTI, adică se semnează și se ștampilează de ambele părți documentul. Acest document se trimite prin email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. de către reprezentantul companiei sau de către student.

2. Se completează tabelul în excel (model tabel) cu pozițiile oferite și se trimite la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. de către reprezentantul companiei sau de către student.

Datele de contact ale responsabilului cu practica din partea facultății ETTI
Prodecan Ș.L.Dr.Ing. Rodica CONSTANTINESCU
E-mail: rodica.constantinescu@upb.ro