PROCEDURA SEMNĂRII CONVENȚIEI DE PRACTICĂ TRIPARTITE în cadrul ETTI-UPB

După ce o companie acceptă studentul pentru stagiul de practică, iar studentul acceptă poziția respectivă urmează încheierea convenţiei de practică (“CONVENŢIE – CADRU (ACORD TRIPARTIT) privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în anul universitar curent”) între Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, companie și studentul practicant.

Paşii care trebuie parcurşi pentru semnarea acestei convenţii de practică sunt următorii:

Pas 1: Studentul descarcă formularul de Convenţie de practică de pe platforma de practică;

Pas 2: Studentul își completează datele personale în Convenția de practică și o trimite companiei, care la rândul său poate descarca această Convenție de practică de pe platformă și verifică conformitatea convenției cu modelul prezentat (cel de pe platformă), după care completează datele despre companie, tutore, cât și portofoliul de practică.

Pas 3: Compania/Studentul trimite convenția de practică în format “.doc” sau “.docx” pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  pentru completarea cadrului didactic supervizor din partea facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, avizarea și verificarea conformității cu modelul prezentat, cât și avizarea portofoliului de practică.

Pas 4: ETTI-UPB transmite convenția de practică completată companiei prin email reprezentantului cu practica din partea companiei respective.

Pas 5: Compania tipărește trei exemplare din formularul de Convenţie de practică, care se semnează și se ștampilează de către reprezentatul legal al companiei și apoi se semnează cele trei formulare de către tutorele desemnat din partea companiei;

Pas 6: Compania contactează studentul în vederea semnării formularelor de Convenție de practică, apoi îi înmânează acestuia documentele pentru a fi transmise fizic la facultate. Înainte de a le duce doamnei Prodecan Ș.L.Dr.Ing. Rodica Constantinescu (birou A214a, luni 14:50 - 15:50 și marti 10:00 - 10:50) în vederea verificării conformității formularelor și înregistrării acestora, studentul va contacta (prin email sau telefon) cadrul didactic supervizor alocat pentru a semna cele 3 exemplare și a i se face instruirea privind securitatea muncii pe timpul deplasării pentru efectuarea stagiului de practică la și de la partenerul de practică;

Pas 7: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației semnează și ștampilează cele 3 formulare de Convenție de practică, apoi înmânează 2 exemplare studentului, dintre care un exemplar îl oprește acesta și celălalt exemplar îl returnează companiei.

18.02.2019

DECAN,
Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU