Aplicații și resurse disponibile studenților ETTI

Facultatea noastră, în colaborare cu universitatea vă oferă acces la următoarele resurse on-line și off-line:

Mai multe informaţii...

Prezentarea disciplinelor opționale comune din anul 3 semestrul 1

În planul de învățământ al anului 3, semestrul 1, pentru toate programele de studiu sunt prevăzute următoarele discipline opționale:

Mai multe informaţii...

Instrucţiuni pentru completarea tabelului „DECONTAREA ABONAMENTELOR”

Tabelul centralizator prezentat de şeful de grupă trebuie să fie redactat la calculator, toate datele să fie corecte şi fără ștersături.

Mai multe informaţii...

Completarea tabelului pentru formarea bazei de date cu decontări RATB

În vederea completăriii tabelului pentru formarea bazei de date, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Mai multe informaţii...

Etapa a II-a de cazare

Etapa a II-a de cazare va avea loc LUNI 02.10.2017 în sala A01, ora 07:30 şi se va desfăşura după aceleaşi reguli de repartizare ca şi în Etapa I de cazare.

Mai multe informaţii...

Program de cazare în cămine - septembrie 2017

Cazarea studenților în căminele facultății se efectuează în conformitate cu „REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București” și cu ANEXA la Regulament aprobată de către Biroul Executiv al Facultății ETTI în data de 04 septembrie 2013, documente disponibile pe site-ul facultății www.electronica.pub.ro.

Mai multe informaţii...

ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE a studenţilor ETTI admişi în anul I master

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) în sesiunea iulie 2017, cu domiciliul stabil în provincie, pot solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament” (aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații suplimentare putând fi consultate la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

Mai multe informaţii...

ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE a studenţilor ETTI admişi în anul I licenţă

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) în sesiunea iulie 2017, cu domiciliul stabil în provincie, pot solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament” (aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații suplimentare putând fi consultate la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

Mai multe informaţii...

Dosar social pentru Cazare

STUDENȚII CARE SE ÎNCADREAZĂ LA CATEGORIA CAZURI SOCIALE VOR DEPUNE UN DOSAR PLIC CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE :

Mai multe informaţii...

Cazări 2017

Cazări în cămin pentru anul universitar 2017-2018

Mai multe informaţii...

Alegeri cămin 2017

Începând cu data de 17.04.2017, până la data de 21.04.2017, se pot depune dosarele de candidatură pentru urmatoarele funcții:

Sancțiuni cazări

Următorii studenţi au fost sancţionaţi primind mustrare scrisă şi pierzând dreptul de a se caza în căminele UPB deoarece au încălcat prevederile „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor care aparţin UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA din BUCUREŞTI” prin încercarea de înstrăinare a locului de cazare primit pentru anul universitar 2016-2017:

Mai multe informaţii...

În atenţia studenţilor bugetați care vor fi repartizaţi în căminele studenţeşti

Repartizarea în căminele studenţeşti se face de catre Comisiile de cazare constituite la nivelul facultăților Universităţii Politehnica din Bucuresti, tinând cont de numărul studenţilor bugetaţi si de prevederile Regulamentului de cazare al facultăţiilor, pe baza cererilor de precazare facute de studenti in baza de date www.studenti.pub.ro.

Mai multe informaţii...

În atenția studenților beneficiarii ai locurilor de tabără în anul 2017

Este foarte importantă respectarea Capitolului V: Dispoziții finale din cadrul Metodologiei Programului National de Tabere Studențești 2017 (fișierul: Metodologie_Programul_National_Tabere_Studentesti_2017.pdf care a fost postat anterior).

Mai multe informaţii...

Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor în cadrul Programului Național “Tabere Studențești” 2017

Toti studenții care au primit locuri în seriile de tabere pentru anul curent, 2017, trebuie să semneze până luni, 26 iunie, la prânz (cel târziu marți dimineață) borderourile care se află la secretariat.

Mai multe informaţii...

Tabere 2017

Tabere studenţeşti 2017

Datorită faptului că procesul de informare între Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și UPB a suferit întârzieri, predarea Anexei 4, de către studenții care vor să se înscrie în programul de tabere studențești 2017, se va face pană cel târziu joi 25 Mai, ora 15:30, la Secretariatul ETTI.

Mai multe informaţii...

Repartizare pe programe de studii 2017

 REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Mai multe informaţii...

Subcategorii