Aplicații și resurse disponibile studenților (conturi personale)

Facultatea noastră, în colaborare cu universitatea oferă acces studenților din ciclurile de studii de licență și masterat la următoarele resurse on-line și off-line:

Mai multe informaţii...

Alegerea disciplinelor opționale pentru anul universitar 2023-2024

Studenții care au fost în anul universitar 2022-2023 în anii I, II și III (alegerea disciplinelor este valabilă doar pentru studenții care promovează, cei care repetă anul nu au nevoie să aleagă opționale, ei vor folosi opțiunile de anul trecut) pot alege disciplinele opționale până la data de 15 septembrie 2023 inclusiv, pentru anul universitar 2023-2024 accesând platforma de la adresa https://etti.pub.ro/contracte/ în meniul "Alege opționale".

Parola este parola unică folosită pe aplicațiile ETTI (opționale, absolvire, contracte) și este diferită de parola de pe aplicațiile UPB (my.upb.ro, Moodle, contul de e-mail) sau studenti.pub.ro.

Pentru studenții admiși în acest an (viitori studenți anul I)

Aplicația este disponibilă și studenților admiși în anul I, ciclul de licență din acest an (https://etti.pub.ro/contracte/) și poate fi accesată cu contul personal de e-mail declarat la admitere.
Studenții admiși în anul I de licență pot alege disciplinele opționale până pe data de 22 septembrie 2023, inclusiv.

Puteți alege "Vreau cont" din pagina de login, iar în pagina de înregistrare introduceți adresa de e-mail personală cu care v-ați înregistrat la admitere.

Alegerea disciplinelor opționale pentru anul universitar 2022-2023

În perioada 15 septembrie 2022 - 26 septembrie 2022 puteți alege opționalele pentru anul universitar 2022-2023 accesând platforma de la adresa https://etti.pub.ro/contracte/ în meniul "Alege opționale". Parola este parola unică folosită pe aplicațiile ETTI (opționale, absolvire, contracte) și este diferită de parola de pe aplicațiile UPB (my.upb.ro, moodle, contul de e-mail) sau studenti.pub.ro.
Aplicația este disponibilă studenților admiși la licență în acest an. Puteți alege "Vreau cont" din pagina de login iar în pagina de înregistrare introduceți adresa de e-mail personală cu care v-ați înregistrat la admitere.
 
!!!Obs: Deoarece lista de discipline și aplicația au fost actualizate, toate opțiunile făcute înaintea anunțului oficial (15.09.2022 ora 16:00) au fost șterse

Matlab & Simulink

Universitatea Politehnica din București provides unlimited use of MATLAB and Simulink products to all Students, Educators and Researchers

Universitatea Politehnica din București has a Campus-Wide License for MATLAB, Simulink, and add-on products. Faculty, researchers, and students may use these products for teaching, research, and learning. The license allows individuals to install the products on university-owned equipment, as well as personally owned computers.

Mai multe informaţii...

Aplicatie OTP

La prima autentificare pe moodle, după introducere username și parolă, aveți acces la un cod QR care va configura o aplicatie OTP pe care va trebui să o instalați pe un telefon mobil și să o păstrați pentru că vi se va cere un cod de 6 cifre generat de aplicație periodic sau la fiecare autentificare pe un device nou.

Puteți gestiona aplicația (reseta codul QR, astfel încât să o puteți reinstala pe un alt device) din contul dvs https://my.upb.ro/. De obicei trebuie să faceți asta dacă doriți să vă schimbați telefonul, înainte de a-l schimba.

Dacă nu puteți reseta codul QR din https://my.upb.ro/, postați un tichet pe https://ticketing.upb.ro in care specificați explicit că doriți reinstalarea aplicației.

Prezentarea disciplinelor opționale comune din anul 3 semestrul 1

În planul de învățământ al anului 3, semestrul 1, pentru toate programele de studiu sunt prevăzute următoarele discipline opționale:

Mai multe informaţii...

ANUNȚ DECONTARE ABONAMENTE STB iunie 2023

Depunerea documentelor pentru decontarea bonurilor STB achiziționate până la data depunerii, se va face la secretariatul ETTI, prin șefii de grupă sau individual, în perioada 6-30 iunie a.c.
Tabelul centralizator prezentat de șeful de grupă sau de studentul care dorește decontarea trebuie să fie redactat la calculator, toate datele să fie corecte și fără ștersături.
Coloana cu numele studentului se va completa în ordine alfabetică, iar ultima coloană va fi semnată numai de proprietarul cardului.

Împreună cu tabelul centralizator se vor prezenta pentru fiecare student următoarele:

Mai multe informaţii...

Tabere studențești 2023

Pâna la data de 14 iunie 2023, ora 16, studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în tabere studențești pot depune cererea de solicitare (Anexa 4 - cerere tabere studentesti 2023.docx)  direct la secretariatul facultății sau la adresa de e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (dacă cererea este trimisa prin e-mail, studentul va primi o confirmare de primire).


Proces verbal de selecție

Lista cu cereri pt tabere studențeșt 2023


Comisia facultății ETTI de selecție a studenților beneficiari de tabere (pentru vara anului 2023) este alcătuită din:

Mihnea Udrea - Decan
Iulian Năstac - Prodecan
Elena Derviș - Secretar Șef ETTI
Andrei Dragu - Student, vicepreședinte LSE
Comisia de selecție se va întruni luni, 19 iunie, ora 12 la Secretariatul ETTI, iar rezultatul va fi afișat pe 20 iunie 2022.


Documente utile:

Anexa_4_Fisa_inscriere

 

Tabere studențești 2022

În perioada 5-10 iulie 2022 studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în tabere studențești pot depune cererea de solicitare (Anexa_4_Fisa_inscriere)  direct la secretariatul facultății sau la adresa de e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mai multe informaţii...

Tabere Studențești 2021

În perioada 6-11 iulie 2021 studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în tabere studențești pot depune cererea de solicitare (Anexa_4_Fisa_inscriere)  direct la secretariatul facultății sau la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezultate selecție tabere:
- Lista atribuire
- Lista rezervă

Mai multe informaţii...

Comisia pentru selecția studenților beneficiari ai taberelor studențești din facultatea ETTI

Conf. dr. ing. Dumitru-Iulian NĂSTAC (prodecan responsabil tabere studențești)

Conf. dr. ing. Eduard Cristian POPOVICI

Stud. Mihai-Alexandru MOC (grupa 414G)

Mai multe informaţii...

În atenția studenților beneficiarii ai locurilor de tabără în anul 2017

Este foarte importantă respectarea Capitolului V: Dispoziții finale din cadrul Metodologiei Programului National de Tabere Studențești 2017 (fișierul: Metodologie_Programul_National_Tabere_Studentesti_2017.pdf care a fost postat anterior).

Mai multe informaţii...

REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL IETTI

  • Conform Hotărârii BECF ETTI din data de 10 mai 2023, JOI, 25 mai 2023, între orele 18:00-20:00 în sala A01, se va organiza prezentarea principalelor programe de studii din domeniul IETTI (ELA, TST, RST, MONsub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.
    • Studenții interesați să afle informații despre programele de studii sunt invitați să participe la această dezbatere adresând întrebări reprezentanților facultății sau ai departamentelor care coordonează programele de studii.

Mai multe informaţii...

ANUNȚ repartizare pe programe de studii

Repartizarea pe programe de studii (specializări) pentru studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2019-2020 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), este afișată pe platforma Moodle

https://electronica.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=845

ORICE ÎNTREBARE/NELĂMURIRE LEGATĂ DE SPECIALIZĂRI VĂ RUGĂM SA O PUNEȚI PE FORUMUL DE PE MOODLE, nu să trimiteți e-mail la secretariat.

 

17.09.2020                                                        Decan,

                                                        Prof.Dr.Ing. Mihnea UDREA

Subcategorii