Prezentarea disciplinelor opționale comune din anul 3 semestrul 1

În planul de învățământ al anului 3, semestrul 1, pentru toate programele de studiu sunt prevăzute următoarele discipline opționale:

 

  • Controlul automat în electronică şi telecomunicaţii
  • Compatibilitate electromagnetică
  • Inginerie audio
  • Bazele ştiinţei informaţiei
  • Programare aplicativă a interfețelor

Studenții din anul 2 (anul universitar 2016-2017) sunt invitați în data de JOI 11.05.2017 ora 17:00 în sala A01, pentru a asista la prezentarea a obiectivelor și conținutului disciplinelor opționale din anul 3, semestrul 1 astfel ca studenții să poată opta din timp, înainte de începerea semestrului 1 pentru una din discipline.