REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL IETTI

  • Conform Hotărârii BECF ETTI din data de 10 mai 2023, JOI, 25 mai 2023, între orele 18:00-20:00 în sala A01, se va organiza prezentarea principalelor programe de studii din domeniul IETTI (ELA, TST, RST, MONsub forma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri.
    • Studenții interesați să afle informații despre programele de studii sunt invitați să participe la această dezbatere adresând întrebări reprezentanților facultății sau ai departamentelor care coordonează programele de studii.

Mai multe informaţii...

ANUNȚ repartizare pe programe de studii

Repartizarea pe programe de studii (specializări) pentru studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2019-2020 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), este afișată pe platforma Moodle

https://electronica.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=845

ORICE ÎNTREBARE/NELĂMURIRE LEGATĂ DE SPECIALIZĂRI VĂ RUGĂM SA O PUNEȚI PE FORUMUL DE PE MOODLE, nu să trimiteți e-mail la secretariat.

 

17.09.2020                                                        Decan,

                                                        Prof.Dr.Ing. Mihnea UDREA