REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL IETTI

  • În vederea repartizării pe programe de studii (specializări) studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2019-2020 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), îşi pot exprima opţiunile până la data de 16 iulie 2021 prin formular on-line disponibil la adresa https://etti.pub.ro/specializari/
    • Nu este necesară depunerea unei cereri la secretariat, înregistrarea și procesarea opțiunilor se face similar cu opțiunile pentru disciplinele opționale din contractul de studii.

Mai multe informaţii...

ANUNȚ repartizare pe programe de studii

Repartizarea pe programe de studii (specializări) pentru studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2019-2020 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), este afișată pe platforma Moodle

https://electronica.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=845

ORICE ÎNTREBARE/NELĂMURIRE LEGATĂ DE SPECIALIZĂRI VĂ RUGĂM SA O PUNEȚI PE FORUMUL DE PE MOODLE, nu să trimiteți e-mail la secretariat.

 

17.09.2020                                                        Decan,

                                                        Prof.Dr.Ing. Mihnea UDREA