REPARTIZAREA PE PROGRAME DE STUDII (SPECIALIZĂRI) A STUDENŢILOR DIN ANUL II ÎNMATRICULAŢI LA DOMENIUL ETTI

  • În vederea repartizării pe programe de studii (specializări) studenţii, înmatriculaţi în anul II, anul universitar 2019-2020 la domeniul INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE (ETTI), îşi pot exprima opţiunile până la data de 31 iulie 2020 prin formular on-line disponibil la adresa http://etti.pub.ro/spec20
    • Nu este necesară depunerea unei cereri la secretariat, înregistrarea și procesarea opțiunilor se face similar cu opțiunile pentru disciplinele opționale din contractul de studii.

Mai multe informaţii...