ANUNŢ PRECAZARE ÎN CĂMINE a studenţilor ETTI admişi în anul I master

  • Imprimare

Candidaţii admişi şi înmatriculaţi în urma examenului de admitere la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) în sesiunea iulie 2017, cu domiciliul stabil în provincie, pot solicita să fie cazaţi în căminele UPB. Cazarea se face în conformitate cu „Regulamentul privind funcţionarea căminelor şi cantinelor din UPB” (aprobat de Senatul UPB) precum și cu “Anexa la Regulament” (aprobată de BECF ETTI), ambele documente precum și alte informații suplimentare putând fi consultate la adresa: http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

 

  • Cazarea în cămin se face în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la concursul de admitere şi în limita locurilor disponibile alocate fiecărei facultăți la sfârșitul lunii septembrie 2017 de către UPB (pentru studenţii admişi în anul I master sunt rezervate minimum 100 de locuri de cazare în căminele UPB). Cazarea efectivă în cămin a studenţilor va avea loc la sfârşitul lunii septembrie, după un program care va fi anunţat până pe data de 23 septembrie 2017 la aceeaşi adresă: http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/cazari.

 

  • În vederea obţinerii unui loc de cazare în cămin, studenţii vor depune, odată cu chitanţa privind taxa de înmatriculare, şi o cerere de cazare tip, pe care o vor solicita comisiei locale de admitere ETTI şi pe care o vor completa în momentul înmatriculării.

 

  • Informaţii suplimentare se pot obţine pe pagina de Internet a facultăţii (www.electronica.pub.ro). Pentru probleme speciale şi nelămuriri în ceea ce priveşte procedura de cazare, puteţi folosi adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

 15 iulie 2017                                                     Decanatul Facultăţii ETTI