Cazări 2017

Cazări în cămin pentru anul universitar 2017-2018

 

 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  asigură cazarea studenţilor care au domiciliul într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 20 km faţă de municipiul Bucureşti.
 • Pentru a putea primi o repartiţie într-unul dintre căminele Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, DOCTORANZII și studenţii din anii I, II și III LICENŢĂ, I MASTERAT au obligaţia de a completa până la data de 16.07.2017 (inclusiv) o cerere de cazare online. Cererea de cazare se găseşte pe site-ul http://studenti.pub.ro (utilizând username-ul şi parola proprie).
 • Studenţii facultăţii care NU completează această cerere până la data de 16.07.2017 NU VOR FI LUAŢI ÎN CONSIDERARE la acordarea locurilor de cazare.
 • Studenții anului IV vor depune cererea de precazare după admiterea la master din sesiunea iulie 2017.
 • În anul universitar 2017-2018 cazarea studenţilor se va realiza ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE (în măsura posibilităţilor se va încerca să se păstreze locul de cazare acordat în anul universitar anterior pentru doctoranzi și studenții integraliști) respectând următoarele criterii:
 • doctoranzii cu frecvență, bursă și cu activitate permanentă în UPB (care vor depune cererile de cazare însoțite de viza conducătorului de doctorat la secretariatul Școlii Doctorale ETTI (corp A, camera AM005) până la data de 16.09.2017, ora 15:00);
 • studenții familiști (ambii soți studenți la facultatea ETTI);
 • studenții pentru care există obligativitate legală de cazare (studenții străini bursieri ai statului român, studenții orfani de ambii părinți, etc);
 • studenții integraliști care au absolvit în anul universitar 2016-2017 anul I master, anul III licență, anul II licență și anul I licență;
 • studenţii admiși în anul I I LICENŢĂ în sesiunea iulie 2017 (în limita numărului minim de locuri rezervate) care au depus cerere de cazare la înmatriculare, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;
 • studenții admiși în anul I de MASTERAT în sesiunea iulie 2017 (în limita numărului minim de locuri rezervate) care au depus cerere de cazare la înmatriculare, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;
 • studenții restanțieri (în limita locurilor disponibile): N-1 (în ordinea: anul I masterat, anul III licență, anul II licență, anul I licență), N-2 (în ordinea: anul III licență, anul II licență), N-3 (anul III licență), iar celelalte categorii de restanțe vor depune cerere pentru redistribuirea locurilor rămase libere (locuri care se vor distribui în etapa a II a de cazări).

 

 • Datele la care se vor face repartiţiile la cămin pentru anul universitar 2017-2018 vor fi anunţate în cursul lunii Septembrie pe site-ul Facultăţii de Electronică, Telecomununicații și Tehnologia Informației (www.electronica.pub.ro).

 

          29 mai 2017                                                          Facultatea ETTI,

                                                                                            DECANAT