Program de cazare în cămine - septembrie 2018

 

Pentru anul universitar 2018-2019 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a primit locuri de cazare în căminele Leu A, Leu C, P14, P17 și P23.

Cazarea studenților în căminele făcultății se efectuează în conformitate cu„REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București” și cu ANEXA la Regulament aprobată de către Biroul Executiv al Facultății ETTI în data de 04 septembrie 2013, documente disponibile pe site-ul facultății www.electronica.pub.ro.

Programul de înmânare a dispozițiilor de cazare și de preluare a camerelor este următorul:

Sâmbătă 22 septembrie 2018, ora 09:00, Sala A01 a facultății ETTI (Campusul LEU al UPB, Corpul A – parter, B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 1-3): studenții admiși în anul I licență în sesiunea iulie 2018 care au depus cerere de cazare la înmatriculare, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Sâmbătă22 septembrie 2018, ora 11:00, Sala A01  a facultății ETTI: cadrele didactice tinere,  doctoranzii  cu  frecvență,  bursă  și  cu  activitate  permanentă  în UPB, studenții familiști (ambii soți studenți la facultatea    ETTI), studenții pentru care există obligativitate legală de cazare (studenții străini bursieri ai statului român, studenții orfani de ambii părinți), studenții care au depus dosare medicale, studenții integraliști care au absolvit în anul universitar 2017-2018 anul I master, anul III licență, anul II licență și anul I licență;

Duminică 2septembrie 2018, Sala A01 a facultății ETTI:
Ora  9.00:  studenții  admiși în anul I masterat care au depus cerere de cazare la înmatriculare (în limita numărului minim de locuri rezervate), în ordinea descrescătoare a mediei de admitere;
Ora 11.00:  studenții restanțieri (în limita locurilor disponibile): N-1 (în ordinea: anul I master, anul III licență, anul II licență, anul I licență), N-2 (în ordinea: anul III licență, anul II licență),  N-3 (anul  III licență), iar celelalte categorii de restanțe vor depune cerere pentru redistribuirea locurilor rămase libere (locuri care vor fi redistribuite în etapa a II a de cazare).

Informii importante:

 • Studenții doctoranzi vor depune cererile de cazare însoțite de viza conducătorului de doctorat la secretariatul Școlii Doctorale ETTI (corp A, camera AM005) până la data de 15.09.2018, ora 12:00.
 • În  ziua  programată,  fiecare  student  solicitant  de  cămin  trebuie  să se prezinte personal la Comisia  de Cazare  pentru  a-și ridica  cererea  de cazare (doar în cazuri excepționale se acceptă procură notarială, la care se vor atașa acte justificative bine întemeiate) DOAR în ziua corespunzătoare anului de studiu în care urmează să intre în anul universitar 2018-2019 având asupra lui/ei următoarele:

    -carte de identitate (original + copie) -  pe copie să fie scris CITEȚnumărul de telefon mobil al studentului/ei;
    - 250 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie**
    - **100 lei reprezentând chiria pentru luna octombrie (DOAR DACĂ se aduc actele doveditoare ÎN ZIUA RIDICĂRII REPARTIȚIEI LA CĂMIN conform programului de mai sus) pentru:

        • studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);
        • studenții copii ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);
        • studenții copii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în învățământ (pe baza certificatului de naștere a studentului/ei și a unei adeverințe eliberată/vizată de Inspectoratul Școlar);
        • studenții orfani de ambii părinți (pe baza certificatului de de naștere a studentului/ei și a certificatelor de deces ale ambilor părinți);
        • studenţii proveniţi dintr-un centru de plasament (pe baza documentelor care să dovedească faptul că provin dintr-un centru de plasament);
        • studenții străini bursieri ai statului român (pe baza documentelor care să dovedească faptul că sunt bursieri ai statului român);
        • studenţii cu un părinte decedat și venit net mediu pe membru de familie sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică (pe baza certificatului de naștere, al certificatului de deces al părintelui și al documentelor care să dovedească faptul că venitul net mediu pe membru de familie este sub salariul minim pe economie, comunicat de Institutul de Statistică);
        • studenții copii ai eroilor-martiri ai Revoluției Române din decembrie 1989 (pe baza certificatului de naștere al studentului/ei și al certificatului doveditor care atestă faptul că un părinte este considerat erou-martir al Revoluției Române din 1989);
        • studenţii cu handicap grav și accentuat (pe baza unui certificat/unei adeverințe care să ateste încadrarea în grad și tip de handicap conform Legii nr. 448/2006 republicata 2008, art.16 alin.(8) – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 03/01/2008). Aceștia trebuia să aibă un dosar medical care va fi vizat la Doamna Doctor Gabriela CARA (la parterul căminului LEU A vis-à-vis de Bld. Vasile Milea) în perioada 17.09.2018 – 19.09.2018 între orele 10:00-12:00.

 

 • Dosarele medicale se vor depune în perioada 17.09.2018 – 19.09.2018 între orele 10:00-12:00 la Doamna Doctor Gabriela CARA (la parterul căminului LEU A vis-à-vis de Bld. Vasile Milea). Acestea trebuie să conțină actele doveditoare actualizate de la medicul specialist și medicul de familie.
 • Studenții care au primit loc de cazare sunt obligați să-și depună contractul de cazare la  administrația căminului unde au fost repartizați în termen de maxim de 72 de ore de la înmânarea contractului  de cazare - în caz contrar vor pierde dreptul de cazare, iar locul rămas disponibil se va redistribui în următoarea etapă de cazare.
 • Etapa a II-a de cazare va fi anunțată la o dată stabilită ulterior (după minim 4 zile de la Etapa I de cazare). Prezența studentului în sală la ora stabilită pentru solicitarea unui loc în cămin este obligatorie!