ANUNȚ DECONTARE ABONAMENTE STB

În perioada 6 iunie – 30 iunie a.c., se pot depune documentele pentru decontarea abonamentelor STB achiziționate în anul universitar 2021/2022.

Documentele pot fi depuse personal, la Secretariatul facultății, conform programului de lucru cu publicul, sau prin poștă, la adresa: Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Bd-ul Iuliu Maniu nr. 1-3, Bl. A Corp Leu, Secretariat ETTI etajul 1, cod poștal 061071. Actele vor fi introduse într-un plic cu numele și grupa.

Mai multe informaţii...