ANUNȚ DECONTARE ABONAMENTE STB iunie 2023

Depunerea documentelor pentru decontarea bonurilor STB achiziționate până la data depunerii, se va face la secretariatul ETTI, prin șefii de grupă sau individual, în perioada 6-30 iunie a.c.
Tabelul centralizator prezentat de șeful de grupă sau de studentul care dorește decontarea trebuie să fie redactat la calculator, toate datele să fie corecte și fără ștersături.
Coloana cu numele studentului se va completa în ordine alfabetică, iar ultima coloană va fi semnată numai de proprietarul cardului.

Împreună cu tabelul centralizator se vor prezenta pentru fiecare student următoarele:

Mai multe informaţii...