Completarea tabelului pentru formarea bazei de date cu decontări RATB

În vederea completăriii tabelului pentru formarea bazei de date, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos.

D E C O N T A R I    A B O N A M E N T E    R. A. T. B.

Universitatea Politehnica București decontează abonamentele de transport R.A.T.B. (50% reduse pentru studenți) prin băncile : BCR ,  BRD,  TIRIAC,  ING, BANCA  TRANSILVANIA și RAIFFEISEN BANK.

Decontarea se face pe baza următoarelor tabele:

Tabel pentru  FORMAREA  BAZEI  DE  DATE  (vezi mai jos instrucțiunile de completare).

Tabele pentru  DECONTAREA  ABONAMENTELOR  (vezi mai jos instrucțiunile de completare).

Depunerea tabelelor se face numai de către șefii de grupă la secretariat în copul A după următorul program:

 Luni:    14:00 –  16:00

Marți:   14:00 –  16:00

Joi:      14:00 –  16:00

 

Tabelele pentru decontarea abonamentelor se pot depune:

 

TRANȘA I :

Octombrie - Ianuarie 2018:         

    luni 08 ianuarie 2018,

    marți 09 ianuarie 2018,

    joi 11 ianuarie 2018.

(11 Ian 2018 este ultima zi de depunere a tabelelor pentru decontare) 

 

TRANȘA II:

Ianuarie - Martie  2018:                  

    luni 05  martie 2018,

    marți 06  martie 2018,

    joi - 08  martie 2018.

(08 martie 2018 este ultima zi de depunere a tabelelor pentru decontare) 

 

TRANȘA III:

Aprilie - Iunie  2018:                       

    luni 04 iunie 2018,

    marți - 05 iunie 2018,

    joi - 07 iunie 2018.

(07 iunie 2018 este ultima zi de depunere a tabelelor pentru decontare) 

 

INSTRUCŢIUNI  REFERITOARE  LA  COMPLETAREA TABELULUI  PENTRU

FORMAREA  BAZEI DE DATE

 

1.  Tabelul prezentat de şeful de grupă trebuie să fie redactat la calculator, toate datele să fie corecte şi fără ștersături.

 

2. Coloana cu numele studenților se va completa în ordine alfabetică.

 

3. Împreună cu tabelul se va atașa pentru fiecare student:

- copie după cartea de identitate (buletin);

- documentul oficial al băncii, din care sa rezulte IBAN-ul; 

- copie după cardul “ ACTIV “ cu seria vizibilă.

---  CELE 3 ACTE VOR FI CAPSATE.

 

4. Este strict interzis ca în tabel să se treacă numele unor studenți care nu au card bancar propriu  (CONT şi IBAN ) şi care vor să beneficieze de cardul (CONTUL şi IBAN-ul) altei persoane.

 

5. La începutul fiecărui an universitar, se va depune TABELUL PENTRU FORMAREA BAZEI DE DATE împreună cu actele specificate la pct. 3.

 

6. Fiecare student va actualiza pe studenti.pub.ro: datele personale şi IBAN (cont valid şi corect).

 

7. Contul bancar trebuie să fie acelaşi pe toată durata anului universitar.

 

8. Primesc decontări doar studenții care au contul IBAN introdus pe studenti.pub.ro. până la data 30 noiembrie 2017 altfel pierd dreptul la decont.

 

         Modelul de tabel este cel exemplificat, unde se vor trece studenții care doresc decontări pentru anul universitar în curs. Orice modificare a contului bancar (în cursul anului universitar) trebuie anunțată imediat de şeful de grupă la serviciul decontări abonamente RATB, la secretariat. Se prezintă numai şeful de grupă, cu actul oficial al băncii.

         Tabelele mai sus menționate cu studenții anilor I, II, III, IV şi Master se vor depune până la data de 14 decembrie 2017, după aceasta dată considerându-se că nu se dorește decontarea abonamentelor RATB, iar studenții cu datele neactualizate pe studenti.pub.ro vor fi radiați din baza de date.

         După ce au accesat site-ul facultății: http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/decontari (tabelul cu decontarea abonamentelor R.A.T.B.; vezi  modelele de tabel), şefii de grupă, pentru orice lămuriri, ne pot contacta pe email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau în zilele:

 

Luni -    14:00 – 16:00

Marți -   14:00 – 16:00

Joi -      14:00 – 16:00

Secretariat