Instrucţiuni pentru completarea tabelului „DECONTAREA ABONAMENTELOR”

Tabelul centralizator prezentat de şeful de grupă trebuie să fie redactat la calculator, toate datele să fie corecte şi fără ștersături.

Coloana cu numele studentului se va completa în ordine alfabetică, iar ultima coloană va fi semnată numai de proprietarul cardului.

Împreună cu tabelul centralizator se vor prezenta pentru fiecare student următoarele:

1. Cerere tip decontare abonament (vezi model cerere);

2. Borderou documente justificative decontare transport student;

3. copie xerox după  cardul  ‘’ACTIV “;

4. bonuri fiscale RATB în original stampilate de către RATB (centrul de vânzare).
Actele se vor CAPSA în ordinea de mai sus!

În tabelele pentru decontare se vor trece numai studenții care prezintă chitanțele în original şi copia cardului  ‘’ACTIV‘’ cu numele studentului şi seria cardului lizibile.

Chitanțele se primesc spre decontare numai în ordinea cronologică a lunilor (1 oct,…nov.,…………iunie) în original stampilate de către emitentul RATB.

Pentru fiecare student, chitanțele RATB se aranjează în ordine cronologică, așa cum trebuie să fie trecute în tabelul de decontare şi borderou documente justificative decontare transport studenți, iar peste acestea se capsează o singură copie a cardului “ACTIV”.

Chitanțele care nu au aceeași serie cu cea înscrisă pe copia cardului “ACTIV”, se pot deconta numai dacă:
-      se prezintă de la Direcția Generală a RATB o dovadă din care să rezulte seria cardului, în cazul cardului pierdut sau printscreen din contul de pe site-ul https://online.ratb.ro/.

Copia cardului ‘’ACTIV”, trebuie atașată la fiecare set de chitanțe, de câte ori se prezintă tabelul pentru decontare (sunt 3 decontări în anul universitar, deci fiecare student trebuie să-şi xeroxeze la începutul anului universitar câte 3 copii după cardul “ACTIV” la începutul anului universitar, pentru a nu se șterge ulterior seria cardului datorită desei folosiri).

Depunerea tabelelor pentru decontare se va face eșalonat în timp, în intervalul fiecărei  tranșe, pentru a nu se crea aglomerație în ultima zi de depunere a tabelelor.

Pentru orice lămuriri, responsabilii cu decontarea ne pot contacta pe email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program informații la secretariat: 

Luni:    14:00 – 16:00

Marți:   14:00 – 16:00

Joi:      14:00 – 16:00

 

NU SE DECONTEAZĂ:

Tabelele care nu sunt conform modelului prezentat (modelul se poate descărca de mai sus). 

Tabelele care au lipsă semnătura studentului;

Abonamentele studenților care se trec pe tabelul altor grupe;

Abonamentele preorășenești şi ale studenților repetenți;

Abonamentele studenților ale căror nume şi serie a cardului “ACTIV” nu sunt lizibile.

Abonamentele din timpul vacanțelor şi practica de vară.

 

IMPORTANT:

Înaintea depunerii tabelului pentru decontare, citiți cu atenție instrucțiunile de completare de pe site-ul ETTI (în cazul unor neclarități cereți lămuriri la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

D E C A N,

Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU