Instrucțiuni pentru completarea tabelului "Decontarea abonamentelor"

Tabelul centralizator prezentat de șeful de grupă trebuie să fie redactat pe calculator, toate datele să fie corecte și fără ștersături. Coloana cu numele studentului se va completa în ordine alfabetică, iar ultima coloană va fi semnată numai de proprietarul cardului. 

Împreună cu tabelul centralizator se vor prezenta pentru fiecare student următoarele:

1. Cerere tip decontare abonament (vezi model cerere);

2. Borderou documente justificative decontare transport student;

3. copie xerox după  cardul  ‘’ACTIV “ STB (fost RATB);

4. bonuri fiscale STB în original stampilate de către STB (centrul de vânzare).

{Actele se vor CAPSA în ordinea de mai sus!}

 

În tabelele pentru decontare se vor trece numai studenții care prezintă chitanțele în original și copia cardului  ‘’ACTIV‘’ cu numele studentului și seria cardului lizibile.

Chitanțele se primesc spre decontare numai în ordinea cronologică a lunilor (1 oct,…nov.,…………iunie) în original ștampilate de către emitentul STB.

Pentru fiecare student, chitanțele STB se aranjează în ordine cronologică, așa cum trebuie să fie trecute în tabelul de decontare și borderou documente justificative decontare transport studenți, iar peste acestea se capsează o singură copie a cardului “ACTIV”.

Chitanțele care nu au aceeași serie cu cea înscrisă pe copia cardului “ACTIV”, se pot deconta numai dacă se prezintă de la Direcția Generală a STB o dovadă din care să rezulte seria cardului, în cazul cardului pierdut sau printscreen din contul de pe pagina  https://online.stbsa.ro/.

Copia cardului ‘’ACTIV”, trebuie atașată la fiecare set de chitanțe, de câte ori se prezintă tabelul pentru decontare (sunt 2 decontări în anul universitar, deci fiecare student trebuie să-şi xeroxeze la începutul anului universitar câte 2 copii după cardul “ACTIV”, pentru a nu se șterge ulterior seria cardului datorită desei folosiri).

Depunerea tabelelor pentru decontare se va face eșalonat în timp, în intervalul fiecărei tranșe, pentru a nu se crea aglomerație în ultima zi de depunere a tabelelor.

Pentru orice lămuriri, responsabilii cu decontarea ne pot contacta pe email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau în timpul programului de lucru la secretariat.

 

NU SE DECONTEAZĂ:

*Tabelele care nu sunt conform modelului prezentat (accesați site-ul ETTI pentru model). 

*Tabelele care au lipsă semnătura studentului;

*Abonamentele studenților care se trec pe tabelul altor grupe;

*Abonamentele studenților ale căror nume și serie a cardului “ACTIV” nu sunt lizibile.

*Abonamentele din timpul vacanțelor.

 

IMPORTANT:

Înaintea depunerii tabelului pentru decontare, citiți cu atenție instrucțiunile de completare de pe pagina web a facultății (în cazul unor neclarități cereți lămuriri pe adresa de e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

D E C A N,

Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU