Decontări abonamente STB S.A.

  • Imprimare

Universitatea Politehnica București decontează abonamentele de transport STB (50% reduse pentru studenți). Decontarea se face pe baza următoarelor tabele:

-Tabel pentru  FORMAREA  BAZEI  DE  DATE  (instrucțiuni de completare).

-Tabele pentru  DECONTAREA  ABONAMENTELOR  (instrucțiuni de completare).

Depunerea tabelelor se face numai de către șefii de grupă la secretariatul facultățiiîn două tranșe:  

TRANȘA I, martie 2019 (pentru abonamentele din perioada octombrie 2018 – martie 2019): tabelele se vor depune în perioada 04 martie - 28 martie 2019 la secretariat, în timpul programului de lucru cu publicul (28 martie este ultima zi de depunere).

TRANȘA II, iunie 2019 (pentru abonamentele din perioada aprilie 2019 – iunie 2019): tabelele se vor depune în perioada 03 iunie- 27 iunie 2019 la secretariat, în timpul programului de lucru cu publicul (27 iunie este ultima zi de depunere).

IMPORTANT: Abonamentele prezentate spre decontare trebuie să cuprindă minim 3 săptămâni de activități școlare.