Instrucțiuni referitoare la completarea tabelului pentru formarea bazei de date

1. Tabelul prezentat de șeful de grupă trebuie să fie redactat pe calculator, toate datele să fie corecte și fără ștersături. 

2. Coloana cu numele studenților se va completa în ordine alfabetică

3. Împreună cu tabelul se va atașa pentru fiecare student:

 

- copie după cartea de identitate;

- documentul oficial al băncii, din care sa rezulte IBAN-ul; 

- copie după cardul “ ACTIV “ cu seria vizibilă. 

 

---  CELE 3 ACTE VOR FI CAPSATE. 

4. Este strict interzis ca în tabel să se treacă numele unor studenți care nu au card bancar propriu  (CONT și IBAN ) și care vor să beneficieze de cardul (CONTUL și IBAN-ul) altei persoane.

5. La începutul fiecărui an universitar, se va depune TABELUL PENTRU FORMAREA BAZEI DE DATE împreună cu actele specificate la pct. 3.

6. Fiecare student va actualiza pe studenti.pub.ro: datele personale și IBAN (cont valid și corect). 

7. Contul bancar trebuie să fie același pe toată durata anului universitar. 

8. Primesc decontări doar studenții care au contul IBAN introdus pe studenti.pub.ro. până la data 28 noiembrie 2019 altfel pierd dreptul la decont.

 

Modelul de tabel este cel exemplificat, unde se vor trece studenții care doresc decontări pentru anul universitar în curs. Orice modificare a contului bancar (în cursul anului universitar) trebuie anunțată imediat de șeful de grupă la serviciul decontări abonamente STB, la secretariat. Se prezintă numai șeful de grupă, cu actul oficial al băncii.

Tabelele mai sus menționate cu studenții anilor I, II, III, IV și Master se vor depune până la data de 13 decembrie 2019, după aceasta dată considerându-se că nu se dorește decontarea abonamentelor RATB, iar studenții cu datele neactualizate pe studenti.pub.ro vor fi radiați din baza de date.

După ce au accesat pagina web a facultății, secțiunea  http://www.electronica.pub.ro/index.php/studenti/utile/decontari (tabelul cu decontarea abonamentelor S.T.B.; vezi  modelele de tabel), șefii de grupă, pentru orice lămuriri, ne pot contacta pe adresa de  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la secretariat în timpul programuluide lucru cu publicul.

 

Secretariat